عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1748

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع این نوشتار " جمعیت ، اشتغال و توزیع درآمد (با تکیه بر ایران) " می‌باشد. هدف ما دراین تحقیق بدست آوردن اطلاعات دقیقی از روند تحولات جمعیت ، اشتغال و توزیع درآمد در ایران است . همچنین دراین بررسی ضمن توجه به روابط میان مقولات مورد بحث ،تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی حاکم بر جامعه بر تحولات جمعیت ، اشتغال و چگونگی توزیع درآمد مورد مطالعه قرار گرفته است . به منظور بیان نظری موضوعات مربوط به جمعیت ، اشتغال و توزیع درآمد، دیدگاهها و الگوهای مختلفی که درزم ...

برای تجزیه و تحلیل وضعیت اشتغال به تفکیک جنس، گروههای سنی، سطح سواد، نوع فعالیت و گروههای اصلی شغل در استان آذربایجان شرقی از اطلاعات مقطعی حاصل از نتایج سرشماری سال 1375 به صورت کتابخانه ای استفاده شده است. در این تحقیق تاثیر سطح سواد، جنس، گروههای اصلی شغلی، عمده فعالیت و گروه های سنی بر اشتغال با بکارگیری فنون آنالیز واریانس، آزمون ‏‎X2‎‏ (کای دو) و ‏‎F‎‏ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که از ‏‎X2‎‏ (کای دو) برای تشخیص وجود یا عدم وجود ارتباط بین سطح اشتغال و ویژگیهای م ...

شناخت انگیزه ای کارکنان یکی از مهمترین وظایف مدیران است. زیرا از عوامل بسیار مهم و اثربخش در عملکرد و بهره وری کارکنان به شمار می رود. بهمین دلیل در این پژوهش بر آن بودیم که با انگیزه های اشتغال زنان که نیمی از سرمایه های انسانی یک جامعه هستند بیشتر آشنا شده و رابطه آن را با سطوح تحصیلی زنان شاغل بسنجیم. بهمین منظور به بررسی این موضوع در بین زنان شاغل در دانشگاههای دولتی شهر تهران با طرح فرضیه های زیر پرداختیم. 1-نیاز به سرگرمی و گذراندن اوقات فراغت و گسترش ارتباطات اجتماعی ا ...

تحریم های اقتصادی یکی از مهم ترین حوادثی است که جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی تجربه کرده است. اهمیت بخش اشتغال کشور به دلیل همبستگی بالای میان سطح اشتغال و بیکاری با متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تورم، توزیع عادلانه درآمد، سرمایه گذاری بر کسی پوشیده نیست. این در حالی است که طبق ارزیابی های انجام شده، مولفه "اعمال تحریم اقتصادی علیه کشور" اثرات بسیار نامطلوبتری نسبت به سایر مولفه ها، بر محیط کسب و کار داشته است. در این پژوهش آثار تحریم های اقتصادی بر بخش ...

با توجه به اهمیت اشتغال بخش کشاورزی در استان های غرب کشور،و تأثیرپذیری آن ازعوامل در حال تغییر پسین و پیشین ،از این رو بررسی عوامل موثر بر اشتغال این بخش وپیش بینی اشتغال تحت تأثیر شوک های بازارعوامل و تحلیل نتایج حاصله از آن اجتناب ناپذیرمی نماید. در این مطالعه به وسیله مدل های اقتصادسنجی و دینامیکی و با استفاده ازداده های سری زمانی (86-1379)، تابع تقاضای اشتغال برآورد و مقدار آن پیش بینی شده و تحت تأثیر شوکهای هزینه های خوراکی ، درجه تمرکز، مکانیزاسیون و اعتب ...

تامین مالی برای راه‌اندازی و توسعه کسب و کارهای جدید مانند کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMES) که معمولا دارایی‌های کمتری به عنوان تضمین در اختیار دارند یکی از مهم ترین مراحل در ایجاد یک کسب و کار ویا یک فرآیند کارآفرینانه می‌باشد. به همین دلیل بسیاری از دولت ها طرح ها، برنامه ها و قوانین و مقررات مناسبی در جهت تسهیل تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط تدوین و اجرا می-کنند. یکی از استراتژی‌هایی که در سال‌های اخیر، در کشورهای مختلف مورد توجه صاحب نظران و سیاست گذاران برای از ب ...

امروزه جهانگردی و گردشگری مفهوم و جریانی کاملاً متفاوت با گذشته پیدا کرده و زمینه اقتصادی آن بیش از بیش افزایش یافته است. در دنیا گردشگری بعنوان یک امر اقتصادی مورد توجه قرار گرفته ودر جریان کار و فعالیت خود لزوماً باید تابع اهدافی معین باشد. در آمدهای حاصل از جهانگردی، بیانگر نوعی «صادرات نامرئی و پنهان» است. به عبارت دیگر، نتیجه فروش خدمات جهانگردی در یک کشور به جهانگردان و مسافران خارجی است. مخارج جهانگردی عکس درآمدها هستند. این مخارج و هزینه ها که به سبب مسافرت اتباع یک ک ...

رشد روزافزون و گسترش اشتغال به کارهای خارج از منزل توسط زنان، ساخت خانواده و نقش‌های والدین را دچار تحول کرده و به دنبال آن در روابط والدین با یکدیگر و روابط والدین با فرزندان تغییراتی به وجود آمده‌است . اشتغال مادر و عدم‌حضور تمام وقت وی در خانه‌از نظر کمی و کیفی در مراقبت از کودکان تاثیر گذاشته است . طوریکه اشتغال مادر بعنوان یکی از عوامل موثر برسازگاری یا ناسازگاری کودکان مطرح شده است . برخی از محققان براین باورند که اشتغال مادر مانع مراقبت کمی و کیفی لازم از کودک می‌گردد ...

با توجه به اهمیت و گستردگی مسئله اشتغال لزوم توجه به جوانب مختلف آن ضرورت دارد. که از جمله می‌توان به جنبه اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی اشاره نمود. برخورد با چنین مسئله‌ای با ابعاد وسیع تدبیر و سیاست جامعی را طلب می‌کند که از عهده یک یا دو سازمان برنمی‌آید، بلکه یک عزم ملی و عمومی را می‌طلبد. در این جا ضمن تاکید به اهمیت مسئله اشتغال و حمایت از بیکاران سعی می‌شود که حمایتهای قانونی در خصوص اتخاذ سیاست اشتغالی مناسب مورد بررسی قرار گیرد. در خصوص سیاستهای اشتغال برخی از آنها ...