عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 60

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کاربرد گسترده وبلاگ‌ها در امر اشاعه اطلاعات به زبان‌ها و گویش‌های مختلف، فرایند اطلاع‌یابی را برای گویش-وران زبان‌های مختلف تسهیل می‌کند و می‌تواند نمودی از نیازهای اطلاعاتی گویش‌وران باشد. بررسی میزان رویکرد به این رسانه در میان قومیت های ایرانی، می تواند میزان کاربرد آن در اشاعه اطلاعات از طریق زبان مادری و الگوهای رفتاری نگارندگان در فرایند اشاعه اطلاعات و اطلاع‌یابی به زبان مادری را روشن سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش زبان‌های غیر رسمی در اشاعه اطلاعات و رفتار اطلاع یابی ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل سازمانی موثر بر نگرش نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دبیران مدارس متوسطه آموزش از راه دور نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز است و تلاش شده در سازمان آموزش و پرورش شهر شیراز با بررسی عوامل سازمانی همچون هنجارذهنی،‌ ارتباط شغلی، درک لذت، خودکارآمدی، شرایط تسهیل کننده در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از طریق مولفه‌های سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده، نگرش نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دبیران مورد بر ...

با توجه به نقش حیاتی اطلاعات علمی و فنی، برای پیشرفت علم و تکنولوژی در توسعه اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دستیابی پژوهشگران و متخصصان و سایر استفاده کنندگان به اطلاعات مناسب، دقیق و روزآمد، روز به روز آشکارتر میشود. در این بررسی، قصد داریم جریان تولید (تهیه)، توزیع(اشاعه) و مصرف اطلاعات را در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. اهداف این بررسی عبارتند از: الف) مروری کلی بر وضعیت جریان اطلاعات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه؛ ب) عوامل بازدارنده جریان مطلوب اطلاعات در ایران؛ ...

ضرورت ایجاد ارتباط به منظور اشاعه اطلاعات از ویژگیهای جوامع انسانی است . در جهان امروز انتقال اطلاعات به شکل سازمان یافته و سیستماتیک بوسیله سیستمهای اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد. این مراکز که در قلب مسیر گردش اطلاعات قرار دارند داده‌ها و اطلاعات خام را دریافت و گردآوری می‌کنند و از طریق فرایند مناسب‌سازی آنها را بعنوان اطلاعات منتشر می‌کنند. در انجام این رسالت ، متخصصان اطلاع‌رسانی بیشترین کمک را از زبان می‌گیرند. همین استفاده مکرر و پیوسته از زبان در تمامی حوزه‌های فعالیت علم ا ...

تولید و اشاعه یافته های علمی به صورت نوشته و ارائه صورت می پذیرد. در وهله اول یافته های علمی باید نوشته شود چون علم با نوشتن بدام می افتد، آنگاه باید ثبت و نمایه بین المللی گردد. یافته های علمی باید توسط داوران ذیصلاح تایید گردد. یعنی به صورت مقاله در آید و در یک مجله معتبر پژوهشی به چاپ رسد و در مخزن علوم جهان قرار گیرد تا هر کسی حسب فراخور حالش از آن استفاده نماید. بنابراین علم با نشر آن نمایان می گردد و سپس رشد می کند. زمینه اصلی رشد علم، نشر آن می باشد. نشر، گوهر دانش است ...

شناخت روشهای کسب وپخشی اطلاعات علمی به توسط محققان واستادان میتواندازکتابداران رادرتنظیم واجرای برنامه های منطبق بانیازهای واقعی محققان یاری کند.اطلاعات بدست آمده ازاجرای طرح نشان میدهد که کتاب نقش اساسی درتحقیقات این افراددارد،تاریخ انتشارکتابها ومقالات دربهره وری آنهابی تاثیرنیست .کتابهای فهرست شده بیش ازکتابهای فهرست نشده به امانت برده شده اند.درصدقابل توجهی ازکتابهای لاتین کتابخانه مورد استفاده قرارگرفته است .کتابخانه شخصی (کتابخانه دانشکده ازمهمترین مراکز کسب اطلاعات هست ...

ضبط پروانه اختراع و اطلاعات موجود در آن, به تازگی و به دلایل مختلفی, برای صنعت اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. شرکتها, برای تحقیق و توسعه به طور جدی سرمایه گذاری می کنند. انتقال تکنولوژی بین المللی در حال افزایش است. تحقیق علمی به سویی هدایت می شود که تضمین کنند, دارای سود سریع و هنگفتی باشد. از زمانی که اهمیت پروانه اختراع در سیاستگذاری شرکتها افزایش یافته, اطلاعا ت به دست آمده از پروانه اختراع تبدیل به منبعی استراتژیک شده است. جستجوی اطلاعات, از پروانه اختراعات را میتوان تح ...

عدم دسترسی به اطلاعات، اتلاف زمان بیش از حد در مرحله جمع آوری اطلاعات، عدم دسترسی سریع به اطلاعات و منابع مورد نیاز، عدم آگاهی به موقع از وجود اطلاعات مناسب و روزامد، عدم آشنایی با منابع مرجع مناسب برای تحقیقات و کاربردهای آنها، عدم تمرکز خدمات و وجود خط مشی ها و سیاستهای مدون عمده ترین مسایل و مشکلات جامعه استفاده کننده از اطلاعات است. برای سیاستگذاران و نظام مند کردن اجزای این نظام و تدوین سیاستهای راهبردی، عملیاتی و فنی و راه کارهای مناسب، برنامه ریزی هشت لایه ای راهبردی- ...

در این مقاله به نقش ترویج علم و اشاعه علم در جوامع نوین و نیز مشکلاتی که در مسیر تحقق این امر با آن مواجه می شوند ، اشاره شده است. اصولا ادغام علم در فرهنگ یک جامعه به ویژه جوامع سنتی کشورهای در حال توسعه ، کار چندان سهل و ساده ای نیست. در این نوشته ضمن تعریفی موجز از ترویج علم می نویسد : اصلاح ترویج علم یه طور کلی انتشار اطلاعات مربوط به یک حادثه علمی است، از کشف یک ذره بنیادی گرفته تا یک ترکیب جدید شیمیایی . تلاش بنیادین ترویج علم عبارت است از ایجاد رفتار و روش ویژه در انسا ...