عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 34

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در آزمایش فوق کود دامی بعنوان فاکتور اصلی و در سه سطح 0، 10 و 20 تن در هکتار ماده خشک و کود سولفات پتاسیم فاکتور فرعی در سه سطح 07 75 و 150 کیلوگرم در هکتار و کود اسید بوریک در سه سطح 0، 10 و 20 کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد. با توجه به اینکه غده‌ها جهت انجام آزمایشات لازم به موسسه چغندرقند ارسال و نتایج هنوز به این مرکز اعلام نگردیده است نمی‌توان نتیجه‌گیری کلی در مورد وضعیت کیفیت محصول کرد ولی بنظر می‌رسد که استفاده از کود دامی در سطح 20 تن در هکتار عملکرد را افزایش داده ...

در این تحقق اثر محلول پاشی اسید بوریک و سولفات روی در دو فصل بهار و پائیز سال1377 بر روی بادام رقم شاهرودی شماره(12)در باغ تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران کرج مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش بصورت فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد و در آن سه سطح اسید بوریک(2000و 1000و0 میلی گرم در لیتر)و سه سطح سولفات روی(5000و 3000و 0میلی گرم در لیتر)مورد استفاده قرار گرفت. محلول پاشی بهاره در مرحله قبل از باز شدن جوانه های گلPopcornو محلول پاشی پاییزه در اوا ...

"اسید بوریک " (H3BO3) یکی از ترکیبات پرمصرف صنایع کاشی و چینی‌سازی است و مصرف سالانه آن حدود 1200 تن برآورد می‌شود. از طرف دیگر ماده اولیه آن به صورت معادن سنگ‌بر در "استان زنجان" وجود دارد که به صورت خام در حال استخراج و بهره‌برداری می‌باشد. با توجه به این موارد، طراحی صنعتی کارخانه تولید اسید بوریک از سنگ معدن "کولمانیت " براساس اطلاعات آزمایشگاهی "گروه شیمی جهاد صنعتی شریف " و اطلاعات نیمه‌صنعتی "شرکت تماد" انجام گردید. در این پروژه از روش حل‌کردن سنگ در اسید سولفوریک استف ...
  
انگور (Vitis vinifera L.) یکی از مهمترین محصولات باغی در دنیا و ایران به شمار می رود و تمام ارقام تجاری موجود در ایران از این گونه می باشد. استفاده از برنامه های تغدیه ای مناسب در تاکستان ها، مصرف بهینه کودها و سموم دارای حداقل اثر سوء زیست محیطی از جمله روش های مناسب افزایش تولید انگور در واحد سطح می باشند. بر از مهمترین عناصر مورد نیاز برای رشد و نمو تخمک و افزایش درصد تشکیل میوه در انگور است. این آزمایش در شرایط مزرعه و در قالب طرح فاکتوریل 3 عامله بر پایه طرح کاملا تصادفی ...

معادن مختلف در ایران از سرمایه‌های بالقوه کشور محسوب می‌شوند. از جمله این معادن با ارزش ، می‌توان از معادن بر نام برد که با تبدیل این کانی به ترکیبات بر می‌توان تا حدودی نیاز داخلی به اینگونه ترکیبات را تامین نمود. لازم به ذکر است سالیانه حدود 12000 تن ترکیبات مختلف بر از جمله اسید بوریک ، بوراکس ، پربرات سدیم و... وارد کشور می‌شود. از معادن بر فعال می‌توان به معدن قره‌گل زنجان اشاره نمود. آنالیز نمونه‌های مختلف این معدن مشخص نموده است که کانی موجود در این معدن با فرمول کانی ...

گلابی آسیایی(Pyrus serotina Rehd.)متعلق به خانواده Rosaceae می‌‌باشد، کهیکی از مهمترین گروههای گلابی محسوب می‌گردد. پژوهش حاضر به منظور مطالعه اثر کلریدکلسیم (CaCl2) و اسید بوریک (H3BO3) بر افزایش ماندگاری و کیفیت دو رقم زودرس گلابی آسیایی‘KS10’و ‘KS7’اجراء شد. این پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل و بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام گرفت. محلول پاشی کلرید کلسیم با غلظت‌های صفر، 5 و 7 در هزار و اسید بوریک با غلظت-های صفر و 5 در هزار با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش تعداد ...

در این طرح اثرات اسید بوریک و اکسین IBA بر روی جوانه‌زنی و رشد لوله گرده خرمای مضافتی در محیط کشت درون شیشه‌ای (in vitro) و بر روی تشکیل میوه در باغ (in vitro) مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و هدف بر آن است تا درصد و سرعت جوانه‌زنی گرده را بالا برده و طویل شدن لوله گرده جهت باروری نیز افزایش یابد. ...