عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 259

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زبان بازنمایی کننده خزانه مفاهیم و توانش‌های شناختی لازم برای آن‌ها و وسیله‌ای برای اصلاح و تقویت آن‌ها نیز می‌باشد. سطوح استعاری و کنایی زبان متوازن با روابط و قوانین منطقی هستند. پس شاید تقویت این سطوح شبکه معنایی را در افراد سالم غنی‌تر و قویی‌تر کرده و در بیماران نابهنجاری‌های شبکه معنایی را تا حدی اصلاح کند. بعلاوه یکی از یافته‌های مهم این پژوهش برای بکارگیری در روان‌درمانی بیماران اسکیزوفرن عبارتند از استفاده از گفتاری متشکل از جملات کوتاه تحت‌اللفظی، فاقد صنایع ادبی با ...

هدف از این مطالعه کشف رابطه هیجان ابرازشده خانوادگی و حساسیت بین فردی با پرخاشگری در بیماران اسکیزوفرنی و دوقطبی و همچنین تفاوت بین این گروه ها بود. از روش پژوهش توصیفی با ملاک های شمول خاص استفاده شد. یک نمونه مناسب از 40 بیمار ( 20 نفر با تشخیص اسکیزوفرنی و 20 نفر با تشخیص دوقطبی) از بین بیماران بستری شده در بخش اعصاب و روان بیمارستان فاطمی شهرستان اردبیل انتخاب شد. داده ها از طریق تکمیل پرسش نامه پرخاشگری باس و پری، هیجان ابرازشده کل و کازاریان و حساسیت بین فردی هارب بد ...

مقایسه سطح سرمی لیپیدها در بیماران اسکیزوفرنی بستری و افراد سالم گزارشا ت قبلی حاکی از نقش نواحی قشری سیستم کناری مغز بر پاتوفیزیولوژی اسکیزوفرنی است، از طرفی بروز علائم اسکیزوفرنی در ارتباط با کاهش سیستم گابا ارژیک است. تزریق 25-ئیدروکسی کلسترول دامنه فعالیت ‏‎IPSP‎‏ در گیرنده های ‏‎GABAa‎‏ را افزایش می دهد و کلسترول نیز به طور نسبی اثرات 25-ئیدروکسی کلسترول را تقلید می کند. لذا هدف از مطالعه حاضر این است که غلظت سرمی کلسترول تام، کلسترول ‏‎LDL‎‏ ، کلسترول ‏‎HDL‎‏ و تری گلیس ...

در این تحقیق مقیاس اسکیزوفرنی آزمون MMPI که ابزاری برای تشخیص بیماری اسکیزوفرنی است و دارای 78 ماده است ، در تهران و در جمعیت مردان هنجاریابی شد. دو گروه صد نفری از بیماران اسکیزوفرنی و افراد سالم نمونه‌گیری شد. الگوی پاسخ این دو نمونه به ماده‌های مقیاس بررسی شد. نخست تحلیل ماده‌ها توسط روش مقایسه نسبت دو گروه مستقل انجام پذیرفت و 13 ماده که فاقد قدرت تفکیکی بودند ، حذف شدند. ضرایب پایانی 65 ماده باقیمانده برای هر دو نمونه جداگانه محاسبه شد. روایی تفکیکی از طریق آزمون t انجام ...

با توجه به شیوع بالای بیماری اسکیزوفرنی در جمعیت عمومی 1 تا 105 درصد و اینکه بیماران اسکیزوفرنی تقریبا صد تخت های بیمارستان روانی را اشغال می‌کنند. ما به تحقیق درباره نقش شخصیت قبل از بروز اسکیزوفرنی که یکی از عوامل تاثیرگذار متعدد در بیماری اسکیزوفرنی است پرداختیم. اهدافی که پرداخت شد شامل 1)تعیین نوع شخصیت بیماران بستری شده قبل از بروز اسکیزوفرنی 2)مقایسه درصد بیمارانی که دارای اختلال شخصیت بوده با کسانیکه قبل از ابتلاء اختلال شخصیت نداشته‌اند. 3)تعیین اختلال شخصیتهای مستعد ...

اسکیزوفرنی را میتوان یکی از ویرانگرترین اختلالات روانی شمرد زیرا معمولا آغاز آن در اوایل زندگی بیمار است و علائم آن می توان برای خود بیمار و خانواده و جامعه او مخرب باشد. اسکیزوفرنی اصطلاحی است که به گروهی از اختلالات با علل ناهمگون اطلاق می شود و در بر گیرنده بیمارانی است که شکل بالینی ، پاسخ درمانی سایکوتیک روانپزشکی می باشد و نسبت به سایر اختلالات روانپزشکی از پیش آگهی ضعیف تری برخوردار بوده و در ضمن پرهزینه ترین اختلالا روانپزشکی از نظر مخارج مستقیم درمانی، فقدان کارآئی و ...

حافظه های فعال، خودکار، آشکار و پاسخهای هیجانی از جمله عوامل مهمی هستند که با کیفیت زندگی در بیماران اسکیزوفرنی مرتبط می باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط حافظه های فعال، خودکار، آشکار و پاسخهای هیجانی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بود. نمونه این پژوهش شامل 100آزمودنی بود که از میان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بستری مراجعه کننده به مراکز روانپزشکی شهر تهران انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از چک لیست جمعیت شناختی، آزمون حافظه وکسلر، آزمون تکمیل ریشه ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی (آشفته و پارانوئید) و افراد بهنجار می‌باشد. روش پژوهش حاضر علی – مقایسه ای است. نمونه پژوهش شامل 60 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی (30 نفر پارانوئید و 30 نفر آشفته) و 30 نفر از افراد بهنجار که از لحاظ جنس، سن و تحصیلات با گروه بیمار همتا شده بودند، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان، آزمون حافظه وکسلر، آزمون استروپ و پرسشن ...

چکیده اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی ( Schizophrenia)، یک بیماری روانی با منشاء نامشخص و علایم متغییر می‌باشد که اصطلاح آن توسط یوجین بلولر وضع شده است. مشخصه این بیماری عدم توانایی درک و یا بیان واقعیت است. این بیماری دارای عوارضی همچون عدم ارتباط منطقی در رفتار و گفتار، انزوا، گوشه نشینی بیش از حد، هذیان وتوهم است. بیش از همه اخیرا، التهاب بعنوان یک فاکتور مهم در پیشرفت اسکیزوفرنی، تشخیص داده شده است. هدف از این مطالعه این بود که آیا پلی مورفیسم های ژن اینترلوکین 33 با پیشرفت اسک ...
نمایه ها: