عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر، در مرحله اول تولید محتوای الكترونيكي مفاهیم شیمی پیش دانشگاهی مبتني بر استاندارد SCORM بوده و در مرحله بعد بررسی میزان اثربخشی آن بر میزان دانش و نگرش دانش آموزان در مقایسه با آموزش به شیوه سنتی است. جامعه‌ی آماری در این تحقیق کلیه دانش آموزان پیش دانشگاهی شاخه‌ی نظری شامل رشته های تجربی و ریاضی- فیزیک شهر ارسنجان، در سال تحصیلی 91-90بوده است؛ و به روش نیمه تجربی اجرا گردیده است. از میان دبیرستان‌های شهر ارسنجان، یک دبیرستان انتخاب گردید .در این دبیرستا ...