عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کوه صاحب‌الزمان در 8 کیلومتری شمال شرق‌شهر کرمان واقع است. در این منطقه، سنگ‌های آهکی کرتاسه و رخنمون‌های کوچک یک ‌متری تا 8 متری از سنگ‌های آذرین وجود دارد. به نظر می‌رسد این نفوذی‌ها، انگشت‌های یک توده نفوذی بزرگ‌تر در عمق زمین باشند. نفوذ این توده‌های آذرین به داخل سنگ‌های آهکی کرتاسه سبب تشکیل هاله‌های کم‌ضخامت اسکارن شده است.بر اساس مطالعات پتروگرافی این توده‌های نفوذی جزء سنگ‌های حدواسط هستند. در نمونه‌های برداشت‌شده از اسکارن، کانی‌های گارنت، دیوپسید، ولاستونیت، کلر ...

توده نفوذی کالک آلکالن نوع I کالکافی با سن ائوسن فوقانی- الیگوسن که جزئی از زون ساختاری ایران مرکزی درنظر گرفته می شود، در 60 کیلومتری شمال شرق انارک رخنمون دارد. نفوذ این توده به درون واحد های دگرگونه انارک باعث دگرگونی همبری سنگ های مجاور توده گشته است. بخش کوارتز مونزونیتی گرانیتوئید کالکافی (در شمال) مسبب ایجاد هورنفلس و اسکارن از کوارتز شیست با میان لایه مرمری می باشد. در منطقه مورد مطالعه توده نفوذی مرز مستقیمی با اسکارن نشان نمی دهد. از همین رو این اسکارن ها به صورت وا ...

اسکارن کیبرکوه در فاصله 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان خواف و 390 کیلومتری جنوب غرب مشهد در بلوک لوت قرار گرفته است. زمین شناسی منطقه کیبر کوه شامل سنگ آهک سازند سردر، سنگ آهک پرمین، شیل و ماسه سنگ تریاس فوقانی و ژوراسیک زیرین و سنگ آهک کرتاسه می باشد که بطور کلی در شمال غرب منطقه رخنمون دارند. گرانیتوئید زوزون در ائوسن پایانی- الیگوسن در این منطقه نفوذ کرده است. گرانیتوئید زوزون دارای ترکیب گرانودیوریت، مونزوگرانیت، کوارتزدیوریت، مونزونیت، دیوریت، مونزودیوریت و گابرو می باش ...

اسکارن خونی در فاصله 60 کیلومتری شمال شرق انارک و در زون زمین ساختی ایران مرکزی و در زیر زون انارک–خور قرار دارد. این اسکارن در اثر نفوذ چند زبانه مونزودیوریتی تا کواتز مونزودیوریتی در قسمت شمال کوه خونی به درون واحد‌های (کربناته) دولومیتی پرکامبرین بالایی شکل گرفته است. نتایج حاصل از داده‌های ژئوشیمیایی و مطالعات پتروگرافی نشان می‌دهد که سنگ‌های این منطقه دارای ترکیب سنگ شناختی مونزونیت، کوارتزمونزونیت تا مونزودیوریتی می‌باشد و از عناصرK, Rb, Th, U غنی شدگی و از عناصرHFSE ...

توده گرانیتوئیدی قهرود و اسکارن های وابسته به آن، در 116 کیلومتری شمال غرب اصفهان، کمربند ماگمایی ارومیه - دختر و بین زون های سنندج - سیرجان و ایران مرکزی واقع شده اند. این توده نفوذی با ترکیب گرانودیوریت - تونالیت به سن 17 تا 19 میلیون سال (میوسن میانی) در شمال و جنوب روستای قهرود در مجموعه ای از شیل و ماسه سنگ های ژوراسیک و سنگ آهک و مارن های کرتاسه و ائوسن نفوذ کرده و باعث دگرگونی مجاورتی سنگ های اطراف و تشکیل اسکارن های بارور و همچنین مرمرها، کوارتزیت ها و هورنفلس ها شده ...

منطقه مورد مطالعه در 170 کیلومتری جنوب شرق بیرجند (20 کیلومتری شمال درح) در شمال روستای کلاته شب قرار گرفته است. این محدوده در قسمت شمالی زمین‌درز سیستان واقع شده که در آن مجموعه سنگی نفوذی و نیمه عمیق با سن الیگوسن- میوسن در سنگ‌های رسوبی (سنگ‌های کربناته، ماسه سنگ و کنگلومرا) با سن پالئوسن- ائوسن نفوذ نموده و در مواردی باعث بروز اسکارن شده است. بافت غالب سنگ‌های نفوذی این منطقه گرانولار و سنگ‌های نیمه عمیق پورفیری با زمینه دانه ریز هستند. پلاژیوکلاز، آمفیبول و بیوتیت از ...

منطقه مورد مطالعه، در 5 کیلومتری غرب شهرستان تفرش، حاشیه شرقی برگه یکصد هزارم فرمهین و در پهنه ماگمایی ارومیه- دختر، واقع شده است. این محدوده از نظر زمین شناسی در زون ولکانیکی- رسوبی- پلوتونیکی ارومیه دختر واقع گردیده است. در این محدوده، توده‌ی نفوذی با ترکیب کوارتزدیوریتی- دیوریتی در یک سری رسوبی شامل شیلهای خاکستری رنگ با میان لایه‌های ماسه سنگ و سنگ آهک ماسه‌ای با سن تریاس و آهک خاکستری کرتاسه تزریق شده است. شکل جایگیری توده استوک است. در اثر مجاورت توده‌ی نفوذی با سنگ‌های ...

محدوده مورد مطالعه در جنوب استان همدان و در غرب و شمال‌غرب شهر سامن قرار گرفته است. مطالعه و نمونه‌برداری این ناحیه در محدوده‌ای به وسعت 40 کیلومتر مربع انجام گردید. بررسی انجام شده برروی اسکارن‌های منطقه سامن، شامل مطالعات صحرایی، آزمایشگاهی وترمودینامیکی می‌باشد. بر اساس مطالعات صحرایی و زمین‌شناسی منطقه، بدنه اصلی توده نفوذی از جنس گرانودیوریت– تونالیت می‌باشد که دایک-هایی از جنس گرانیتوئیدی در آن‌ها تزریق شده و باعث کانه‌زایی مس و آهن در منطقه مورد مطالعه گردیده است. اس ...

توده‌ی گرانیتوئیدی دهنو که در شمال‌غرب مشهد، در مجاورت بلافصل با هورنفلس‌های غنی از گارنت واقع شده است، حاوی درشت بلورهایی از گارنت می‌باشد که فرصتی را برای بررسی پدیده‌ی آلایش ماگما با سنگ‌های دیواره فراهم نموده است. کانی‌های اصلی در این توده‌ی گرانیتوئیدی کوارتز، پلاژیوکلاز، ارتوکلاز، بیوتیت و هورنبلند و کانی‌های فرعی آن زیرکن، آپاتیت، اسفن به همراه گارنت‌های پرتکتیک می‌باشد. نتایج آنالیز شیمیایی XRF نشان داد که ماگمای تشکیل‌‌دهنده‌ی توده-ی نفوذی منطقه از نوع متاآلومینوس و ...