عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

غده سیب‌زمینی یک اندام گیاهی است که در حالت رکود به سر می‌برد و باید مدتی تحت شرایط انباری مناسب قرار گیرد تا با رفع این بازدارنده‌ها تولید جوانه نماید. اگر زارع بخواهد از غده‌هاي تازه برداشت شده به عنوان بذر استفاده کند، دچار مشکل می‌گردد. مینی‌تیوبر‌ها، غده‌هایی کوچک عاری از بیماری و محصول کشت بافت هستند که خواب طولانی‌تری از غده-های معمولی سیب‌زمینی دارند. تا‌کنون از روش‌های فیزیکی و شیمیایی زیادی برای شکستن خواب غده‌های سیب‌زمینی استفاده شده است. روش‌های فیزیکی وقت‌گیر و ...

از عوامل محدودکننده پرورش زیتون (Olea europaea L.) در مناطق معتدله و سردسیر، مقاومت کم به دمای پایین است. دمای پایین یکی از تنش‌های غیرزنده است که منجر به تنش اکسیداتیو شده و با تخریب پروتئین‌ها، لیپیدها و اسیدهای نوکلئیک همراه است. این پژوهش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل تنش دمای پایین در سه سطح (5-، 10- و 15- درجه سانتیگراد) و محلول‌پاشی برگی با اسپرمین در چهار سطح (0، 125، 250 و 500 میکرومولار اسپرمین) در نهال‌های یکساله د ...

گل رز به عنوان یکی از محبوب‌ترین گل‌های جهان است و از لحاظ میزان تولید در صدر قرار دارد. یکی از مهمترین مشکلات در صنعت تولید و تجارت گل‌های شاخه بریده رز، عمر پس از برداشت کوتاه آن می‌باشد. پلی‌آمین‌ها پلی‌کاتیون‌های آلی با وزن مولکولی پائین و با گروه‌های نیتروژنی آلیفاتیک هستند که دارای حلقه‌های هیدرو کربنی متفاوت و دو یا بیشتر گروه‌های آمینی (عامل بارهای مثبت) می‌باشند، که به طور گسترده در موجودات زنده در غلظت بالایی تجمع می‌یابند و روی فرآیندهای فیزیولوژیکی متنوع گیاهان، ح ...

چكيده: اين پژوهش به منظور بررسي اثر پوترسين و اسپرمين بر خصوصيات فيزيولوژيک، بيوشيميايي و فعاليت آنزيم-هاي آنتي اکسيدان بادام (Prunus amygdalus) رقم ربيع و دانهال‌هاي هلو (Prunus persica) رقم آلبرتا انجام شد. آزمايش به صورت فاکتوريل بر پايه طرح کاملاً تصادفي در سه تکرار انجام شد. فاکتور اول تنش خشکي در دو سطح (80% و 50% آب فراهم خاک) و فاکتو دوم کاربرد پلي‌آمين‌ها در پنج سطح (پوترسين 1/0، پوترسين 1، اسپرمين 1/0، اسپرمين 1 ميلي‌مولار و شاهد) بود. تنش خشکي باعث کاهش محت ...

این پژوهش به منظور بررسی اثر پوترسین و اسپرمین بر عملکرد، کیفیت میوه و مقاومت به سرمای گل های بادام رقم یلدا و طی سه آزمایش مجزا انجام شد. آزمایش اول به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور پلی‌آمین در هفت سطح شامل شاهد، پوترسین 0/01، پوترسین 0/1، پوترسین 1، اسپرمین 0/01، اسپرمین 0/1 و اسپرمین 1 میلی‌مولار و زمان کاربرد در دو سطح، تمام‌گل و دو هفته بعد از تمام‌گل اجرا شد و سپس درصد تشکیل میوه، وزن دانه، وزن مغز و نسبت مغز به دانه، سطح برگ، وزن خشک برگ و ...

عدم جوانه زنی غده سیب زمینی به دلیل وجود خواب، زمانی که قرار است غده ها در زمان نسبتا کوتاهی پس از برداشت به عنوان بذر مورد استفاده قرار گیرند یک مشکل جدی است. تا کنون تعدادی از مواد شیمیایی برای شکستن خواب غده مورد استفاده قرار گرفته اند که به نظر می رسد از بین این مواد جیبرلین ها در شکستن خواب غده موثرتر باشند. به علاوه احتمال می رود پلی آمین ها نیز در شکستن خواب غده ها موثر باشند، زیرا تحقیقات مختلف افزایش این دو هورمون را کمی قبل از شکسته شدن خواب در غده ها به اثبات رساند ...

باتوجه به نقش کرچک در صنایع مختلف و همچنین محدودیت منابع آب و اثر آن بر تولید و عملکرد دانه کرچک، آزمایشی به منظور بررسی اثر تنش خشکی و محلول پاشی اسپرمین و اسید سالیسیلیک بر صفات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی کرچک در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد صورت گرفت. تیمارهای تنش خشکی در سه سطح بدون تنش ، تنش ملایم و تنش شدید به ترتیب آبیاری پس از 80، 100 و 120 میلی‌متر تبخیر از تشتک کلاس A و به عنوان فاکتور اصلی و فاکتور فرعی شامل محلول پاشی اسید سالیسیلیک در سه سطح، محلول پاشی با آب، مح ...

پلی‌آمین‌ها گروهی از تنظیم‌کننده‌های رشدگیاهی با وزن مولکولی کم و گروه‌های هیدروکربنی متفاوت هستندکه تقریباً در همه موجودات زنده یافت می‌شوند و در طیف وسیعی از فرآیندهای فیزیولوژیکی از جمله جنین زایی، تشکیل ریشه، تشکیل دانه گرده و گل انگیزی، نمو زودتر میوه و واکنش در برابر تنش‌ها نقش دارند. آزمایشی بر اساس اثرات متقابل غلظت‌های متفاوتی از پلی‌آمین‌ها(0، 50، 100، 200 مایکرومولار) و کلرید سدیم (0، 50، 100، 200 میلی مولار) بر صفات مورفولوژیکی و متابولیت‌های ثانویه سوسن چلچراغ ...

در این پروژه تخلیه کرونا در مد مثبت به عنوان منبع یونیزاسیون در اسپکترومتری تحرک یونی و بدون نیاز به مشتق سازی برای آنالیز بیوژنیک آمین‎های اسپرمین و اسپرمیدین مورد استفاده قرار گرفت، که در آن از سیستم اضافه کردن بخارات نونیل آمین به عنوان گاز دوپانت، برای افزایش گزینش پذیری و افزایش حساسیت در شناسایی آمین‎ها و نیز کنترل فرایند یونیزاسیون در کرونا استفاده شده است. طیف تحرک یونی این ترکیبات در حضور یون واکنشگر نونیل‎آمین و بدون حضور آن به دست آمد. حد تشخیص اسپرمین و اسپرمیدین ...