عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ریزش جوانه گل و میوه، ناخندانی، پوکی و بدشکلی از مهمترین اختلالات فیزیولوژیکی است که در درختان پسته مشاهده می‌شود. بنابراین استفاده از برخی تنظیم‌کننده‌های رشد و نمو گیاهی برای کاهش این اختلالات بسیار مهم است. بدین جهت پژوهشی با هدف بررسی تأثیر محلول‌پاشی با اپی‌براسینولید و اسپرمین در کاهش برخی از این مشکلات در درخت پسته رقم احمد آقایی طراحی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در دو مرحله (یک هفته قبل از تمام گل و پنج هفته بعد از تمام گل) با نه تیم ...

مینی تیوبرها، غده‌های کوچک سیب‌زمینی عاری از بیماری هستند، که در یک محیط کنترل شده و تحت شرایط بهداشتی بالا تولید می‌گردند. با وجود محاسن زیادی که مینی‌تیوبرها نسبت به غده‌های معمولی دارند، اما دارای خواب طولانی‌تری هستند. برای شکستن خواب غده‌های معمولی و مینی تیوبرها تاکنون روش‌های فیزیکی و شیمیایی زیادی پیشنهاد شده است که هر‌ کدام دارای محاسن ومضراتی هستند. ازآن‌جا که تنظیم‌کننده‌های رشد بطور طبیعی در گیاه وجود دارند دارای کارایی و اهمیت بیشتری نسبت به روش‌های دیگر هستند. ت ...

در این پروژه تخلیه کرونا در مد مثبت به عنوان منبع یونیزاسیون در اسپکترومتری تحرک یونی و بدون نیاز به مشتق سازی برای آنالیز بیوژنیک آمین‎های اسپرمین و اسپرمیدین مورد استفاده قرار گرفت، که در آن از سیستم اضافه کردن بخارات نونیل آمین به عنوان گاز دوپانت، برای افزایش گزینش پذیری و افزایش حساسیت در شناسایی آمین‎ها و نیز کنترل فرایند یونیزاسیون در کرونا استفاده شده است. طیف تحرک یونی این ترکیبات در حضور یون واکنشگر نونیل‎آمین و بدون حضور آن به دست آمد. حد تشخیص اسپرمین و اسپرمیدین ...

استفاده از زیست فناوری نانو درردیابی و درمان هدفمند انواع سرطان یکی ازچالشهای دهه اخیر است از میان نانوذرات مختلف به کارگرفته شده به این منظور نانوذرات مغناطیسی انتخاب مناسبی با هدف ردیابی توسط تصویربرداری تشدید مغناطیسی mri هستند سرطان سینه به عنوان یکی از شایع ترین انواع سرطان دراین زمینه مورد توجه بسیاری قرارگرفته است اتصال پادتن Anti-HER2 به نانوذرات مغناطیسی امکان ردیابی هدفمند سلولهای سرطای با بیان بالای گیرنده های HER2 را فراهم نموده است دراین مطالعه اتصال پادتن Anti-H ...

تحقیق حاضر به منظور توسعه سامانه نوین مغناطیسی بر پایه نانوذرات مغناطیسی آهن و پلیمر دکستران–اسپرمین برای نشانه‌گذاری و ردیابی بلند مدت سلول‌های بنیادی جنینی صورت گرفته است. در این تحقیق، ابتدا ترکیب پلیمری دکستران–اسپرمین تهیه شد و سپس نانوحامل‌های مغناطیسی به روش ژل شدن یونی با افزودن محلول تری پلی فسفات سدیم به محلول پلیمری حاوی سوسپانسیون نانوذرات مغناطیسی آهن تهیه شد. با توجه به نتایج مطالعات قبلی و انجام آزمایش‌های مقدماتی، عوامل موثر بر تولید نانوحامل‌های مغناطیسی آهن ...

اخیرا کاربرد پلی آمین ها در افزایش مقاومت گیاهان به تنش خشکی افزایش یافته است. از این رو جهت بررسی تاثیر پلی آمین ها بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و شیمیایی گیاه ارزن علوفه ای نوتریفید (Panicum miliaceum cv. Notrifed) تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی در گلخانه دانشگاه شهید باهنر کرمان، به صورت فاکتوریل (کرت موهوم یا غیر واقعی) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1391 به مرحله اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل تنش خشکی در دو سطح(50 و 100 درصد ظرفیت زراعی)، پلی آ ...

راهبردی موثر و جایگزینی مناسب برای تیمارهای شیمیایی در تکنولوژی پس از برداشت میوه انگور رقم بی‌دانه سفید ...