عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاريخ تعبير فرضيه ها و تفسيرهايِ به جاي مانده از اسنادي ست كه ممكن است در طول زمان دچار دگرديسي و دگرگوني گردد. از اينرو پي بردن به ذات حقايق تاريخي با مشكلات متعددي همراه مي باشد كه هر پژوهش گري با آن روبرو است. ايران هخامنشي نيز با توجه به گستردگي منابع و اسنادي كه از آن باقي مانده از اين قاعده بيرون نمي رود. الواح تخت جمشيد و متون كلاسيك يوناني نماينگر اين موضوع است كه شالوده سيستم اداري و مديريتي هخامنشي بروي تمدن اقوام بومي ايران و ميان رودان شكل گرفته است و با نبوغ شاه ...

طی سالیان مدیدی که از ساخت میدان نقش‌جهان می‌گذرد، این مجموعه‌ی تاریخی به عنوان یکی از فضاهای پویای شهری شاخص‌ترین محمل روابط فرهنگی‌-اجتماعی مردم و حکومت بوده در شهر اصفهان بوده است که باید در حفظ اصالت و یکپارچگی ارزش‌های تاریخی آن کوشید. علی‌رغم آن‌که سال‌هاست این اثر تاریخی در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیده و مطالعات بسیاری درباره‌ی آن به عنوان بخش اساسی دولت‌خانه‌ی صفوی صورت گرفته است. با این حال، همچنان در تحلیل و بررسی سیر تحول کالبدی و فضایی میدان و روابط عناصر آن در ط ...

مطالعات تاریخی در دوره قاجاریه با تکیه بر بررسی‌های اسناد آن در شناخت تاریخ محلی کشور، به ویژه منطقه استراتژیک تالش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، هدف این پژوهش مطالعه‌ی اسناد بازمانده از دوره تاریخی قاجاریه در منطقه تالش بود نظر به اینکه اسناد حکومتی حکام تالش و خاندان های محلی در دوره قاجاریه حاوی اطلاعات بسیاری درباره شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی منطقه بودند. با توجه به این نکته که بسیاری از مطالب موجود در اسناد در منابع مکتوب دیگر یافت نمی‌شدند در نتیجه از منابع دست اول ...

در این تحقیق به بررسی اسناد ملی ایران از نظر بصری پرداخته شده‌است که در فصل اول با نگاهی گذرا مختصری از تاریخ دوران قاجار و سیاست‌های شاهان این دوره و همچنین جنبش مشروطه و در فصل دوم توضیحاتی چند درباره انواع اسناد تاریخی آورده شده است. در فصل‌های بعد نخست به ترکیب تنظیم اسناد در دوره قاجار و توضیحاتی در مورد عناصری مانند لفظ جلاله، توقیع، طغرا، توشیح، مهر و محل قرار گرفتن آنها در اسناد و سپس به بررسی بیست سند با درنظرگرفتن جنبه‌های بصری آن‌ها که دارای جذابیت‌های خاص بوده و ا ...

اسناد و مدارک تاریخی هر کشوری از هویت فرهنگی آن کشور هستند. به طور کلی با توجه به این که هر کدام از این آثار در مقطع یا مقاطع خاصی از تاریخ آن سرزمین نگاشته شده‌اند، نه تنها نشان‌دهنده نوع تفکر و اعتقادات مردم آن سرزمین است، بلکه نمایانگر سبک‌ها و تکنیک‌های به کار رفته در آن اثر هنری در مقطع زمانی خلق آنها تلقی می‌شود. هدف از این رساله، دست‌یابی به تاریخ حفاظت و مرمّت آثار کاغذی و صحّافی در ایران بوده تا از این رهگذر، ضمن بررسی روند آموزش و پژوهش در این حوزه، به معرفی کارگا ...

مُهرها منابع تصویری غنی و با ارزشِ فرهنگی به شمار می آیند با توجه به اهمیت مهرهای که جزء اسناد و مدارک اصیل و دست اول محسوب می شوند، مطالعه ی جامع درمورد آنها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. هنر در دوره های مختلف از هر منظری که بررسی شود دریچه ی تازه برگستره ی دانش باستان شناسی و آشنایی با فرهنگ، اعتقادات وآداب رسوم و گروهها وطبقات مختلف اجتماعی می گشاید و جنبه های مختلف زندگی این دوره را نشان می دهد. هنر مهرسازی و حکاکی نقوش روی مهرها که در رده هنرهای سنتی قلمداد می شود از ج ...

روابط خارجی ایران در سال های ١۳۳۰-١٢٨۰ ش. بسیار خاص و پراهمیت است. وقایع بسیار مهم، سرنوشت ایران و ایرانی ها را تحت تاثیر خود قرار داده است. یکی از کشورهای موثر در سرنوشت تاریخی ایران کشور آلمان است. آلمان در دوره مورد بررسی این رساله، نقطه مقابل دو کشور مورد نفرت اکثریت ایرانی ها، روسیه و انگلیس، است. این تحقیق بر آن است تا با روش کیفی، پی به این موضوع ببرد که، در این سال ها رویکرد ایرانی ها نسبت به آلمان و آلمانی ها چگونه بوده است؟ بررسی های انجام شده نشان می د ...

شخصیّت پادشاهان در مثنوی‌های عطار تا چه اندازه به چهره‌ی تاریخیشان شباهت دارند؟ پادشاهان در مثنوی‌های عطار از چه میزان تنوع برخور دارند؟ و شناخت این شخصیّت‌ها تا چه اندازه می‌تواند مخاطب را از شیوه‌ی کار عطار آگاه کند؟ هدف پژوهش حاضر این است که با بررسی چهره‌ی پادشاهان در مثنوی‌های عطار و مقایسه‌ی آن با چهره‌ی این شخصیّت‌ها در کتب تاریخی، تا اوایل قرن هفتم، به سئولات مطرح شده، پاسخ گوید. در ابتدا فرضیه‌ها چنین مطرح شد که عطار در مثنوی‌های خود در شخصیّت بعضی از پادشاهان که از ...

درام نظام نشانه‌هاست. مجموعه‌اي از نشانه‌هاي مختلف كه هر كدام در فرآيند توليد معنا نقش مهم و موثري دارند. بنابر آنچه در اقوال شارحان و مفسران حوزه درام از ارسطو تا نظريه‌پردازان پست مدرن و ترنس مدرن آمده، همواره درام لابد و ناگزير از محاكات از طبيعت و تقليد از اجتماع بوده و اين سرشتگي ناگزير با واقعيت و جامعه مشمول حضور نشانه‌ها در پيكره درام نيز خواهد شد.درام با هر نسبت و زوايه‌اي كه با جنگ و دفاع مقدس در تاريخ ادبيات نمايشي حضور دارد؛ اگر به دنبال دست يافتن به راز ماندگاري ...