عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعه تطبیقی نظرات اقتصاد دانان مسلمان و اسلام شناسان درباره اقتصاد اسلام ...

تهیه زندگینامه وآثار واحوال ایرانشناسان وخاورشناسان اززبانهای گوناگون (کسانیکه درباره ایران و اسلام کارکرده اند) ...