عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی عوامل موثر در انگیزش کشاورزان گندمکار برای مشارکت در فعالیت‌های ترویجی، ابتدا با مطالعات کتابخانه‌ای عوامل موثر در انگیزش که عمدتا نیازهای مختلف : نگرش‌ها، علایق و مشوق‌ها می‌باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. آنگاه با تهیه پرسشنامه براساس نتایج مطالعات کتابخانه‌ای به محل تحقیق مراجعه و جهت نهایی نمودن پرسشنامه اقدام می‌گردد. سپس متغیرهای مستقل با نظرخواهی از جمعیت نمونه مورد مطالعه (حدود 200 نفر) از گندمکاران اسلام‌آباد غرب بررسی می‌شوند. متغیر وابسته تحقیق که ان ...

دشت اسلام‌آباد غرب یکی از دشت‌های حاصلخیز در محدوده استان کرمانشاه است که از لحاظ منابع آب سطحی و زیرزمینی از غنای خوبی برخوردار می‌باشد. با توجه به ازدیاد جمعیت، بهره‌برداری غیر اصولی از منابع آب و خاک، زیر کشت بودن این اراضی بصورت آبی و توسعه روزافزون استفاده از منابع آب زیرزمینی گمان می‌رود که این آبخوان توانایی تأمین این تقاضاهای روزافزون را نداشته باشد. در این تحقیق هدف ارائه مدل مناسب از تغییرات کمی و پیش بینی سطح سفره آبخوان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی ...