عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3075

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دانشنامه جهان اسلام عهده دار معرفی و توصیف علوم و فنون ، صنایع و مشاغل در تمدن اسلامی و کتب متداول و دانشمندان بزرگ و مراکز تعلیم و تربیت ، مدارس ، کتابخانه ها و مفاهیم دینی ماخوذ از قرآن و حدیث و جغرافیای عالم اسلام و آثار و انبیه و جلوه های مختلف فرهنگ و هنر اسلامی و واقعیات مهم تاریخ اسلام و احزاب و جمعیت ها و فرق و مذاهب و زبان ها و گویشها و اقوام و قبایل در عالم اسلامی و بسیاری از موضوعات دیگر است و در جلد چهارم نزدیک به 600 مدخل در مجموع ابواب تحریر شده است . ...

1- نظام مالیاتی اسلام دارای دو بخش است، مالیات های ثابت و مالیات های متغیر. مالیات های ثابت در تمام زمان ها، مکان ها، و شرایط گوناگون به صورت ثابت و بدون تغیییر اجرا می گردد . اما مالیات های متغیر که به منظور پی گیری و تحقق اهداف نظام اسلامی و با توجه به شرایط ویژه تنظیم می گردند، می توانند تغییر کرده و ضمن این که منحصر در موارد معینی نباشد از نرخ های متغیری نیز برخوردار باشند. 2- از آنجا که نظام مالیاتی اسلام جزیی از نظام مالی و اقتصادی اسلام است و کارکردهای نظام مالیاتی به ...
نمایه ها:
اسلام | 

دراین مقاله بر آنیم تا به بررسی عوامل گسترش اسلام و تشیع در شبه قاره هند بپردازیم. با توجه به آنکه ایران و شبه قاره هند همسایگان قدیمی و برادران دیرینه بوده اند، اسلام و تشیع از دروازه های ایران به سرزمین هند وارد گردید و مذهب به زبان فارسی به اهل هند تعلیم شد. این مقاله ضمن نگاه اجمالی به نحوه ورود اسلام و تشیع به شبه قاره، به جستار عوامل و زمینه هایی می پردازد که بستر مناسبی برای فعالیت مسلمین و به خصوص شیعیان گردید تا آنها عزیز دیار خویش را که همانا اسلام و تشیع بود، به هن ...

از نظر اسلام ، تمام پیامبران منادی توحید و اصول دین و هدفشان واحد است و از این رو همه ملل را به سوی کلمه واحد فراخوانده اند . اسلام ، دوست بشر و طرفدار حقوق انسانها است و به تعهدات خود پای بند است . از مظلومان حمایت می کند و ستم را به هیچ کس حتی دشمن روا نمی دارد . از علوم و فنون همگان استقبال و اصل را بر صلح و امنیت و جهاد را برای رفع فتنه و دفع فساد مقرر فرموده است . ...
نمایه ها:
نگرش | 
اسلام | 
دین | 
ملت | 

مقدمه تحمل پذیری در مقابل اندیشه های مخالف در طول تاریخ از فراز و فرودی به مقتضیات جوامع بشری برخودار بوده است.بدون شک همه اندیشمندان و افراد نوعدوست همواره بدنبال بوجود آوردن شرایطی برای ایجاد بصیرت و بینش صحیح در خود و طرف مقابل بوده اند. تا از فاصله اختلافات موجود در جوامع بشری بکاهند. تحمل اندیشه مخالف هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تاریخی تحولاتی را پشت سر گذاشته است. در طول این مراحل واژگانی چون رفق، مدارا، تساهل، تسامح ،آزادی عقیده مورد استفاده قرار گرفته است.بطور ...

فرضیه اصلی در این رساله اینست که اسلام علاوه بر مکتب و حقوق و احکام اقتصادی دارای نظام (سیستم) اقتصادی خاص خود است. مکتب اقتصادی اسلام به مجموعه قضایای دستوری اطلاق می شود که به طور مستقیم برخاسته از جهان بینی اسلام بوده و مشتمل بر دو امر است : 1- مبانی اقتصادی 2- اهداف اقتصادی مبانی اصول ثابتی است که زیر بنای نظام و حقوق اقتصادی می باشد. نظام اقتصادی اسلام به مجموعه هماهنگی از رفتارهای اقتصادی اطلاق می شود که شرکت کنندگان در نظام (مردم و دولت) را به هم پیوند می دهد و جامعه ر ...
نمایه ها:
نگرش | 
امام | 
اسلام | 

دوران ایلخانان هر چند با نظم و انضباط حساب شده آغاز شد، اما در بی نظمی و هرج و مرج مقاومت ناپذیری پایان یافت. به طوری که تجربه حکومت ایلخانان در ایران یک تحول جالب اجتماعی را در تاریخ به معرض آزمون آورد. این که در فاصله دو نسل، ایلخانان اسلام آوردند، تجربه انحلال قوم فاتح را در فرهنگ قوم مغلوب یک بار دیگر در تاریخ ایران به صورت یک واقعیت تسلی بخش و قابل اعتماد به منصه ظهور رساند. سلاله یک قوم مهاجم که از آغاز با طرح اتحاد با صلیبی‌ها که به انهدام اسلام بسته بودند، سرانجام در ...
نمایه ها:
گسترش | 
اسلام | 
ایران | 

اين طرح قبلاً با مبلغ 65 ميليون ريال ثبت و تاييد شده است، اما بدليل هزينه هاي بيشتر براي اجرا، طرح مجددآ با مبلغ 95 ميليون ريال ثبت شده است. بحث نام و نامگذاری از مباحثی است که با حیات اجتماعی یک جامعه و دغدغه‌های آن ارتباطی تنگاتنگ دارد.نامها نشانگر احساسات پاک و بی آلایش مردمانی هستند که سعادت و سلامت روحی و روانی فرزندان یک جامعه را تضمین می کنند.از این رو در گزینش نام، رنگ عاطفی برجسته‌ای حکمفرماست.در کنار رنگ عاطفی نامها دغدغه والدین برای حضور موفق فرزندان در اجتماع، ...
نمایه ها:
ایران | 
اسلام | 
نام | 
ایران | 
نام | 
اسلام | 

هدف تحقیق تعریف جامع از شیوه نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی است . روش تحقیق مطالعه کتابخانه‌ایی و اطلاعات مورد نیاز از تحلیل منابع و متون اسلامی گردآوری شده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که دین اسلام ابزارها یا قوانی علمی مدیریت را ارائه می‌دهد و مدیریت اسلامی بر دو عنصر تعهد و تخصص ارج می‌نهد که در اجرای وظیفه اساسی نظارت و تولید استوار است . منظور از نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی تطبیق عملیات با برنامه از جهت تعیین میزان صحت و سقم فعالیتهاست و همچنین اعمال اصلاحات مقتضی در مو ...
نمایه ها:
نگرش | 
اسلام | 
نظارت | 
کنترل |