عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انسان و جامعه‌ی ایرانی همواره به دنبال رسیدن به پیشرفت مطلوب خود بوده و در هر برهه-ای از تاریخ، الگویی برای رسیدن به این پیشرفت طراحی کرده است. امروز نیز متفکران و مدیران جامعه‌ی ایران در قالب الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، اهداف و برنامه‌های پیشرفت مطلوب خود را طراحی کرده‌اند. عوامل مختلفی در طراحی و تحقق این الگو دخیل هستند. یکی از مهم‌ترین این عوامل انسان است. حال در پژوهش حاضر، بررسی جایگاه انسان در تحقق الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت مدنظر است. در این راستا، اینکه «مبانی فک ...
نمایه ها:
الگو | 
انسان | 

با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه امامت در تداوم مکتب نبوی و مذهب تشیع و به تبع آن جایگاه بی نظیر امامت شیعه در پایه گذاری و توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی ؛ با هدف روشن شدن نقش والای امام صادق(ع) و شیعیان آن حضرت در تاریخ و پیشرفت و گسترش تمدن اسلام ؛ پژوهش حاضر بر آن است؛ برای تبیین سیره سیاسی و فرهنگی امام جعفر صادق (ع) و تاثیر آن در تمدن اسلامی قدمی بر اساس مستندات تاریخی به شیوه توصیفی تحلیلی بر دارد. لذا در این پژوهش در قدم اول به تعریف مفاهیم مهم و کاربردی اهتمام شده است. و ...
نمایه ها:
فرهنگ | 
تمدن | 
سیاست |