عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 395

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اسطوره و حماسه با یکدیگر سنخیت و رابطه‌ی تنگاتنگی دارند و به همین علت در شاهنامه که مهمترین حماسه‌ی ملی ما است بخش اعظم اساطیر ایرانی جای دارد. یکی از نقاط اشتراک مهم در اسطوره و حماسه ساختار روایی و اسلوب روایتگری آن است. یکی از اساطیر مهم شاهنامه، اسطوره‌ی کودک رها شده است که نمونه‌ی بارز و شاخص آن، اسطوره‌ی زال است. ساختار روایی اسطوره‌ی کودک رها شده در شاهنامه مبنی بر طرد و رانده شدن قهرمان، پرورش او در طبیعت و منطقه‌ی دوردست و سپس بازگشت یا بازگرداندن قهرمان به جامعه است ...

اسطوره ادیپ از عهد باستان تا عصر حاضر همواره مورد توجه ادبیات و نویسندگان جهان بوده است. در ادبیات فرانسه نیز این اسطوره جایگاه ویژه ای دارد. هر نویسنده ای به زعم خود، با حفظ چهار چوب اصلی اسطوره، تصویری خاص از آن ارائه داده است. در این میان نقش کورنی و کوکتو به عنوان ارائه کنندگان اولین و آخرین تصویر نمایشی ادیپ در ادبیات فرانسه حائز اهمیت است. در این تحقیق سعی ما بر این است تا با بررسی تحول مضامین این اسطوره نزد کورنی و کوکتو، نشان دهیم که از کورنی تا کوکتو، اسطوره ادیپ سیر ...

شاهنامه به دو بخش اسطوره ای و تاریخی تقسیم می شود. دوره اساطیری از ابتدای شاهنامه تا پایان عهد کی خسرو است و بخش تاریخی شاهنامه از پادشاهی اسکندر تا پایان کار ساسانیان را در بر می گیرد. چون خط آغاز و پایان دوره ها در شاهنامه کاملاً مشخص نیست فاصله این دو دوره را دوره آمیختگی می نامیم. این دوره شامل مسائل پایان کار کی خسرو تا پادشاهی دارای دارایان است.در این بخش که دوره میانی شاهنامه نامیده می شود، سعی شده است سنت های سیاسی همچون کین خواهی، پیوند دین و دولت، اصالت تخمه و ن ...

رساله حاضر که باعنوان «مفاهیم اسطوره‌ای ایزدان و ایزد بانوان در تمدنهای شرق باستان (مصر، هند، بین‌النهرین، عیلام، ایران» به نگارش درآمده است، به بررسی ایزدان و ایزد بانوان مشترک این تمدنها و مطالعه تفاوتها و شباهتهای مفهومی و عملکردی و ظاهری آنها می‌پردازد. در این بررسی، همه ایزدان تمدنهای مذکور مورد بررسی قرار نگرفته، بلکه تنها به ایزدان و ایزد بانوانی که نقش عملکردی و مفهومی مشترک داشته‌اند پرداخته شده است. ترتیب بررسی اسطوره‌های تمدنهای ذکر شده بر اساس قدمت تاریخی آن‌هاست ...

سبک هندی، از یک سو به دلیل اشتمال بر مفاهیم اخلاقی و تعلیمی و از سویی وجود صنایعی ‏مانند تشبیه ها و تمثیل ها قابلیت تامل برانگیزی در استفاده از الگوهای اسطوره ای دارد. اما نگاه ‏شاعران این سبک به شخصیت های اسطوره ای، دارای نوسان خاصی است چنان که گمان می رود این ‏شاعران گاهی فاقد زیر ساخت اسطوره گرا هستند و از این شخصیت ها تنها در راستای بیان نکات ‏تعلیمی در زیرساخت سنت های ادبی رایج استفاده می شود. صائب تبریزی نیز از شخصیت های ‏بسیاری یاد می کند که در میان آن ها شخصیت های اسط ...

اسطوره در ذهن و زبان هر ملتی جای دارد و به شکل های مختلف به ظهور می رسد ، رویایی جمعی که به شکل باور در هر جامعه ای رواج می یابد و نهادینه می شود . عرصه رمان مناسب ترین عرصه برای ظهور اسطوره است ، به همین دلیل ، می توان به رمان از نگاه اسطوره ها نیز پرداخت . در این رساله به نماد شناسی اسطوره های آثار داستانی محمد محمدعلی ( م . 1327 ) پرداخته می شود . محمد علی از داستان نویسانی است که به طور اخص به اسطوره گرایش دارد او درقالب داستان هایش ، به ویژه در « سه گانه روز اول عشق » ...

پژوهش حاضر، جایگاه هفت شخصیت برجسته اسطوره ای؛ جمشید، ضحاک، فریدون، کیکاووس، گشتاسب، رستم و اسفندیار را در ادبیات ایران باستان ،با تکیه بر شواهد و جملات و عباراتی از اصل متن های کتاب اوستا به خط و زبان اوستایی، و اصل آثار فارسی میانه به خط و زبان پهلوی، جست و جو کرده و آن را با دسته ای از ابیات شاهنامه فردوسی مقایسه و تطبیق نموده و مورد بررسی و تحلیل قرار داده است که با خصوصیات و کردارهای این هفت شخصیت در متن‌های باستانی، همخوانی و تناسب داشته است. در این بررسی ها مشخص گردید ...

آفرینش یعنی چیزی را از نیستی، هست کردن؛ هر قوم و ملتی با توجه به محیط و جغرافیای محل زندگی برای آفرینش جهان، داستان مخصوص به خود دارد و این افسانه‌ها و اسطوره‌ها درباره‌ی جهان پیرامون، پاسخی به نیازهای مادی و روانی آنهاست که از عناصری ترکیب یافته که قابل مبادله بین اقوام و ملت‌هاست. در همین راستا اقوام ایرانی، یونانی و رومی، هر یک اساطیر مختص به خود را در رابطه با آفرینش دارند که در این پژوهش به بررسی و مقایسه اسطوره-های آفرینش یونان و روم با ایران باستان با تکیه بر منابع ایر ...

میشل تورنیه قبل از نگارش رمان هایش فیلسوف بود؛ فلسفه ای نشئت گرفته ازسارتر و باشلار. او در آثار خود تفکرات متافیزیکی اش را وارد کرده است. او در سال 1972 بعد از دریافت دو جایزه ادبی عضو آکادمی فرانسه شد: اولین جایزه در1967برای نگارش جمعه یا برزخ اقیانوس آرام از آکادمی فرانسه و دومین، جایزه گنکور در1970برای پادشاه جنگل توسکا. این رمان که از عشق نویسنده به آلمان الهام گرفته و نام خود را از شعر معروف گوته، خواننده را به دنیای اسطوره می برد. دراین تحقیق به وارونگی ارزش‌ها نزد شخصی ...