عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده قاعده استیمان در بسیاری از تعهدات قانونی و قراردادی دارای جایگاه منحصر به فردی از باب ضمانت و مسئولیت مدنی می باشد، زیرا مطابق این قاعده فقهی مباحثی مانند امین و امانت برخلاف بسیاری از سمت ها اصل بر عدم مسئولیت و ضامن بودن امین می باشد قاعده استیمان با قواعدفقهی مانند اذن و اجازه و ضمان در ارتباط می باشد و بخشی از این قواعد فقهی در قاعده استیمان جاری می گردند اما ضوابط و چارچوب انحصاری قاعده استیمان سبب تفکیک قلمرو اجرای و آثار این قاعده از سایر قواعد فقهی می گردد. اصل ...
نمایه ها: