عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بعد از گذشت حدود 50 سال از اولین کاربرد سولفور موستارد (گاز خردل) به عنوان سلاح شیمیایی این عامل همچنان به عنوان یک عامل خطرناک در جنگ ها مورد استفاده قرار می گیرد و در جنگ تحمیلی 8 ساله عراق علیه ایران به دفعات به میزان وسیعی توسط نیروهای عراقی بر علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی وعراقی مورد استفاده قرار گرفت. گاز خردل یک عامل آلکیله کننده بسیار قوی و غیراختصاصی است که قادر است به کلیه بافت ها آسیب های شدیدی وارد نماید. مهار و یا تخریب آنزیم استیل کولین استراز باعث تجمع استی ...

متدهای محاسباتی یکی از روشهایی است که امروزه همگام با روشهای تجربی در مطالعات و تحقیقات متفاوت در تمام بخشهای علوم از جمله شیمی، کاربرد فراوانی پیدا کرده است . در این پروژه از متدهای محاسباتی برای بررسی سمی یا غیرسمی بودن برخی ترکیبات ارگانوفسفره و چگونگی اثر بازدارندگی آنها بر روی آنزیم استیل‌کولین‌استراز استفاده شده است . آنزیم استیل‌کولین‌استراز یکی از ترکیبات مهم بدن موجودات زنده است و هیدرولیز استیل‌کولین را که انتقال‌دهنده عصبی در رابطهای عصبی است ، کاتالیز می‌کند. عدم ...

کولین‌استرازها آنزیمهایی هستند که استرهای کولین را هیدرولیز می‌نمایند. دو نوع کولین‌استراز موجود است . کولین‌استراز حقیقی در اریتروسیت و کولین‌استراز کاذب در پلاسما، گزارشاتی مبنی بر مقادیر متفاوت از کولین‌استراز در این مایعات موجود است .(31،6) ما می‌خواهیم فعالیت آنزیم را در این مایعات در افراد ایرانی سالم بررسی کنیم. حدود 200 نفر مرد وزن سالم که در نقاط متفاوت از ایران زندگی می‌کنند را انتخاب نموده و آنالیز فعالیت آنزیم به روش اسپکتروفتومتری با بکار بردن استیل تیوکولین یدای ...
 
استیل کولین استراز ، AChE ، آنزیمی است که وظیفه آن انتقال دهنده عصبی استیل کولین، تجزیه آن به کولین و یک گروه استات می باشد. عمدتا فعالیت آنزیم در اتصالات عصبی عضلانی و سیستم عصبی کولینرژیک، کمک به خاتمه انتقال سیناپسی می باشد. AChE دارای فعالیت بسیار بالای کاتالیستی می باشد، به طوری که هر مولکول، AChE تجزیه حدود 25000 مولکول استیل کولین را در هر ثانیه بر عهده دارد. استیل کولین استراز هدف بسیاری از داروهای دمانس (زوال عقل) در آلزایمر، گازهای اعصاب (به ویژه ارگانوفسفره (به عن ...

آنزیم استیل کولین استراز ‏‎(AChE)‎‏ به صورت واحدهای مونر، دی و تترامر بوده و بصورت کلی ‏‎G‎‏ نمایش داده می شود. آنزیم استیل کولین استراز از بافت ‏‎Caudate nucleus‎‏ مغز گوساله جداسازی و تخلیص گردیدو از نظر میزان مهار شوندگی توسط دو داروی فیزوستیگمین و پروکائین هیدروکلراید در ‏‎in ritro‎‏ بررسی شد. در ابتدا آنزیم ‏‎AChE‎‏ از بافت مغز گوساله توسط روش هموژناسیون و سانتریفوژ در چند مرحله در غلظت 32/0 مولار سوکروز و حاوی یک میلی مول ‏‎EDTA‎‏ استخراج گردید و سپس توسط سولفات آمونیوم ...

بیماری آلزایمر یک بیماری تخریب نورون ها، وابسته به سن می باشد. این بیماری به عنوان یک مشکل بهداشتی عمومی امروزه در بیشتر کشورها شناخته شده است. این عارضه بیشتر به صورت پلاک های تخریب نورونهای بخش کولینرژیک سیستم عصبی خود را نشان می دهد و بر اساس کاهش میزان استیل کولین مغزی عمل می کند. امروزه یکی از بهترین روشها جهت مهار پیشرفت بیماری تجویز داروهای مهار کننده آنزیم کولین استراز و بوتیریل کولین استراز مانند دونپزیل، تاکرین، ریواستیگمین و گالانتامین می باشد. در طب سنتی ایران نسی ...

بیماری آلزایمر از شایع‌ترین بیماری‌های زوال عقلی در سالخوردگان است که بر اثر کاهش سطح استیل کولین در نقاط مختلف مغز ایجاد می‌شود. استیل کولین استراز آنزیم مهمی در سیستم اعصاب مرکزی است که مسئول هیدرولیز استیل کولین به ویژه در هیپوکامپ و کورتکس مغز است. طیق فرضیه کولینرژیک مهارکننده‌های آنزیم استیل کولین استراز با افزایش سطح استیل کولین می-توانند علائم مربوط به بیماری آلزایمر را تا حدی کاهش دهند. در این تحقیق تلاش شده است دسته‌ای از مهارکننده‌ها سنتز و اثرات بیولوژیکی آن‌ها ب ...

روشهای بررسی کمی رابطه ساختمان و فعالیت ‏‎QSAR‎‏ به منظور برقراری ارتباط بین فعالیت بیولوژیکی و خواص فیزیکو شیمیایی ترکیبات دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. ارگانو فسفات ها بعنوان سلاح های شیمیایی در جنگ بکار رفته و با مهار آنزیم استیل کولین استراز عوارض خطر ناک در مصدوم ایجاد مس کنند که اکسایم ها با فعال سازی مجدد عمل آنزیم، در درمان سمیت با عوامل اعصاب حائز اهمیت هستند. مشکلاتی که کار برد اکسایم های استاندارد را محدود می کند، عدم توانایی آنها در عبور از سد خونی- مغزی و نا ...