عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از روشهای معصومان (ع) در راستای استفاده از قرآن و تبیین مفاهیم بلند آن، بیان روایات تفسیری است که یک قسم از آنها، روایات استنادی است. منظور از روایات استنادی، آن دسته روایاتی است که معصومان(ع) در حین بیان مطلب یا در ضمن مناظره و بحث یا در پاسخ به سؤال از مسائل مختلف؛ به قرآن استناد نموده‌ و شاهد و دلیلی بر مطلب خود، از قرآن آورده‌اند. برای شناخت روش استناد ائمه(ع) به قرآن ابتدا می‌بایست روایات استنادی را جمع آوری و گونه شناسی نمود تا در ضمن شناخت گونه‌های این روایات به رو ...

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی محتوایی برای خدمات مرجع مجازی در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ایران بر اساس بررسی عناصر و ویژگی‌های محتوایی خدمات مرجع مجازی در وب‌سایت‌های کتابخانه‌های پارلمانی و مجالس قانونگذاری جهان و نظرات کتابداران و کاربران انجام شده است. در بخش نخست پژوهش برای شناسایی عناصر و ویژگی‌های مهم خدمات مرجع مجازی ارائه شده در وب‌سایت‌های کتابخانه پارلمانی و مجالس قانونگذاری و تهیه یک سیاهه وارسی بر مبنای آنها ،از روش تحلیل محتوا، و در بخش دوم ا ...

پژوهش حاضر به بررسی تحلیل استنادی 103 پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تربیت مدرس می‌پردازد. هدف پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی استنادهای پایان‌نامه‌های دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه-های علامه طباطبایی و تربیت مدرس می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است و جامعه مورد مطالعه شامل تمامی منابع مندرج در فهرست منابع و مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی(45 عنوان پایان‌نامه) و تربیت مدرس(58 عنوان پایان‌نامه) بوده است. ...

هدف: از دغدغه‌های جوامع، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، ترقی در حوزه علوم و فناوری و به تبع آن ارتقای جایگاه علمی در میان رتبه‌بندی‌های جهانی علم و افزایش سهم خود در همکاری‌های علمی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه علمی کشور جمهوری‌اسلامی‌ایران در حوزه منابع‌طبیعی در بین کشورهای جهان اسلام در فاصله سال‌های 2011-1996 و نیز بررسی عوامل موثر بر پیشبرد آن از نظر محققان برتر ایرانی این حوزه انجام شده است. روش: بخش اول این پژوهش از نوع توصیفی بوده و به روش علم‌سنجی انجام شده است ...

بررسی کمی و کیفی استنادها به تولیدات علمی نویسندگان صاحب نام در رشته های مختلف موضوعی در پایگاه وب علوم، آی.اس.آی (ISI Web Of Science) طی سالهای 2000 - 2009 به کوشش نجمه رفیع در این پژوهش به بررسی کمی و کیفی استنادها به تولیدات علمی نویسندگان صاحب نام در رشته های مختلف موضوعی در پایگاه وب علوم، آی. اس. آی (ISI Web Of Science) بین سالهای 2000-2009 پرداخته شده است. بدیهی است که ارزیابی کمی استنادها به تنهایی ملاک ارزش گذاری برای تولیدات علمی نمی باشد و باید این نوع ا ...

قرآن کریم مهم‌ترین میراث تاریخی مسلمانان است. این متن در طول تاریخ حیات دینی مسلمین، مقتدرترین کتاب و منشاء عالی‌ترین محصولات فکری، فرهنگی، هنری و حتی زیبایی‌شناختی بوده است. نقش محوری قرآن کریم را در هیچ یک از حوزه‌های حیات جمعی مسلمین نمی‌توان نادیده انگاشت. به دلیل نقش قابل توجه قرآن کریم در تاریخ حیات مسلمین است که آن را از مولفه‌های بنیادی ذهنیت اجتماعی و فرهنگی مسلمان و ایرانیان انگاشته‌ایم. پیش‌فرض این پایان‌نامه، باور به قرآن به منزله ذخیره اصلی در بازتولید حیات فرهنگ ...

پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت انتشار، هم نويسندگي و هم استنادي توليدات علمي حوزه نانو جمهوري اسلامي ايران انجام شده است. پژوهش از نوع کتاب سنجي و علم سنجي است و از روش هاي تحليل استنادي، تحليل هم نويسندگي، تحليل هم وقوعي واژگان و تحليل هم استنادي و فنون تحليل شبكه اجتماعي بهره مي گيرد. جامعه آماري كل مدارك نانوفناوري جهان شناسايي شده بوسيلة اصطلاحات درخت نانوفناوري در نمايه استنادي علوم در سال هاي اول ژانويه 1991 تا 7 آگوست 2011 است. داده هاي گردآوري شده توسط نرم افزار هاي اک ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان مشارکت علمی و تحلیل هم استنادی تولیدات علمی محققان ایرانی نمایه شده در ISI در حوزه پلیمر طی سالهای 1994-2008 انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردی و با استفاده از تکنیکهای علم سنجی انجام گرفته است. در این پژوهش 1710 مقاله محققان ایرانی در حوزه پلیمر که در پایگاه WOS نمایه شده‌اند طی سالهای 1994-2008 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظورپاسخگویی به سوالات پژوهش و آزمون فرضیه ها از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج ...

دین اسلام به عنوان کامل‌ترین و جامع‌ترین ادیان، برای تمامی مسائل زندگی آدمی، از جزئی‌ترین تا کلّی‌ترین آنها، راهکارهایی ارائه نموده است و یکی از این راهکارها در زمینه مصرف صحیح است که در آیات و روایات بر آن تأکید فراوانی شده است؛ از این رو، با بهره‌گیری از دستورالعمل‌های اخلاقی که در این زمینه وارد گردیده است، می‌توان حرکتی جهت‌دار به مصرف داده و با جلوگیری از الگوهای ضدارزشی در مصرف همچون «اسراف و تبذیر و اتلاف»، «اقتار و بخل و شحّ»، «حرص و طمع» و... جامعه را از بسیاری از مش ...