عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 126

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نهضت مشروطه با هدف ایجاد قانون و عدالت و استقلال به وقوع پیوسته بود. این جنبش منافع سیاسی و اقتصادی فراوان دول همجوار ایران را که از سال‌ها قبل به گسترش نفوذ خود در کشور پرداخته بودند، با تحدید رو‌به‌رو می‌ساخت. بنابراین در این دوره در مقابل تهاجمات و نقض استقلال ایران از سوی بیگانگان و دست‌نشاندگان آنان در داخل کشور، ملی‌گرایانی پدید آمدند که در راه استقلال کشور مبارزه می‌کردند. پژوهش حاضر واکنش‌ها و عکس‌العمل‌های استقلال‌خواهانه‌ی ایرانیان از مشروطه تا جنگ جهانی اول، در سطح ...

هسته مرکزی و اصلی دستگاه تامین‌کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده معدودی به نام قضات بوده که در حقیقت آنان دادرسان واقعی اجتماعی هستند. بنابراین باید مستقل و بی‌طرف باشند. استقلال فضایی، اصولا استقلال در برابر قوای دیگر حکومت (مقننه و مجریه) و استقلال در برابر مسوولان قوه قضایی، حتی استقلال در برابر افکار عمومی را شامل می‌شود. خود قاضی نیز باید آزاد اندیش باشد و بتواند با اندیشه شخصی و استنباط خود را از قانون رای صادر نماید و همین دلیل است که انتخاب و گزینش قضات ...
نمایه ها:
حقوق | 
ایران | 
قاضی | 
اسلام | 

استقلال بانک مرکزی از آنجایی با اهمیت است که اگر این بانک به تامین‌کننده کسری بودجه دولتها تبدیل گردد، در این صورت با وظیفه اصلی خود یعنی کنترل رشد عرضه پول و از این طریق کنترل تورم و حفظ ثبات قیمتها در تعارض قرار می‌گیرد. در این تحقیق مفهوم کیفی استقلال بانک مرکزی توسط یکسری شاخصها، بصورت کمی درآمده است . شاخصهای ارائه شده دو گروه هستند. 1 - شاخص استقلال قانونی بانک مرکزی که بر مبنای میزان استقلالی است که قانون به بانک مرکزی اعطاء کرده است . 2 - شاخص نرخ تعویض رئیس کل بانک م ...

بحث استقلال بانک مرکزی از دهه 1970 و پس از فروپاشی نظام برتون و ودز و سیستم پایه طلا از اهمیت بسزایی برخوردار شد و طی سالهای اخیر بر این اهمیت افزون گردیده است بطوریکه هم‌اکنون این بحث بطور جدی در بین سیاستگذارای و همچنین مجامع علمی مطرح می‌باشد. در این رابطه نظرات موافق و مخالفی وجود دارد ولی در این سالها اکثرا با پذیرش استقلال بانک مرکزی عبارت است از ارتباط منفی میزان استقلال بانک مرکزی و سطح تورم و همچنین این اعتقاد که استقلال بانک مرکزی می‌تواند باعث کسب اعتبار بانک و در ...
نمایه ها:
تورم | 
ایران | 

سوال اصلی پژوهش عبارت است از : استقلال ایران معاصراز سوی چه نیروهایی مورد تهدید قرار گرفته و علمای شیعه با استناد به کدام مبانی و چه نوع موضع گیری هایی به دفاع از استقلال ایران و دفع تهدیدات مذکور پرداخته اند؟فلذا اهداف پژوهش را می توان چنین بیان کرد:1-تبیین مبانی دینی رفتار سیاسی علمای شیعه.2-تبیین عوامل تهدید کننده استقلال ایران معاصر.3-تبیین عوامل تامین کننده استقلال ایران معاصر.4-تبیین مواضع سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی علمای شیعه در دفاع از استقلال ایران معاصر می باشد. ...
نمایه ها:
ایران | 
تشیع | 

یکی از مسائل مهمی که در سالهای اخیر موضوع مناظره در بین بسیاری از اقتصاددانان در کشورهای مختلف می‌باشد، موقعیت بانکهای مرکزی و روابط بانکهای مزبور با دولتهاست . مقولهء"استقلال بانک مرکزی" و تقویت آن مدتی است که با اوج‌گیری پژوهشهای مربوط به این مساله، مورد توجه اقتصاددانان و مسئولین پولی کشورها قرار گرفته و کشورهای زیادی در حال حاضر این مساله را مورد بررسی قرار داده‌اند و حتی برخی از این کشورها، تغییرات جدیدی در قوانین خود در جهت اعطای استقلال بیشتر به بانکهای مرکزی‌شان بوجود ...

پیچیدگى سازمانى و گسترش! معاملات تجارى در اغلب کشورها موجب شده است که مدیران بنگاه های انتفاعى (و غیر انتفاعى) با توجه به مسئولیت خود و در راستای دست یابى به اهداف سازمانى و به منظور حصول اطمینان از هدایت بهینه کلیه منابع، واحدی را به نام حسابرسى داخلى تشکیل دهند. بنگاه هاى اقتصادى دریافته اند که براى برقرارى کامل رویه ها و رعایت خط مشى ها و دستورالعمل ها ، وجود بخش حسابرسى داخلى به دلیل مداومت همکارى آن با بنگاه، پافشارى و پیگیرى در رفع نقایص ضرورى است. براى اطمینان از اثرب ...

همانطور که کلیه معلمان اگاهند یادگیری یکی از مهمترین اهداف اموزشی است و آموزش مساله ا ی نیست که به سادگی انجام گیرد بلکه موفقیت و کارآمدی معلمان نیازمند مهارتهای ویژه ای است. هر چند کارآمدی و موفقیت معلمان را نمی توان به سادگی تعریف کرد چرا که عوامل بسیاری پیچیده ای درکارآمدی آنان موثرند که از ان جمله میتوان رشته دانشگاهی معلمان و محیط آموزشی آنان راذکرکرد.این عوامل می توانند در حس خود کارآمدی معلمان یا اعتقا د آنان به توانایی خود در تاثیر مثبت روی یادگیری دانش اموزان ...

با توسعه روابط تجاری خصوصا در سطح بین المللی، نیاز خریداران و فروشندگان به ابزاری که ریسک معاملات آنان را کاهش و میان منافع متضاد آنان، تعادلی منصفانه ایجاد نماید، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. امروزه طرفین معامله، با اتکای بر اعتبار اسنادی که در واقع مهم ترین و رایج ترین وسیله پرداخت و تامین اعتبار محسوب می شود، با کم ترین تردید نسبت به تعهدات خوذ اقدام می نمایند. در اعتبار اسنادی، بانک به عنوان یک واسطه به تقاضای خریدار، اعتباری را دقیقاً منطبق با دستورات وی گشایش ...