عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

تحقیق حاضر جهت بررسی و تحلیل دیدگاه استفاده‌کنندگان در خصوص تاثیر اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی و عوامل تشکیل دهنده آن بر سطح اعتماد ایشان طرح‌ریزی و انجام شده است. داده‌های لازم جهت انجام این تحقیق با استفاده از پرسش‌نامه جمع‌آوری شده است. به کمک این پرسش‌نامه نوع تاثیر (افزایش، کاهش یا بی‌تاثیر) و میزان اهمیت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد یا بسیار زیاد) دستورالعمل کنترل‌های داخلی که متشکل از 67 عامل طبقه‌بندی شده در 6 گروه شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، ا ...

رضایت استفاده‌کنندگان از سیستم مدلاین بر روی CD-ROM در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است . از آنجایی که عوامل بسیاری در رضایت استفاده‌کنندگان از خدمات بخش مدلاین تاثیر دارند. لذا متغیرهایی از جهات مختلف مورد شناسایی، مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند تا نیل به این هدف مقدور گردد. شناخت گروههای مختلف استفاده‌کننده، هدف آنها از مراجعه به بخش مدلاین، و نحوه همکاری کتابداران با مراجعه‌کنندگان در جهت نیل و دستیابی به اطلاعات مورد نی ...

زمانی که با وجود عدم قطعیت ناچار به عمل در آن موقعیت هستیم، اعتماد اهمیت پیدا می کند. در واقع اعتماد کردن یک استراتژی مهم در شرایط نامعین و کنترل ناپذیر است. بنابراین ساده ترین تعریف اعتماد عبارت است از: مطمئن بودن نسبت به کنش های احتمالی دیگران در آینده (زتومکا ، 1384). در واقع وقتی افراد اعتماد می کنند رفتار آنها به گونه ای ست، که گویی آینده را می شناسند. «اعتماد کردن، نوعی پیش بینی آینده است، یعنی طوری رفتار کنیم که گویی آینده مشخص است»( لوهمان ، 1979). به این ترتیب در شر ...
نمایه ها:

بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان استفاده کننده از کتابخانه‌های دانشگاه شیراز، میزان آشنایی آنها با مواد و ابزارهای کتابخانه و شناخت مشکلات آنها در استفاده از کتابخانه هدف تحقیق حاضر است ، تعیین موارد مذکور برای اثبات لزوم آموزش استفاده از کتابخانه صورت گرفت . بررسی نوشته‌های نشان داد که صرفنظر از دیدگاههای متفاوت در مورد آموزش کتابخانه‌ای کتابداران جملگی بر مسئله آموزش توافق دارند. هدف از آموزش ارائه راهنمایی‌ها و تعلیمات لازم برای استفاده موثر از منابع و مواد کتابخانه‌ای است ...

هدف اصلی تحقیق "بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت استفاده دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر شیراز از کتابخانه‌های عمومی می‌باشد. براین اساس اطلاعات آماری لازم بوسیله پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده جمع‌آوری گردید. برای انجام پژوهش 800 دانش‌آموز شاغل به تحصیل در دبیرستانها 150 مراجعه کننده دانش‌آموز در کتابخانه‌های عمومی، 100 دبیر مرد دبیرستانهای پسرانه و 19 نفر از کتابداران کتابخانه‌های عمومی انتخاب و جنبه‌های مختلف بهره‌برداری و استفاده، علایق و نیازهای مطالعاتی، میزان وجود منابع مورد علاقه د ...

امروزه در کشورهای صنعتی، اغلب کتابخانه‌ها و مراکز اسناد، در بخش‌های مختلف خود ناگزیر شده‌اند که از کامپیوتر استفاده کنند. یکی از راههای تحقق این کار استفاده از بسته‌های نرم‌افزاری مختلفی است که توسط موسسات گوناگون طراحی و ارائه شده است . یکی از این بسته‌های نرم‌افزاری که مخصوص کتابخانه‌ها و مراکز اسناد است ، بسته نرم‌افزاری مینی، میکرو CDS/ISIS است که توسط یونسکو طراحی، برنامه‌ریزی و توزیع شده‌است . در چند سال اخیر بعضی از کتابخانه‌ها و مراکز اسناد در ایران هم به فکر استفاده ...

هر سیستم اطلاعاتی عمدتا" با هدف نهایی راضی ساختن مراجعین خود بوجود می‌آید و تمامی فعالیتها اعم از خدمات ، دست‌آوردها و مجموعه عملکردها در جهت رسیدن به این هدف است . میزان موفقیت سیستم در رسیدن به این هدف معیاری برای کارایی آن است . رضایت مراجعان از خدمات ارائه شده می‌تواند معیار خوبی برای ارزیابی آن سیستم اطلاعاتی باشد. در این مطالعه رضایت مراجعین از خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران مورد بررسی قرار گرفته است . فرضیه پژوهش عبارتست از "رضایت مراجعان از خدمات کتابخا ...

تحقیق حاضر به منظور ارزیابی نظرات خوانندگان روزنامه آفتابگردان تحلیل محتوای مطالب آن صورت گرفته است ، تا یافته‌های آن بتواند راهگشای تحقیقات اساسی‌تری در باب روزنامه‌ها و نشریات کودکان و همچنین مبنای برخی از تصمیم‌گیریها برای اجرای سیاستهای حمایتی و هدایتی باشد. روش تحقیق از نوع اکتشافی و میدانی است . ابزار تحقیق پرسشنامه، مصاحبه و تحلیل محتوا هستند. این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است . بخش اول "نظرسنجی از خوانندگان روزنامهء آفتابگردان است . دراین بخش جامعهء آماری نوجوانان ساک ...