عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به نقش حیاتی اطلاعات علمی و فنی، برای پیشرفت علم و تکنولوژی در توسعه اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دستیابی پژوهشگران و متخصصان و سایر استفاده کنندگان به اطلاعات مناسب، دقیق و روزآمد، روز به روز آشکارتر میشود. در این بررسی، قصد داریم جریان تولید (تهیه)، توزیع(اشاعه) و مصرف اطلاعات را در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. اهداف این بررسی عبارتند از: الف) مروری کلی بر وضعیت جریان اطلاعات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه؛ ب) عوامل بازدارنده جریان مطلوب اطلاعات در ایران؛ ...

واژه های کلیدی: فرآیندهای ارتباطی اطلاعات مدیریت ارتباط با مشتری، روابط متقابل اطلاعات، ضبط اطلاعات، دسترسی به اطلاعات، یکپارچه سازی اطلاعات، استفاده از اطلاعات، عملکرد مبتنی بر مشتری ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.