عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مفاهیم مطرح در دستور نقشگرای نظام‌مند هلیدی، استعاره‌ی دستوری است که به عنوان نوعی از استعاره معرفی شده است. هلیدی سه نوع استعاره‌ی دستوری –استعاره‌ اندیشگانی، استعاره ‌بینا‌فردی و استعاره متنی- را معرفی و متمایز کرده است. هدف این پایان‌نامه بررسی میزان و شیوه کاربرد انواع استعاره‌ی دستوری در متون ادبی و علمی است. بدین منظور نگارنده دو اثر علمی با عنوان “اصول دستور زبان فارسی” نوشته‌ی ‌دکتر ارسلان گلفام و “درآمدی بر جامعه شناسی زبان” نوشته‌ی ‌دکتر یحیی مدرسی و دو اثر ا ...

به باور هليدي(2004) استعاره دستوري و اسم‌سازي در پيدايش گفتمان علمي و استدلال‌پردازي براي نظريه‌هاي علمي اهمیت بسیاری دارد. تامسون(2004) نیز معتقد است مفهوم استعاره برای توضیح کارکرد زبان ضروری می‌نماید. در اين رساله نگارنده به کمک ساز و کارهاي مطرح در فرانقش‌هاي دستور نقشگراي هليدي، به بررسي کارايي اين رويکرد در توصيف استعاره‌هاي دستوري يافت شده در پیکره‌‌اي متشکل از چکیده‌های مقالات علمی در زبان فارسی پرداخت و سعی نمود براي هر يک از انواع استعاره‌هاي دستوري پيشنهادي هليدي، ...

یکی از مفاهیم مطرح در دستور نقشگرای نظام‌مند هلیدی، استعاره‌ی دستوری است که به‌عنوان نوعی از استعاره معرفی شده است. هلیدی سه نوع استعاره‌ی دستوری استعاره‌ی اندیشگانی و استعاره‌ی ‌بینافردی و استعاره‌ی متنی را معرفی و متمایز کرده است. هدف این پایان‌نامه بررسی میزان و شیوه کاربرد انواع استعاره‌ی دستوری در متون شعر و داستان گروه سنی الف و د است. بدین منظور نگارنده اشعار و داستان‌های افسانه شعبان نژاد و مصطفی رحمان دوست، دو نویسنده شناخته شده ادبیات کودک را مورد تجزیه و تحلیل و سپ ...

پایان‌نامه حاضر، پژوهشی در زمینه نحو زبان علمی فارسی است که با استفاده از مبانی دستور نظام-مند نقش‌گرای هلیدی به بررسی قابلیت‌های زبان فارسی در ه:تعبیر معنادار تجربیات بشر در زمینه علم شیمی، در دو پیکره گفتاری و نوشتاری می‌پردازد. این پژوهش با توجه به اندک‌بودن مطالعات موجود پیرامون نحو زبان علم با مفهوم مورد نظر در این پایان‌نامه، یعنی بررسی نقش زبان در انتقال معانی علمی به صورت سازگار و استعاری، انجام گرفته است. هدف از انجام این پژوهش در درجه اول رسیدن به پاسخی مناسب برای ا ...

یکی از بزرگترین غزل سرایان زبان فارسی مولانا است که دیوان غزلیات او با 3365 غزل، بزرگترین مجموعه‌ی تغزلی زبان فارسی به شمار می‌آید. در این مجموعه‌ی بی‌نظیر شورانگیزترین غزل‌های عرفانی را می‌توان دید که در کنار مثنوی معنوی موجب شده جناب مولوی بعنوان یکی از ارکان ادب پارسی بلکه ادب جهانی مطرح شود. مولوی از تمام ظرفیت‌های زبانی و معنایی برای به اوج رساندن و تأثیرگذاری کلام خود استفاده کرده است و غزلیات او از دیدگاه‌های مختلف معنایی و صوری جای پژوهش و تحقیق دارد؛ در این پایان‌ن ...

پژوهش حاضر با عنوان «ارتباط حصر و قصر و تشبیه مضمر تفضیلی در دیوان حافظ»، به منظور بررسی و دریافت چگونگی ارتباط این دو مقوله‌ی مهم از علم معانی و بیان در دیوان حافظ انجام گرفته است. منابع اصلی تحقیق، کتاب‌های مهم و برجسته در زمینه بلاغت و به طور اخص معانی و بیان است. علاوه بر این کتب، به دلیل اینکه این پژوهش، درباره‌ی چگونگی ارتباط یک مبحث از علم معانی با مبحثی از علم بیان در دیوان حافظ است، این دیوان نیز به عنوان منبعی اصلی مورد استفاده قرار گرفته است. نظریه‌ی اصلی تحقیق، ...