عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 276

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

واژه‌یmetaphor (استعاره)،از واژهی یونانی metaphora گرفته‌شده که خود مشتق است، از meta به معنای «فرا» وpherein به معنای «بردن». مقصود از این واژه دستهی خاصی از فرایندهای زبانی است که در آن‌ها جنبههایی از یک شی به شی دیگر فرا برده یا منتقل میشوند، به نحوی که از شی دوم به گونهای سخن میرود که گویی شیِ اول است. (هاوکس،11:1380). استعاره از مباحثی است که از گذشتهی دور ذهن متفکران را به خود مشغول کرده است. در آغاز فیلسوفان، منطقیون و منتقدان ادبی به استعاره پرداختند و بعدها زبانشن ...

نهج البلاغه که حاوی برخی خطبه ها، نامه ها و حکمتهای ارزشمند امام علی(ع) است و توسط مؤلف بزرگ سید رضی جمع آوری شده است، از ارزشمندترین و نادرترین کتب در میراث علمی، ادبی مسلمانان و پشتوانه بزرگ امت اسلام در فهم و تبیین قرآن کریم است، کتابی است که در برگیرنده اصول علمی بسیاری در زمینه های مختلف از جمله ادبیات، اقتصاد، فقه، فلسفه، سیاست و... می‌باشد و متضمن بهترین فنون فصاحت و بلاغت است، فصاحت وبلاغتی عمراه با ایجاز که مولود و بازتابی از آیات الهی در قرآن کریم وسخنان رسول اکرم ( ...

استعاره سیستم ادراکی بشر را کنترل کرده و زبان و تفکر را نیز نظام می بخشد.از آنجایکه استعاره به فرهنگ مربوط می شود ممکن است ترجمه آن مشکل باشد. به عبارت دیگر، اختلافات فرهنگی و زبانی می توانند در ترجمه استعاره از یک زبان و فرهنگ به زبان و فرهنگ دیگر اخلال ایجاد کنند. از اینرو مترجمان برای حل چنین مشکلی از استراتژیهای مختلف استفاده می کنند. استفاده از استراتژیهای ترجمه به ویژه در ادبیات کودکان اهمیت بسیاری دارد زیرا ترجمه ادبیات کودک باید به گونه ای باشد که برای کودکان قابل فه ...

این مطالعه به بررسی نمود استعاره ای انقلاب های برخی از کشورهای عربی موسوم به بهار عربی دردو روزنامه ی فارسی و انگلیسی به نام کیهان واشنگتون پست می پردازد. شصت خبر از این دوروزنامه به منظور بررسی نمودهای استعاره ای این انقلاب ها و ایدئولوژی هایی نهفته در آن نمود ها انتخاب شدند. با اتخاذ رویکردی شناختی-کاربردی ، محقق خبرها را به منظور نشان دادن ایدئولوژی های نهفته در آن مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از آن بود که این روزنامه ها این وقایع یکسان را در چارچوب های ک ...

تحلیل انتقادي استعاره یک منظر است که جنبه هاي مختلف تحلیل انتقادي گفتمان، تحلیل پیکره اي، کاربردشناختی و زبانشناسی شناختی را در نقطه اي جمع می کند.در پژوهش حاضر ابتدا رویکردهاي مختلف تحلیل گفتمان انتقادي و رویکردهاي مختلف به تحلیل انتقادي استعاره مطرح شد و نمونه هایی از استعارات نظام مند از روزنامه هاي رسالت،کیهان، ایران، مردم سالاري و آفتاب یزد از منظر رویکردهاي تحلیل انتقادي گفتمان وندایک، شناختی لیکاف و استعاره گفتمانی کامرون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. فرضیه هاي پژوهش ...

یکی از ابزارهای بیانی که در ارتباط مستقیم با قرآن کریم است و در فهم بهتر مفاهیم و آموزه های قرآن می توان از آن بهره گرفت، استعاره است. استعاره عبارتست از: بیان عبارت در غیر معنای اصلی آن که به منظور شرح و روشن ساختن معنا برای آن وضع گردیده است. پایان نامه ی حاضر در سه فصل به این مبحث می پردازد. فصل اول: مختصری پیرامون علم بلاغت، فصل دوم: استعاره و انواع آن و فصل سوم که مهم ترین فصل رساله است بررسی انواع استعاره در جزء های 13-9 قرآن کریم می باشد که شیوه ی کار به این ترتیب ا ...
نمایه ها:
قرآن | 
بلاغت | 

استعاره یکی از قدیمی‌ترین و موردبحث‌ترین مسائل فلسفی در طول تاریخ فلسفه‌ی غرب بوده است. با این حال، بسیاری آن را متعلق به بازیِ زبانی ادبی، یا به بیان دیگر، رتوریک، می‌دانند، و ارزش استعاره در سخن فلسفی، و تفکیک معنای آن در بازی زبانی ادبیات و بازی زبانی فلسفه، آن‌چنان که باید، به بحث گذاشته نشده است. این تفکیک را از طریق طرح دو مفهوم «استعاره» و «امر استعاری» انجام داده‌ایم، و جایگاه استعاره در فلسفه‌ی ریکور و دریدا را نیز به‌عنوان شاخص اهمیت فلسفی آن شرح می‌دهیم. یکی از مبا ...

ترجمه در طول تاريخ بشريت موضوعی جنجال آفرين بوده كه ذهن محققان و دانشمندان را در گوشه و كنار جهان به خود مشغول كرده است. اين پديده نقشی بی بديل در حيات انسانها داشته تا آنجا كه بدون ترجمه، برقراری ارتباط ميان انسانها محقق نمی شود. هر متنی كه برای ترجمه در نظر گرفته می شود نيازمند خوانشی دقيق از سوی مخاطبان و نيز تحليلی جامع از سوی مترجم است. فرآيند تحليل شامل تعيين هدف متن و نوع سبك نگارش آن است. نقش اصلی مترجم، آگاهی از واژگان، صرف، نحو، صناعات ادبی، نوواژه ها و ... زبان مبد ...

علوم شناختی دانشی است که به پژوهش درباره‌ی ذهن می پردازد. محققان علوم شناختی تبیین کارکردهای شناختی و فرایندهای پنهان ذهن را تنها از روش های غیر مستقیمی مانند مطالعه ی زبان ممکن می دانند. از این رو زبان‌شناسی شناختی از جایگاه ویژه ای در علوم شناختی برخوردار است. در این رویکرد معنابنیاد، یکی از کانونی ترین محورهای مطالعه، استعاره است. جرج لیکاف و مارک جانسون (1980) نظام عظیمی از استعاره های روزمره و متعارف را کشف کردند که تمایز سنتی بین زبان مجاز واره ای و زبان حقیقی را از بین ...