عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 79

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استعاره یکی از قدیمی‌ترین و موردبحث‌ترین مسائل فلسفی در طول تاریخ فلسفه‌ی غرب بوده است. با این حال، بسیاری آن را متعلق به بازیِ زبانی ادبی، یا به بیان دیگر، رتوریک، می‌دانند، و ارزش استعاره در سخن فلسفی، و تفکیک معنای آن در بازی زبانی ادبیات و بازی زبانی فلسفه، آن‌چنان که باید، به بحث گذاشته نشده است. این تفکیک را از طریق طرح دو مفهوم «استعاره» و «امر استعاری» انجام داده‌ایم، و جایگاه استعاره در فلسفه‌ی ریکور و دریدا را نیز به‌عنوان شاخص اهمیت فلسفی آن شرح می‌دهیم. یکی از مبا ...

ترجمه در طول تاريخ بشريت موضوعی جنجال آفرين بوده كه ذهن محققان و دانشمندان را در گوشه و كنار جهان به خود مشغول كرده است. اين پديده نقشی بی بديل در حيات انسانها داشته تا آنجا كه بدون ترجمه، برقراری ارتباط ميان انسانها محقق نمی شود. هر متنی كه برای ترجمه در نظر گرفته می شود نيازمند خوانشی دقيق از سوی مخاطبان و نيز تحليلی جامع از سوی مترجم است. فرآيند تحليل شامل تعيين هدف متن و نوع سبك نگارش آن است. نقش اصلی مترجم، آگاهی از واژگان، صرف، نحو، صناعات ادبی، نوواژه ها و ... زبان مبد ...

در اين پژوهش اقسام استعاره در کتاب های تصنیف و همچنين راهبردهاي ترجمه مربوط به آن مورد بررسي قرار مي گيرد . هدف این تحقیق در این است که نشان دهد استعاره ها در متون ادبی بر پایه ی مفاهیم استعاری ای استوار است که در زبان روزمره بکار می رود. اين تحقيق مي تواند به دانشجويان و مترجمان متون ادبی در انتخاب راهبردهاي ترجمه ياري رساند تا با مدنظر قرار دادن تفاوت های فرهنگی و مفاهیم استعاری در دو زبان، راهبردهاي مناسب براي ترجمه ی استعاره را انتخاب كنند. ب) مباني نظري شامل مرور مختص ...

بدلیل اهمیت نقش استعاره در زبان و تفکر، تبلیغ کنندگان از این صنعت برای متقاعد کردن مخاطبان بهره می جویند. در این راستا، نظریه های استعاره مفهومی (Conceptual Metaphor Theory/CMT) و آمیزش مفهومی (Conceptual Blending/CB) نقش مهمی در تبیین تبلیغات استعاری ایفا کرده اند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی استعاره در تبلیغات تعدادی از مجلات خانوادگی ایرانی بر اساس این دو نظریه و مقایسه کارایی آنها می باشد. بدین منظور، پس از انتخاب 50 تبلیغ استعاری، استعاره در آنها بر اساس این دو نظریه مورد ب ...

چکیده در این پژوهش تلاش کرده‌ایم، تا شرحی از زندگانی میرنوروز شاعر شناخته شده لرستان را ارائه دهیم و آنگاه بر اساس منابع معتبر و قابل اعتنا صور خیال در شعر این شاعر را با تکیه بر تشبیه و مجاز (با محوریت استعاره) مورد بررسی قرار دهیم. صور خیال در شعر میرنوروز علاوه بر رنگ و حال و هوای بومی منطقه ایی به سبک و سیاق شاعران بزرگ ادب پارسی، پر از بدایع و نوآوری‌های خاص خود می‌باشد. در شعر این شاعر صورخیال بکار رفته عبارتند از: تشبیه و انواع آن و استعاره، مجاز وکنایه، اما در بخش تش ...
نمایه ها:
تشبیه | 
مجاز | 

استعاره یکی از ابزارهای موثر در انتقال تجربه و مفاهیم ذهنی افراد جامعه می‌باشد. شناخت ساز و کار استعاره در زبان فارسی بسیار مفید و کاربردی است که اخیراٌ مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش در صدد آن است به بررسی انواع استعاره و کارکرد آن در متون سیاسی بپردازد. از آنجایی که این موضوع از یک سو به کاربردشناسی مرتبط است و از سویی به حوزه‌ی معنی‌شناسی شناختی، پایه‌های کار برای تحقیق از حوزه‌ی کاربردشناسی و پایه‌های شناختی آن از حوزه‌ی زبانشناسی شناختی وام گرفته خواهد شد. روش تحق ...

برقراری ارتباط بدون بهره گیری از جملات و مفاهیم استعاری که در سطحی گسترده در ارتباطات جوامع مختلف کاربرد دارند، امری نا ممکن بوده واستفاده از این مفاهیم برای یادگیرنده های زبان امری پیچیده می نماید. از میان عوامل مختلف موثر در درک مفاهیم استعاری، عامل روان شناختی تفکر خلاق زبان آموزان که نقش مهمی در یادگیری زبان دارد، برای تحلیل بیشتر انتخاب گردید. هدف اصلی این تحقیق پاسخ گویی به سه سوال مطرح شده در رابطه با ارتباط بین خلاقیت زبان آموزان و درک آنها از مفاهیم استعاری می باشد. ...

صور خیال، ابزاری است که ادیب برای انتقال مفاهیم و تصورات خود به دیگران از آن بهره می‌گیرد. کاربرد این صور در کلام، زیبایی شایان توجهی داشته و کلام ساده و معمول را به درجه‌ی ظرافت و ماندگاری می‌رساند. استعاره یکی از مهم‌ترین صور خیال است که پیوندی نا‌گسستنی با دیگر فنون بیانی دارد؛ این فن از یک سو با تشبیه و از سوی دیگر با مجاز و کنایه مرتبط است. دید‌گاه‌های متفاوت ارباب فن در این زمینه، نشان می‌دهد که در حوزه‌ی معنایی استعاره متزلزل بوده‌اند. این عدم یکسانی آراء بیش از آن که ...

هدف پژوهش حاضربررسی استعاره زن در متون نوشتاری فارسی در دهه ی 1300تا1357 است.روش انجام تحقیق تحلیل محتوا است و جامعه ی آماری کتابهای جزیره ی سرگردانی نوشته ی سیمین دانشور(1377)، زن زیادی نوشته ی جلال آل احمد(1383)، کتاب سه تار نوشته ی جلال آل احمد(1382)، وکتاب بوف کور نوشته ی صادق هدایت(1351).کتابها بصورت تصادفی از بین سالهای 1300تا 1357انتخاب گردیده است.از نتایج این پژوهش به نظر می رسد که استعاره هایی که به توصیف مشخصات زنان می پردازد، انگاره ای بوده و تک تناظری می باشد.در م ...