عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی فازی جهت انتخاب ترکیب های مناسب از داخل جدول SWOT برای نوشتن استراتژی‌های مدیریت دانش است. از آنجایی که این تحقیق بر روی مدیریت دانش متمرکز است ابتدا عوامل مرتبط با مدیریت دانش جمع‌آوری شدند تا از بین آنها بتوانیم نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت را بدست آوریم. پس از جمع‌آوری عوامل با نظر خبرگان این نقاط انتخاب شدند. مرحله بعد فازی سازی جدول SWOT است. برای این کار از خبرگان خواسته شد تا به هر عامل سه امتیاز (خوشبینانه، واقع بینانه و بدبینانه) بدهند و ...