عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 84

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استدلال همواره در یک زمینه یا متن صورت می‌گیرد، لذا در نظر گرفتن متنی که استدلال در آن واقع می‌شود در فرآیند استدلال ضرورت دارد. از سوی دیگر هر متن شامل متغیرهای فراوانی است که درنظر گرفتن تمامی آنها نه ممکن و نه ضروری است. این پایان‌نامه به معرفی روش‌هایی می‌پردازد که برای صوری‌سازی متغیرهای وابسته به متن برای کاربرد در استدلال پیشنهاد شده و به طور خاص روش پیشنهادی فاستو گیونچیگلیا با تفصیل معرفی می‌نماید. ...

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی درک و فهم دانش‌آموزان سال دوم متوسطه از استدلال و اثبات ریاضی می‌باشد. در این مطالعه 338 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر در شهرهای شهرضا و دهاقان که در رشته‌های ریاضی و تجربی مشغول به تحصیل بوده‌اند، به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای تک مرحله‌ای و طبقه‌ای- نسبی انتخاب شده‌اند. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی از نوع زمینه‌یابی می‌باشد. ابزار اندازه‌گیری برای بررسی درک و فهم دانش‌آموزان از استدلال و اثبات ریاضی، پرسش‌نامه‌ای است که ...

محوریت مقاله نویسی استدلال است. علیرغم اهمیت بسزای استدلال در مقاله نویسی، هیچ تحقیق در زمینه آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم به بررسی چگونگی استدلال در میان ایرانیان نپرداخته است. بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر مقایسه شیوه هایی است که ایرانیان و انگلیسی زبانان بومی به استدلال در مقالاتشان می پردازندهمچنین جنبه کیفی تحقیق بر آن است که به تحلیل بلاغتی استدلال بر اساس مدل تولمین بپردازد. لذا جهت تحقق این اهداف، 90 مقاله از مجلات معتبر انگلیسی در حوزه آموزش زبان به طور تصاد ...

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد موقعیت کتاب های درسی دو نظام آموزشی و دیدگاه دبیران ریاضی شهرستان بوکان از نظر استانداردهای جهانی استدلال و اثبات است. روش تحقیق در این مطالعه از نوع تحلیل محتوایی است. جامعه آماری این پژوهش، تمام کتاب های درسی ریاضی دو نظام آموزشی قدیم و جدید است و برای بررسی دیدگاه دبیران جامعه آماری شامل تمام دبیران ریاضی شهرستان بوکان می باشد. چون تمام جامعه مورد بررسی قرار گرفته پس در این پژوهش نمونه گیری انجام نشده است. ابزار کار شامل روش تحقیق ...

معلمان دوست دارند که شاگردانشان درگیر فرایندهای شناختی سطح بالا باشند اما مطالعات زیادی وجود دارند که نشان می دهند اکثر نوجوانان نمی توانند به بالاترین سطح شناختی برسند. از این رو یکی از چالش برانگیزترین تجربه های تدریس به نوجوانان کمک به آنها بمنظور رشد سطح شناختی و گذار از مرحله ی عملیات عینی به مرحله ی عملیات صوری می باشد. چرا که دانش آموزانی که از لحاظ شناختی به مرحله ی عملیات صوری رسیده اند، توانایی آن را دارند که فرضیه هایی را طراحی و صحت و سقم آنها را مورد آزمایش قرار ...

اثبات و استدلال ریاضی از جمله عناصر مهم در ریاضیات می‌باشند. افزایش توانایی کشف پاسخ و ارائه‌ی استدلال در دانش‌آموزان از مهم‌ترین اهداف آموزش ریاضی است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش و جایگاه اثبات و استدلال در ریاضیات مدرسه‌ای می‌باشد. در این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع اثبات و استدلال، ابتدا مطالعه‌ای در این زمینه‌ صورت گرفت و سپس به منظور ارزیابی میزان درک دانش‌آموزان از اثبات و استدلال، پرسش‌نامه‌ای بر اساس پژوهش انجام شده توسط هلی و هویلز (2000) طراحی شد. در این پژوهش 3 ...

درپژوهش حاضر که به مقایسه کارکردهای اجرایی(استدلال،برنامه ریزی- سازماندهی، حافظه کاری) در دانش آموزان ضعیف و قوی می پردازد، از میان دانش آموزان نمونه آماری در مقطع دوم راهنمایی ،40 دانش آموزبا عملکرد قوی و 40 دانش آموز با عملکرد تحصیلی ضعیف بر اساس معدل آنان غربالگیری شد. برای به دست آوردن داده های پژوهش از آزمون های آندره –ری به منظورسنجش برنامه ریزی- سازماندهی و از خرده آزمون تشابهات وکسلر برای استدلال و از خرده آزمون حافظه رقمی برای حافظه کاری استفاده شد.و داده ها با آزمون ...

تحلیل گفتمان انتقادی شاخه‌ای میان‌رشته‌ای است و حوزه‌های گوناگونی را برای شناخت و تحلیل بهتر به کار می‌گیرد. یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند به این منظور مورد استفاده قرار گیرد، حوزه‌ی نظریه‌ی استدلال‌ورزی است. نظریه‌ی استدلال‌ورزی به بررسی مباحثه‌ها و استدلال‌های مربوط به آن می‌‌پردازد و در پی ارتقای مهارت‌های استدلال‌ورزیدن در افراد است. در این رساله به این دلیل که این حوزه در فارسی شناخته شده نیست، ابتدا تبیینی از نظریه‌ها و رویکردهای مختلف آن آورده شده است. به علاوه، یکی از ...

در پژوهش یک مکتب عرفانی، نظیر مکتب عرفانی محی الدین بن عربی و جلال الدین محمد بلخی، شاید مهم‌ترین مسئله – و یا یکی از مهم‌ترین مسائل- مبحث استدلال باشد؛ چرا که برخی از صاحب نظران بر این باور هستند که آن دو عارف در آثار خود با عقل و استدلال به مبارزه برخاسته‌اند و این در حالی است که قرآن کریم و همچنین سنت نبوی(ص) جایگاه رفیعی را برای استدلال قائل‌اند و در موارد فراوانی، انسان را به تفکر، تعقل و تدبر فرا خوانده‌اند. در این تحقیق در جهت رفع این تناقض ظاهری، به بررسی جایگاه استدل ...