عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طراحی و ساخت کامپوزیت‌های متشکل از پلیمر زیست‌تخریب پذیر و سرامیک‌ زیست‌فعال به‌عنوان داربست زیست سازگار در مهندسی بافت در دستور کار پژوهش‌های اخیر بوده است. هدف از پژوهش حاضر، تهیه و مشخصه‌یابی داربست نانوکامپوزیتی زیست‌تخریب پذیر و زیست‌فعال پلی‌کاپرولاکتون/ نانوذرات فلوئور هیدروکسی‌آپاتیت بود. در این تحقیق، داربست نانوکامپوزیتی زیست‌تخریب پذیر و زیست‌فعال پلی کاپرولاکتون/ نانو ذرات فلوئورهیدروکسی‌آپاتیت (PCL-FHA)، به روش ریخته‌گری حلال/ لیچینگ ذرات، ساخته شد. نانو پودر ...

زیرکونیای مونوکلینیک به دلیل استحکام پایین کاربرد چندانی ندارد، اما با افزودن آلومینا به آن می‌توان کامپوزیتهای زیرکونیا- آلومینا با استحکام مطلوب بدست آورد و از زیرکونیای مونوکلینیک به عنوان یک ماده مفید در صنعت استفاده کرد. در این تحقیق کامپوزیتهای متخلخل زیرکونیا- آلومینا با ترکیبهای 0، 30 و 50% وزنی آلومینا به روش سینترینگ حالت جامد تولید شد و تأثیر دما و درصد آلومینا بر استحکام مکانیکی و ریزساختار کامپوزیت حاصل از زیرکونیای مونوکلینیک مورد بررسی قرار گرفت. استحکام خمشی و ...

با توجه مقادیر بالای استحکام و ضر یب کشسانی آلیاژ وایتالیوم مورد استفاده در کاشتنی های فلزی و نیز عدم زیست فعالی آن، در این پژوهش، برای بهبود خواص زیستی و مکانیکی این آلیاژ، ابتدا متخلخل سازی آن در راستای کاهش مقادیر استحکام و ضریب کشسانی انجام گرفت که نتایج حاصل نشان دهنده بهبود قابل توجه این پارامترها بود. ضمن اینکه برای حصول خواص زیستی مناسب عمل پوشش دهی آنها توسط عامل زیست فعال هیدروکسی آپاتیت انجام گرفت که نتایج حاکی از حصول زیست فعالی مناسبی در نمونه ها بود. در واقع با ...