عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر تحت عنوان «استفاده آموزشی در حقوق مالکیت ادبی و هنری» به بررسی مفهوم استفاده آموزشی در کنوانسیونهای بین‌المللی و قوانین ملی کشورهای مختلف دنیا و قوانین فعلی ایران و لایحه جدید حمایت از مالکیت فکری پرداخته است و فرض را بر این گرفته است که قوانین موجود ایران در این خصوص کامل به نظر نمی‌رسد و لایحه جدید نیز هر چند دارای مزایای زیادی است ولی در مواردی قبل از تصویب نهایی نیاز به اصلاح دارد. این پژوهش سپس استفاده آموزشی را در قالب آزمون سه‌گام و استفاده منصفانه و نقشی که ...

محدودیت ها و مشکلات ضمان تبعی و غیر مستقل ، که شیوه سنتی عمده نظامهای حقوقی است ، از جمله مسائل و مشکلات حقوقی طرح دعوا و اثبات تخلف مضمون عنه در دادگاههای بیگانه باعث گردید که استقلال ضمانت نامه بانکی ، که پیش از این تنها در حقوق داخلی برخی کشورها پذیرفته شده بود ، در تجارت بین الملل نیز پذیرفته شده و به مرور جا بیافتد. ولی با این حال ، اندکی نپائید که خطر سوء استفاده از « استقلال ضمانت نامه از رابطه پایه» احساس گردید ؛ حوادث پس از انقلاب ایران نیز به این نگرانی ها دامن زد. ...

یکی از مباحث مهم و پر اهمیت و البته مجمل که با چالش جدی بین فقها مطرح بوده مساله موسیقی و غنا و حکم آن و تشخیص موسیقی حرام از غیر حرام است که همواره خاستگاه اختلاف نظر بین فقها را دامن زده است. در این نوشتار ضمن بحث مفهوم شناسی، به تعریف غنا، ارائه حرمت و حلیت آن تعریف موسیقی و انواع و آثار آن و تفاوت میان غنا و موسیقی پرداخته شده است. قابل بیان است که حکم غنا حرمت و حکم موسیقی تفکیک می شود به حرمت و حلیت که در موسیقی لهوی و مطربی حرمت، در غیر این دو موسیقی حلیت و در موسیق ...

عقد بیع به عنوان مهم‌ترین و شایع‌ترین ابزار حقوقی انتقال کامل‌ترین حق عینی (مالکیت) از دو سیستم کاملاً متفاوت در مکانیسم عملکرد خود بهره می‌گیرد و از این میان، سیستم رضایی یعنی انتقال مالکیت به مجرد عقد، پس از طی راهی پرنشیب و فراز بر سیستم تشریفاتی غلبه کرده و در اکثر نظام‏های حقوقی و ایران به‏عنوان یک اصل پذیرفته شده است. پذیرش اصل رضایی بودن عقد بیع ناشی از پذیرش نظریه‏ی حاکمیت اراده است که بر اساس آن برای اراده‏ی اشخاص توانائی ایجاد آثار حقوقی شناخته شده است. اگرچه بر اسا ...

هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم این مطلوب به دست نمی آید و معمولاً محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانه حکم ندارد. محکوم له مجبور است با توسل به اجرای قضایی از طریق توقیف و مزایده اموال محکوم علیه حکم را اجرا نماید. از طرفی هم محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین حق حیات خود را از دست نمی دهد و مصلحت زندگی هم ایجاب می نماید که برخی از اموال او از توقیف و مزایده مصون باشد. فقه انور اسلام و قوانین موضوعه به این مسأله مهم توجه داشته اند. لذا ...

با توجه به این که قواعد عربی بر اساس قرآن و متون قدیم عرب طرح و تدوین شده است، در ساختارهای آن به طور عموم نمی توان تضادی با قواعد دید، اما در قرآن ساختار هایی وجود دارد که از نظر نحوی (از حیث عدد، جنس و اعراب)، با قواعد ادبیات عرب و ساختار عموم قرآن تطابق ندارد. که این موارد را ساختارهای استثنائی ترکیبی قرآن می نامیم. نحویّون و مفسران در خصوص این استثنائات، توجیهاتی ارائه کرده اند، اما با این وجود برخی از خاور شناسان این ساختار های استثنائی را غلط پنداشته و ادعا کرده اند در ...

حقوق وسیله ای با هدف تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه است که با تکیه بر خصوصیات همگون و مجرد از موارد خاص و جزئی در برگیرنده احکام عمومی است چرا که حقوق نمی تواند برای هر موضوع جزئی، در برگیرنده حکمی جداگانه باشد. ارجاع به عرف قراردادی در قانون مدنی ما و پذیرش ملاک انسان متعارف در تقصیرغیرقراردادی، نشان از همین وصف کلیت است. علاوه بر وصف کلی بودن، قواعد حقوقی دائمی نیز می‌ باشند. واژه دائمی در زبان فارسی به معنی «ابدی و جاودانه» است اما در اصطلاح علم حقوق، مراد از واژه دائمی ...

یکی از مهم ترین کتب صرفی و نحوی الفیه ابن مالک می باشد که ارجوزه ای هزار بیتی است که توسط ابن مالک اندلسی در قرن هفتم هجری نگاشته شده است و تاکنون شروح مختلفی بر آن نوشته شده است. در این رساله به بررسی وجوه افتراق چهار مورد از شروح الفیه یعنی اوضح المسالک از ابن هشام، التصریح علی التوضیح از خالد بن عبدالله ازهری، البهجه المرضیه از سیوطی و شرح ابن عقیل که همگی از بزرگان مدرسه ی نحوی مصر و شام می باشند، در شش مبحث نحوی از منصوبات می پردازیم. رساله ی حاضر شامل سه باب می باشد که ...

ابتدا که سلطه و تسلط انسان باعث بوجود آمدن قاعده تسلیط که یک قاعده عرفی و عقلی می باشد گردیده و براساس این قاعده هرکس بر اشیا و اموال بدست آمده حق هر نوع تصرف و انتفاعی را داشت به حکم ضرورت در برابر سلطه و تسلط دیگران محدودیتهایی بر آن دارد و هرچند این محدودیتها در ابتدا با کوچک بودن جوامع انسانی بسیار اندک و محدود بود ولی با گسترش جوامع و توسعه روز افزون اجتماعات انسانی هر روز از قبل بیشتر و بیشتر گردید به نحوی که در جوامع جدید دیگر صحبت از قاعده تسلیط کمی نامعقول و نامتعارف ...