عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

همانطور که در دو شماره قبلی مجله متذکر شدم ‏‎"‎‏پدفند غیرعامل ‏‎(Passive Defence)‎‏ مجموعه تدابیر و طرحهایی است که بکارگیری آنها در طراحی و ساخت تاسیسات و مجتمع های زیستی توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران حتی المقدور بدون نیاز به سلاح و نیروی انسانی و به صورت خودبخود افزایش داده، پیامدهای بحران را کاهش و امکان بازسازی مناطق آسیب دیده را با هزینه کمتر و در زمان کوتاهتر فراهم می نماید.‏‎"‎‏ در این شماره اشاره مختصری به استفاده از طرح های استتار و فریب در دفاع غیرعامل می شود: ...

چکیده ندارد.

نظر به حجم تهدیداتی که ایران در عرصه بین الملل با آن مواجه است، گذشته از راهکارهای دفاعی عامل، توجه به موضوعیت پدافند غیر عامل در سطح کشور، الزامی و تکمیل کننده زنجیره دفاعی کشور می باشد. بخشی از خسارات و صدماتی که در جنگ اتفاق می افتد، ناشی از حملات هوایی و اصابت بمب یا هر پرتابه دیگر می باشد که در لحظه وقوع حادث می گردد. اما صدمات مربوط به پیامدهای این حملات و عدم آمادگی جامعه برای مقابله با آثار آن، به مراتب بیشتر از خسارات ناشی از انفجار یا رخداد اولیه می باشد. از این رو ...
نمایه ها:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:

تهیه پیگمنتهایی که در رنگهای استتار بکار می‌رود. ...
نمایه ها:
نظامی | 
سنتز | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
حشرات | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.
نمایه ها: