عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در عصرکنونی، مقوله گردشگری و فعالیتهای مرتبط با آن به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی جهان به شمار می رود که عوامل گوناگونی اعم از طبیعی و انسانی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در کمیت و کیفیت آن اثر گذارند؛ یکی از مهمترین عوامل طبیعی تاثیرگذار در روند چنین فعالیتهایی، آب و هوای مناطق برخوردار از جاذبه های متنوع گردشگری می باشد. به طوری که اغلب گردشگران، در تهیه و تدارک برنامه های تفریحی خود به وضعیت آب و هوای مقاصد گردشگری، توجه ویژه ای دارند. اما از سوی دیگر باید پذیرفت ...

این مقاله با استفاده از روش کمی و کیفی، مصاحبه های فردی،گروهی و نمونه گیری هد فمند به بررسی تغییرات مادری در بین دختران دانشجویان دانشگاه گیلان پرداخته است. هدف کلی بررسی عوامل موثر بر گرایش دختران دانشجو به فرهنگ مادری است. منشا تغییر در نقش مادری ریشه در سطوح خرد، میانه و کلان دارد. بدین ترتیب، معنای مادری با توجه به اشتغال، تحصیلات، مصرف رسانه ای، ورود اندیشه های فمینیستی، گسترش فردگرایی، فرهنگ تن آسانی وغیره در بین زنان گسترش یافته است. سرانجام، سه سنخ مادران سنتی، نیم ...

به منظور بررسی‌ فون سفیدبالک‌های استان گیلان، نمونه‌برداری‌های متعددی از نواحی مختلف این استان در طی سال‌های 1388-1386 صورت گرفت. بعد از مراحل شفاف‌سازی نمونه‌ها، اسلاید میکروسکوپی در محیط کانادابالزام تهیه شد. در مجموع، 22 گونه سفیدبالک متعلق به هشت جنس از زیر‌خانواده‌ی Aleyrodinae جمع‌آوری و شناسایی شد. یک گونه برای اولین بار برای دنیا و دو گونه برای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند که به ترتیب با علامت * و ** مشخص شده‌اند. در این بررسی هشت گونه زنبور پارازیتوئید متعلق به د ...

طی سال های 1388-1389 فون کنه های درختچه های تمشک در حوزه مرکزی استان گیلان بررسی شد. در این بررسی 69 گونه متعلق به 50 جنس، 41 خانواده و 5 راسته جمع آوری و شناسایی شدند. از بین گونه‌های شناسایی شده 7 گونه برای فون ایران و 33 گونه برای فون کنه های گیلان جدید می باشند که به ترتیب با دو و یک ستاره مشخص شده اند. لیست گونه های شناسایی شده به ترتیب زیر می باشد. Acarus siro Linnaeus, 1758, Rhizoglyphus robini Claparede (1869)*, Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781), Glycyphagus d ...

تحقیق حاضر برای ارزیابی شرایط بیوکلیمایی استان گیلان، جهت توسعه صنعت گردشگری صورت گرفته است. برای انجام این تحقیق از داده های اقلیمی 4 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فعال در استان گیلان (رشت، بندرانزلی، آستارا، منجیل) در یک دوره آماری 15 ساله 1995 تا 2010 استفاده شده است و برای ارزیابی شرایط بیوکلیمای حاکم بر منطقه از شاخص های بیکر، عدم آسایش ترموهیگرومتریک، شاخص اقلیم توریست میسکوویسکی (TCI) و روش همبستگی و رگرسیونی استفاده شده است. برای انجام عملیات آماری و آنالیز داده ها از نرم ...

یکی از مهمترین محورهای اصلی توسعه ی استان گیلان با توجه به قابلیت های طبیعی، تاریخی و فرهنگی آن، گردشگری می باشد که در این بین گردشگری سلامت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وجود مرزهای مشترک آبی و خاکی با کشورهای حاشیه دریای خزر، انواع جاذبه های گردشگری، حضور پزشکان مجرب در استان و بیمارستان هایی با امکانات تخصصی و فوق تخصصی و تعرفه ی پایین هزینه ی درمان در ایران، می تواند استان گیلان را به یکی از قطب گردشگری سلامت در ایران بدل کند. از طرفی بیمارستان بین المللی قائم و مرکز کمک ...

در جهان معاصر جهانگردی به عنوان یک صنعت عاملی در جهت بهبود کیفیت زندگی جوامع در حال توسعه تلقی می شود. صنعتی که سبب شده تا انسان امروزی برای رهایی از فشارهای زندگی خود برای رسیدن به آرامش به دامان طبیعت پناه ببرد تا انرژی از دست رفته خود را باز یابد؛ اما استفاده ی انسان از طبیعت دارای پیامدهای مثبت و منفی می باشد و هر یک به نوعی بر محیط زیست تاثیرگذار است. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی است و مطالعات میدانی این تحقیق نشان می دهد که ورود گردشگران به طبیعت گیلان در پوشش گیاهی، ...

هدف اصلی ازانجام پژوهش حاضربررسی و تعیین رابطه بین تعالی سازمانی و تعهدسازمانی کارکنان درکتابخانه های دانشگاهی استان گیلان میباشد روش تحقیق به کارگرفته شده توصیفی پیمایشی ازنوع تحقیقات همبستگی است ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی EFQM و پرسشنامه تعهدسازمانی می یر و آلن می باشد جهت سنجش پایایی پرسشنامه ها ازروش کرونباخ استفاده شد و ضریب الفای کرونباخ برای پرسشنامه هایت عالی سازمانی و تعهدسازمانی به ترتیب برابر با 0/977و0/816 بدست آمد جامعه آماری پژوهش شام ...

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود و امکان‌سنجی ارائه خدمات مرجع الکترونیکی کتابخانه‌های عمومی استان گیلان وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است و برای دستیابی به هدف، امکان‌سنجی از نظر نیروی انسانی، تجهیزات و بودجه بررسی شده است. این پژوهش از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش، تحقیق توصیفی – پیمایشی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، 2 پرسشنامه الکترونیکی یکی مخصوص سرپرستان کتابخانه‌ها و دیگری مخصوص کتابداران و مسئولان کتابخانه‌ها است. جامعه مورد بررسی پژوهش تعداد 65 کتابخانه فع ...