عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1190

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهت شناسایی ظرفیت تولیدی و استعدادهای نهفتهء ژنتیکی گاوهای بومی استان گیلان از سوی مرکز تحقیقات امور دام استان گیلان در سال 1371، 20 راءس گاو نر و 200 راءس تلیسه از مناطق شش‌گانه استان گیلان یعنی منطقه 1: آستارا و تالش ، منطقه 2: صومعه‌سرا و فومن، منطقه 3: رشت و انزلی، منطقه 4: آستانهء اشرفیه و لاهیجان، منطقه 5: لنگرود و رودسر و منطقهء 6: رودبار خریداری گردید. به هر راءس گاو نر 10 راءس تلیسه بطور تصادفی اختصاص داده شد و از تلیسه‌ها طی سالهای 1372 تا 1374 گوساله‌گیری شد. گوسال ...

هدف از تهیه گزارش حاضر، بررسی اجمالی امکانات دامپروری در استان گیلان و ارائه اطلاعاتی در این زمینه است با توجه به اینکه استان گیلان با موقعیت خاصی که دارد از نقطه نظر کشاورزی و دامپروری دارای اهمیت ویژه‌ای است سعی شده است که این گزارش حاوی اطلاعات محلی و جامعی در مورد دامپروری در استان گیلان باشد. ...

در این تحقیق به منظور برآورد الگوی نابرابری هزینه (درآمد) و منحنی انگل، از شاخصهای نابرابری (ضریب جینی و سهم گروههای درآمدی) به روش پارامتریکی (با استفاده از الگوی پیشنهادی ابونوری و با کمک نرم‌افزار TSP7, QBASIC و منحنی‌های انگل از برازش مدلهای رگرسیونی (نیمه لگاریتمی و لگاریتمی دوطرفه) برای استان گیلان و کل کشور استفاده شده است . با استفاده از روند توزیع درآمد (ضریب جینی) و کشش هزینه‌ای (درآمدی) انواع هزینه‌ها، نتایج بدست آمده در ارتباط با آزمون فرضیه‌های تحقیق به شرح ذیل ب ...

بانک اطلاعات متخصصین و ابزار تحقیق استان گیلان (فاز اول)، بله منظور استفاده از توانائیهای بالقوه استان گیلان در امر تولید، آموزش و تحقیقات لازم است آخرین اطلاعات مربوط به توان تخصصی واحدهای استانی در اختیار باشد که به منظور گردآوری و تدوین اطلاعات فوق، طرح مزبور به اجرا درآمد. اطلاعات مراکز در قالب پرسشنامه جمع‌آوری، تدوین و برنامه نرم‌افزاری اولیه تهیه گردید. مجموعه اطلاعات در قالب گزارش فاز اول ارائه گردیده است . ...

تغییرات نوار ساحلی دریای خزر در محدوده استان گیلان و بویژه مصب رودخانه‌های بزرگ نظیر دلتای سفیدرود در اثر عوامل محیطی قاره‌ای و دریایی، در سالهای اخیر بسایر چشمگیر بوده است . تغییر در موقعیت این سواحل موجب وارد آمدن خسارات فراوان و جبران‌ناپذیری شده است . تغییر در دبی آبهای ورودی از خشکی، میزان متفاوت آورد رسوب از خشکی و ماهیت جابجا شونده و فرسایش‌پذیری رسوبات ساحلی از جمله عوامل قاره‌ای و تغییرات تراز آب دریا و الگوی جریانها و امواج دریای خزر از جمله عوامل دریایی در تغییر سو ...

در سال‌های اخیر مصرف علف‌کش‌ها در جهان رو به افزایش بوده و مطابق آخرین آمار موجود، در سال 2007 حدود 2.35 میلیون تن از انواع آفت‌کش‌ها در جهان مورد استفاده قرار گرفته است. سموم مصرفی در ایران به طور میانگین قریب به 12 هزار تن از انواع سموم فرموله شده با گروه خطر 64.2% سموم کم خطر، 27.2% سموم با خطر متوسط، و 8.6% سموم پر خطر بوده است. مقدار سموم مصرفی استان گیلان در سال 1390 به طور میانگین حدود 708 تن از انواع آفت‌کش‌ها بوده است. طبق مطالعات انجام شده سرانه مصرف آفت‌کش‌ها در ...

در طول 11 ماه مطالعه بر روی زنبورستانهای استان گیلان ، بمنظور بررسی فراوانی وقوع نوزما آپیس و آکاراپیس وودی ، نمونه‌برداری از 10 کندوستان ردیاب و نمونه‌های پراکنده از زنبورستانهای سطح استان نشان می‌دهد که سطح آلودگی نوزما آپیس در 30 درصد کندوستانهای ردیاب با سطح آلودگی 30 تا 70 درصد کندوها در حد ضعیف تا متوسط وجود دارد. تلفات زنبوران بالغ در فصل بهار ممکن است به علت عوامل ویروسی باشد. با عنایت به مشاهده تراشه زنبورعسل در فصول مختلف ، چنین اعلام می‌گردد که تاکنون آلودگی با آکا ...

این طرح از سال 64 شروع شده و هدف از اجرای آن شناخت بیماریهای توتون مخصوصا بیماریهای قارچی و برآورد میزان پراکندگی و انتشار آنها در سطح استان گیلان میباشد برای این منظور خزانه های توتون ومزارع توتون کاری در سطح استان گیلان عبارت از بوته های توتونکاری آستارا بیشتر طوالش بندرانزلی ، رشت ، بازار جمعه ، فومن ، صومعه سرا، کسما ،طاهرگوداب مورد بازدید قرار گرفته و از بوته ها یا برگهای توتون آلوده به بیماریهای نمونه های تهیه و جهت تشخیص قطعی بیماری و عامل آن به آزمایشگاهها تحویل می گر ...

با توجه به اینکه تجزیه شیمیائی مواد خوراکی استان گیلان انجام گردیده در این طرح از توده دامی روستاهای تعیین شده نمونه‌برداری و رکوردگیری شیر انجام و سپس بعد از تعیین میزان چربی شیر در ایستگاه تحقیقات گیلان کلیه نمونه‌ها با ثبت مشخصات و وضعیت تغذیه‌ای در فرمهائیکه تهیه خواهد شد تکمیل و سپس به منظور مشخص کردن اسیدهای چرب ، لاکتوز، پروتئین و فراکسیونهای آن شامل کازئین، گلبولین، و آلبومین بوسیله روش‌های HPL تعیین و املاح شیر نیز با استفاده از روش جذاب اتمی اندازه‌گیری خواهد شد. در ...