عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 367

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین طرح مراکز خدمات کشاورزی استان چهارمحال بختیاری و نیز عملکرد آنهادر بدو تاسیس تا زمان مطالعه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است . ...

مسائل جمعیتی در استان چهارمحال بختیاری (افزایش و یا کاهش ازدواج و طلاق در قبل و بعداز انقلاب اسلامی .) ...

بررسی کلیه بیماری های دامی در استان و طریق پیشگیری آنها. ...

چکیده: استان چهارمحال و بختیاری استانی با تنوع قومی است، اقوام بختیاری، فارس و ترک در مناطق مختلف این استان با فرهنگ، آداب و رسوم و...متنوع در کنار هم زندگی می کنند. رسانه استانی با توجه به ماموریت های خود و براساس نقشه جامع رسانه ای کشور باید بازنمایی فرهنگ بومی و محلی را در برنامه سازی ها مورد توجه قرار دهد در این طرح پژوهشی صدا وسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری برای سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه برنامه سازی با تاکید بر تقویت هویت بومی و محلی در راستایی انسجام ملی به بررس ...

در این طرح افزایش عملکرد در شرایط دیم‌کاری استان‌های "اصفهان" و "چهارمحال و بختیاری" از طریق شناخت و یافتن راه‌حل‌هایی برای از میان برداشتن یا کاهش موانع و عوامل محدودکننده تولید دیم غلات و گیاهان علوفه‌ای مورد نظر بوده است . برای حصول اهداف فوق مطالعات آزمایشگاهی، طی شش سال و در دو مرحله اصلی و در سه ایستگاه (سمیرم، شهرکرد و بروجن) براساس مطالعات مقدماتی انتخاب و به مورد اجرا گذاشته شد. در مرحله اول که سه سال به طول انجامید، مسائل ذخیره و حفظ رطوبت از طریق به کارگیری روش‌های ...

در این طرح افزایش عملکرد در شرایط دیم‌کاری استان‌های "اصفهان" و "چهارمحال و بختیاری" از طریق شناخت و یافتن راه‌حل‌هایی برای از میان برداشتن یا کاهش موانع و عوامل محدودکننده تولید دیم و غلات و گیاهان علوفه‌ای مورد نظر بوده است . برای حصول اهداف فوق مطالعات آزمایشگاهی، طی شش سال و در دو مرحله اصلی و در سه ایستگاه (سمیرم، شهرکرد و بروجن) بر اساس مطالعات مقدماتی انتخاب و به مورد اجرا گذاشته شد. در مرحله اول که سه سال به طول انجامید، مسائل ذخیره و حفظ رطوبت از طریق به کارگیری روش‌ ...

به منظور بررسی حضور Prune dwarf virus در سطح باغات میوه هسته دار استان چهارمحال و بختیاری، طی بهار سال های 90 و 91 نمونه های مشکوک به آلودگی از درختان آلو، بادام، گیلاس، هلو، زردآلو و آلبالو جمع آوری شد. از مجموع 261 نمونه در آزمون DAS-ELISA و با استفاده از آنتی بادی چند همسانه ای ویروس کوتولگی گوجه از شرکت بیوربای سوئیس، آلودگی186 نمونه به اثبات رسید که در بین نمونه های برگی میزان آلودگی نمونه های گیلاس، هلو و بادام به ترتیب با 100، 81 و 69 درصد نسبت به سایرین بیشتر بود. این ...

مطالعه خاکشناسی اجمالی یکصدهزار هکتار ازاراضی اصفهان ،مطالعه خاکشناسی نیمه تفضیلی 6500 هکتار ازاراضی چهارمحال بختیاری هماهنگ کردن آنها با خاکهای مناطق خاکشناسی شده قبلی بمنظوربررسی خصوصیات ظاهری (مورفولوژیکی )ژنتیکی فیزیکی ،شیمیائی خاکها جهت مشخص نمودن انواع خاکها و پراکنش آنها وقراردادن خاکهای مشابه تحت یک نام (درمطالعات قبلی توسط موسسه مهندسین مشاور بنامهای مختلف نامگذاری شده است ) و تهیه گزارش جامع وکامل انجام می گیرد. این امر با مطالعه نقشه ها و گزارشات انجام شده و حفر وم ...

استان چهارمحال وبختیاری سمتی ازسلسله جبال زاگرس رادربرمی گیردو رودهای پرآب و منابع آب فراوانی داردکه این استان رایکی ازنقاط مستعدایران ساخته است نظام استقرار آبادیهادرگذشته مبتنی برچگونگی استقرارجریانهای آبی منطقه بوده وشیوه های تولیداین سرزمینهامنبعث ازجریانهای آبی آنهابوده است چگونگی قرارگرفتن آبادیهای استان برحول سه محورعملی می باشد:آبادیهای بوجودآمده درکناررودخانه ها،دراطراف چشمه هاوآبهای زیرزمینی جزوه حاضریک بررسی اجمالی است برچگونگی مشکل‌گیری آبادیهای استان طی سه دهه اخ ...