عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 541

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف سنجش سطوح توسعه روستایی استان همدان تدوین گ ردیده است، روش تحقیق از نوع تحلیلی- اکتشافی بوده، گردآوری اطلاعات از طریق منابع اسنادی انجام شده، جهت سنجش سطوح توسعه روستایی از مدل تاپسیس استفاده شده است، نتایج بررسی ها نشان دادر؛ شهرستان همدان به عنوان مرکز استان در بین 9 شهرستان استان به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه روستایی رتبه 1، شهرستان های فامنین، رزن و بهار به ترتیب رتبه های 2 تا 4 را به خود اختصاص داده اند، شهرستان تویسرکان به عنوان محرومترین شهرستان ...

برآورد ظرفیت مالیاتی استان همدان پیش‌نیاز تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مالی و اجرایی سیاستهای اقتصادی می‌باشد که پاسخ به دو سئوال را فراهم می‌سازد. -1 استان همدان تا چه حد در تجهیز منابع مالیاتی موفق بوده است -2 تا چه حد می‌توان در این استان امکانات تجهیز منابع مالیاتی را افزایش داد. تحقیق حاضر برخی از مفاهیم اساسی ظرفیت مالیاتی را تبیین و تعیین کرده و از این رهگذر علل ضرورت وضع مالیات در اقتصاد را بیان می‌نماید. مضاف بر اینکه عملکرد نظام مالیاتی ایران و همدان ...

گزیده آمار استان همدان حاوی منتخبی از آمار و اطلاعات پایه‌ای و اساسی مندرج در آمارنامه استان است که به صورت خلاصه و با مقطع جیبی ارائه گردیده است . این نشریه با هدف تصویر سیمای کلی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان و ارائه ارقام و اطلاعات ضروری به مسئولین، مدیران و دست اندرکاران اجرائی استان و همچنین محققین و دانش پژوهان جهت رفع نیاز آماری آنها در کوتاهترین زمان ممکن، تدوین شده است . ...
نمایه ها:
1372 | 
آمار | 

به منظور جمع آوری خون حشرات مراتع استان همدان، عرصه های مرتعی به 8 حوزه اکولوژیک تقسیم شد. در این تحقیقات در حوزه آن دربین سالهای 1374 تا 1377 مورد بررسی قرار گرفت. برای شکار حشرات از روشهای مختلف نمونه برداری استفاده شد نمونه های جمع آوری شده برای انجام مطالعات ت به آزمایشگاه منتقل و آماده شدند. پس با استفاده از منابع مختلف، نام علمی برخی از آنها تعیین گردید. در این مطالعه بیش از 5000 نمونه مختلف از 14 راسته و 110 خانواده جمع آوری و شناسایی شد که نام علمی 65 گونه نیز ت ...
نمایه ها:
فون | 
حشره | 
راسته | 
جنین | 
گونه | 
مرتع | 

جمع آوری و نگهداری و شناسایی گیاهان استان همدان و ایجاد هرباریوم از زمره فعالیتهای پایدار جهت سایر فعالیت های تحقیقاتی منابع طبیعی محسوب می گردد. این جمع آوری برای جهان گیاه شناسی نیز می تواند مفید واقع شود. پس از جمع آوری نمونه های گیاهی از اقصی نقاط استان نمونه های مختلف شاسایی و تعیین نام می گردد. ...

انجام تحقیقات مربوط به تحلیل ویژگیهای فرهنگی یک منطقه، به تدریج منجر به افزایش تراکمی دانش فعلی در مورد مسائل فرهنگی گردیده و بستر مناسبی را جهت سیاستگزاری واقع بینانه و برنامه‌ریزی معقول در باب فرهنگ عمومی ایجاد خواهد نمود. این تحقیق با هدف تحلیل عناصر ویژگیهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی استان همدان انجام گرفته است . به‌طور خلاصه طرح شامل بخشهای زیر است : -وضعیت و شرایط جغرافیایی استان همدان -ساختار جمعیتی استان همدان -ساختار فرهنگی استان همدان -ساختار اقتصادی استان هم ...

استان همدان از نقاط مستعد کشت سیر است. در سال 1373، از حدود 2350 هکتار سطح زیر کشت این محصول در کشور، 895 هکتار متعلق به استان همدان بوده که تولیدی برابر 12937 تن داشته است. این مقدار نزدیک به 69 درصد از کل تولید کشور را تشکیل می دهد. سیر یکی از محصولات درآمدزا در منطقه به شمار می آید که به دلیل شرایط خاص صادراتی و مصرف بالای آن در اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس، هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان کشت می شود. از کل 8/1243 تن صادرات سیر در سال 1375 ازکشور، میزان 7/1134 تن به ا ...

گزیده آمار استان همدان حاوی منتخبی از آمار و اطلاعات پایه‌ای و اساسی مندرج در آمار نامه استان است که به صورت خلاصه و با قطع جیبی ارائه گردیده است . این نشریه با هدف ترسیم سیمای کلی وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان و ارائه ارقام و اطلاعات ضروری به مسئولان، مدیران و دست اندرکاران و همچنین محققان جهت رفع نیاز آماری آنها در کوتاهترین زمان ممکن، تدوین شده است . در نشریه فوق و علاوه بر آمار و اطلاعات سال 1373 در اغلب موارد اطلاعات مربوط به چهار سال قبل از آن نیز درقالب جداول آم ...

سالمونلاها از باکتریهای گرم منفی و خانوادهء انتروباکتریاسه می‌باشند. این باکتری‌ها بارها به عنوان عامل بیمای در حیوانات اهلی ، پستانداران و پرندگان شناخته شده‌اند. سالمونلاها در طیور ایجاد بیماریهایی چون پولوزوم ، تیفوئید و پاراتیفوئید می‌نمایند. سالمونلا از طریق تخمدان و یا تماس مدفوع آلودهء مرغ مادر به تخم‌مرغ و در نهایت به جوجه‌های حاصل انتقال می‌یابد. همچنین آلودگی می‌تواند از طریق دست آلوده افراد و ماشین جوجه‌کشی به جوجه‌ها منتقل شود. با توجه به اینکه تنها یک مرکز تولید ...
نمایه ها:
جوجه | 
طیور |