عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1219

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر در پاسخ به اشکالی که در طرح‌های مختلف گردشگری کشور اعم از، طرح ملی گردشگری ایران،‌ طرح جامع گردشگری استان‌ها و طرح تفصیلی شهرستان‌ها نظر محقق را به خود جلب کرده بود،‌ تهیه شد. این ایراد در طرح‌ها و پرو‍ژه‌های گردشگری به عدم سطح بندی و یا سطح بندی گسسته و بدون چارچوب علمی مقصدهای گردشگری بر می‌گردد. با علم به این موضوع، شناسایی و اولویت بندی شاخص‌ها و روش سطح بندی مقصدها در استان مازندران هدف اصلی این تحقیق در نظر گرفته شد. برای شناسایی شاخص‌های سطح بندی، ادبیات داخ ...

کرم قوزه پنبه از آفات مهم و کلیدی در منطقه گرگان و گنبد و مازندران در مزارع پنبه محسوب می‌شود. در سال جاری 76 با جمع‌آوری نمونه‌های لارو حشرات کامل از تله‌های نوری و فرمونی در مناطق گرگان و گنبد، کردکوی، علی‌آباد، فاضل‌آباد، ساری (بایع‌کلا) انجام شده است و با بررسی تغییرات جمعیت آفت بطور منظم هفتگی در مزارع پنبه فعالیت آفت از اواخر خرداد ماه تا اواخر مهرماه در مزارع پنبه فعالیت دارد. فعالیت آفت در سال جاری 76 در مزارع پنبه از تراکم پائین برخوردار بوده است و طی بررسی‌های انجام ...
 
در این تحقیق الگوی نابرابری هزینه (درآمد) و منحنی انگل در استان مازندران و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در دوره 1373-1351 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . بدین منظور شاخصهای نابرابری (ضریب جینی و سهم گروههای درآمدی) به روش پارامتریکی (با استفاده از الگوی پیشنهادی ابونوری و با کمک نرم‌افزار TSP7، QBASIC)، و منحنیهای انگل با استفاده از برازش مدلهای رگرسیونی (نیمه لگاریتمی و لگاریتمی دوطرفه) برای استان مازندران و کل کشور، به تفکیک مناطق شهری و روستایی برآورد شده است ...

در تقسیمات جغرافیائی کشور در سال 1372 به تعداد 65146 روستا وجود دارد. از این تعداد 4650 روستا در استان مازندران واقع هستند. از نظر جمعیت 42 درصد ازجمعیت کشور در مناطق روستائی زندگی می‌کنند که جمعیت روستائی در استان مازندران 58 درصد آن را تشکیل می‌دهد. بنابراین توسعه مناطق روستائی در کشورهای در حال توسعه از جمله در کشور پهناور ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در این راستا تعیین اولویت‌ها در برنامه‌ریزی مناطق روستایی نقش مهمی را در توزیع اعتبارات عمرانی بعهده خواهد داشت ...

شرایط جوی در استان مازندران متفاوت است و هر چه از شرق بطرف غرب استان برویم بتدریج از میزان درجه حرارت هوا کاسته می‌شود و بالعکس بر میزان بارندگی افزوده می‌گردد سردترین شهر استان تنکابن و گرمترین شهر گنبد کاوس است . پرباران‌ترین شهر استان نوشهر و کم باران‌ترین آن گنبد کاوس است . در مورد درجه حرارت استان معادله رگرسیون عبارتست از X 16/65+9/72 SIN II/6 t که با جاگذاری t (زمان بر حسب ماه) دلخواه در آن می‌توان میزان درجه حرارت در ماه tام را در ماههای آینده برآورد نمود. معادله رگرس ...
نمایه ها:
دما | 
جو | 
شهر | 

در چند ساله اخیر، به دلایلی چند، توسعه صادرات غیرنفتی در راس سیاست‌های اقتصادی قرار گرفته است . برای نیل به هدف فوق، راههای متعددی پیشنهاد گردیده که می‌توان بیمه باربری خارجی (صادراتی) را در آن موثر دانست . با توجه به اینکه صادرات کالاهای غیرنفتی به کشورهای آسیای میانه به صورت حمل و نقل دریایی و ترانزیت جاده‌ای انجام می‌گیرد، و خطراتی را به همراه دارد. می‌توان این خطرات را تحت پوشش بیمه باربری خارجی (صادراتی) قرار داد. از طرفی چون استان مازندران، دارای شرایط اقلیمی مناسب برای ...

توسعه فعالیتهای معدنی همواره در جهت سیاست دولت برای تامین مواد اولیه در بخشهای صنعت ، مصالح ساختمانی، صادرات و در نهایت ایجاد اشتغالزائی می‌باشد. آنچه در این تحقیق تعقیب گردیه است همانا اتخاذ روش برای امکان سرمایه‌گذاری بخشهای خصوصی و تعاونی در معادن استانهای مازندران و گلستان می‌باشد. در این راستا به شناسائی اندیسهای معدنی و کانیهای با ارزش مواد فلزی و غیرفلزی و نیز مواد معدنی استخراج شده در استان که دارای جایگاه بالائی در تامین صنایع داخلی و پروژه‌های عمرامی و نیز توسعه صاد ...

هدف این تحقیق این است که وضیعت آموزشی و اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته های فنی و حرفه‌ای سراسر استان مازندران مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا مشخص گردد که آموزشهایی را که فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها در طی دوره هنرستان دیده‌اند موجب اشتغال آنان در رشته‌های مربوط شده یا در غیر این صورت اینگونه فارغ‌التحصیلان بیشتر در چه مشاغلی جذب می‌شوند؟ و علل عمده جذب آنان در رشته‌های مربوط چیست ؟ ...