عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 412

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بخش صنعت و معدن نقش کلیدی در تحولات اقتصادی بلندمدت کشور ایفاء می‌کند. این بخش با توجه به افزایش سریع جمعیت و ترکیب سنی نیروهای مورد نیاز آن یکی از عوامل مهم جذب نیروی کار جدید خواهد بود، گذشته از آن دیدگاه تامین استقلال اقتصادی کشور و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، بخش صنعت و معدن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود و بهاء دادن به صنعت چرم که جزء این بخش است می‌تواند به عنوان یک کالای صادراتی و اشتغالزا در سطح استان لرستان مطرح باشد. با توجه به بافت دامداری استان و مرغوب ...

بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطه نظری استان لرستان برای کسب توانائی لازم در اداره دبیرستان بیش از پیش احساس می‌شود. در چهار زمینه، به میزان قابل‌توجهی برای آشنایی مدیران لازم است . -1 مدیریت امور کارکنان و معلمان و موضوعات مدیریت نیروی انسانی در آموزش و پرورش -2 شناخت ویژگیهای دانش‌آموزان و موضوعات روانشناسی جوان و نوجوان -3 اطلاعات مربوط به وظائف شغلی و موضوعات تئوریهای مدیریت -4 روشها و ابزارهای انجام موضوعات نتایج مدیریت و اداره دبیرستانها مورد مشاهده براساس کارکرد ...

چکیده هدف اساسی این تحقیق بررسی این مسأله است که آیا شرایط آب‌وهوایی استان لرستان با توجه به نیاز‌های فنولوژیکی گیاه پسته، جهت کشت و توسعه آن مناسب می‌باشد یا خیر؟ و توزیع جغرافیایی استعداد اقلیمی کشت این محصول خشکی پسند در استان لرستان چگونه است. برای نیل به این هدف از داده‌های آب‌وهواشناسی 14ساله دوره آماری 2000 تا 2013، 9 ایستگاه سینوپتیک واقع در استان لرستان و 7 ایستگاه باران‌سنجی همان استان استفاده گردید. لایه‌های مربوط به عناصر پایدار یا زمینی نیز که عبارتست از لایه ار ...

هدف تحقیق بررسی وضعیت کتابخانه‌های عمومی استان لرستان می‌باشد. این بررسی با روش پیمایشی انجام گرفته است واطلاعات از طریق مصاحبه و "پرسشنامه مراجعین" و پرسشنامه کتابخانه" که توسط مراجعین و مسئولین کتابخانه‌ها تکمیل شده‌اند، جمع‌آوری شده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که مطالعه در کتابخانه‌های عمومی استان به گروه سنی خاصی محدود شده، به نحوی که میانگین سن مراجعین 19/5 سال و حد سن مراجعین 18 سال می‌باشد و اکثر آنها مجرد و تعداد کمی از آنان متاهل و دارای فرزند هستند، همچنین اکثر محصلی ...

جمع‌آوری از رستنی‌های استان لرستان و تهیه نمونه‌های هرباریومی و شناسائی تا حد امکان و در نهایت نگهداری در محل هرباریومی تهیه لیست نمونه‌های جمع‌آوری شده از جنبه‌های گوناگون (گونه‌ها، مناطق، جغرافیائی و..) و در صورت امکان انتقال به دیسکت کامپیوتر ...

جمعا تعداد 7995 نسخه از 41 داروخانه شهرهای خرم‌آباد، بروجرد، الیگودرز، کوهدشت ، دورود، پلدختر و مراکز روستایی شهرستان خرم‌آباد در استان لرستان در پائیز و زمستان 1376 مورد بررسی قرار گرفت . میانگین تعداد داروهای هر نسخه در این مناطق به ترتیب : خرم‌آباد 3/96، بروجرد 4/2، الیگودرز 4/3، کوهدشت 4/8، دورود 4، پلدختر 4/7، مراکز روستایی خرم‌آباد 3/9 قلم بود. میانگین اقلام هر نسخه در کل استان 4/27 قلم بود. در اغلب این شهرها بجز الیگودرز بیش از 95 درصد داروها با نام ژنریک نوشته شده ...
نمایه ها:
دارو | 
مصرف | 

در این پژوهش دو دوره زمانی پیش بینی شده است . دوره اول جمع آوری ژرم پلاسم جو ، با جمع آوری ژرم پلاسم جوهای محلی از نقاط مختلف استان لرستان همدان و مرکزی تهیه شده و خوشه مادری یا لاین از توده های مزبور انتخب و روی پلاش نگهداری می شوند . لاین حاصل از لحاظ گیاه شناسی و زراعی در مزرعه مورد مطالعه قرار گرفته و اطلاعات آنها در دفاتر ثبت می گردد. هر توده دارای یک پلاش است که زیر گونه های آن تفکیک و تعیین درصد فراوانی هر یک از انها نیز مشخص می شوند. دوره دوم : خصوصیات سیتوژنتیک گونه ...

این طرح به منظور ارائه الگوی مدیریتی مناسب توسعه پایدار از حوزه‌های آبخیز استان در قالب طرح تحقیقاتی به اجراء درآمد. برای دستیابی به توسعه پایدار از حوزه‌های آبخیز با انجام فرآیند برنامه‌ریزی در حوزه آبخیز ریمله انتخاب شده ریمله یکی از زیرحوزه‌های شمال خرم‌آباد است . در این طرح سازمان جهاد سازندگی استان لرستان در پی یافتن یک راهکار عملی برای رسیدن به حفظ و حفاظت ، احیاء و توسعه منابع طبیعی، اصلاح حوزه‌های آبخیز جمع‌آوری و بهره‌برداری بهینه از آب باران و تغییر کاربری اراضی در ...

استان لرستان به علت موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی، توپوگرافی خاص خود و قرارگیری در مسیر حرکت توده هواهای مهاجر گاهی اوقات آنچنان تحت تأثیر پدیده یخبندان قرار می‌گیرد که به شدت در شرایط اقتصادی و اجتماعی آن محدودیت ایجاد می‌کند. از سوی دیگر آگاهی از تاریخ‌های وقوع یخبندان می‌تواند عاملی موثر در کنترل خسارت‌های ناشی از آن بر کشاورزی، صنایع اقتصادی و... باشد. در این پژوهش با در نظر گرفتن دماهای صفر و زیر صفر درجه سانتی‌گراد، تاریخ‌های شروع و خاتمه یخبندان پنج ایستگاه سینوپت ...