عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1074

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجائیکه تاکنون تحقیقی در رابطه با معرفی مطبوعات خراسان(چه از جهت کمی و چه از جهت کیفی) در شکل یک گزارش کامل بعمل نیامده است احساس این خلاء بخوبی محسوس بود بر آن شدیم تا ضمن معرفی کلیه مطبوعات استان پهناور خراسان در یک گزارش دست به تحقیق در جهت شناخت و معرفی هر چه بهتر آنها بزنیم. نقش روزافزون ارتباطات جمعی در زندگی اجتماعی معاصر برای بررسی محتوای پیام‌های ارتباطی، اهمیت و اعتباری خاص پدیده آورده است بطوریکه تجزیه و تحلیل محتوای ارتباطات اکنون از روش‌های مهم تحقیق در علوم ...

طزح مساله با رشد جمیت نیاز به مسکن روزبه روز بیشتر احساس می‌گردد. شهرستانهای استان خراسان از نظر نیاز به مسکن نوع مصالح ، تراکمهای مسکونی ، اتاق به نفر ، مترمربع به نفر و از نظر نسبتها (نسبت زیر بنا به مساحت و غیره ) یکسان نیستند مساله این است که در حال حاضر سیاست مسکن‌سازی برای همه شهرستانهای این استان یکسان است . یکسانی سیاست ساخت مسکن موجب می‌گردد که مناطق محروم استان خراسان نتوانند بسادگی کمبودهای کمی و مشکلات کیفی خود را در امر مسکن جبران کنند. هدف : هدف از تحقیق ارائه ی ...
نمایه ها:
مسکن | 

یکی از بیماریهای شایع در مزارع جو در استان خراسان، سفیدک سطحی است . اصولی‌ترین روش کنترل این بیماری، کاشت ارقام جو حامل چند ژن مقاوم است . در این تحقیق از 15 شهرستان استان خراسان که از مناطق عمده کشت جو هستند، نمونه‌هائی از برگهای آلوده ارقام زرجو والفجر حساس به این بیماری، جمع‌آوری گردید. مجموعا 287 جدایه کنیدیهای قارچ عامل بیماری (Bluumeria graminis f.sp. hordei (DC) E.O.speer) تهیه و تکثیر شدند و در آزمایشگاه برای تشخیص ژنهای بیماریزای پاتوژن به ارقام افتراقی جو، براساس رو ...

یکی ازمشکلات که دربرآورد جمعیت لازم التعلیم مقطع آموزش ابتدایی وجوددارد تعداد کودکانی است که باتاخیر واردمدرسه شده ویابواسطه مردودی به تکرارپایه تحصیلی می پردازند دراین تحقیق ضمن بررسی درموردپدیده تاخیر درورودبه مدرسه دراستان خراسان یک مدل ریاضی برای برآورد تعداد کودکانی که درسالهای آینده واردمدارس ابتدایی استان خراسان خواهندشدارائه شده است . ...

جمع‌آوری و نگهداری گیاهان خراسان و ایجاد هرباریوم مشهد از زمره فعالیتهای پایداری جهت سایرفعالیت های تحقیقاتی منابع طبیعی محسوب می گردد.و باتوجه به اینکه استان خراسان بخاطر وسعت ،وضعیت چین خوردگی ها و اختلاف ارتفاع و عرض جغرافیائی و تنوع اقالیم حیاتی دارای فلور غنی میباشد لذا این جمع‌آوری برای جهان گیاه شناسی میتواند مفید باشد. ...

کیفیت فرش دستباف را عوامل متعددی می تواند تغییر دهد. از جمله این عوامل عیوبی هستند که می‌توانند در مراحل قبل از بافت ، حین بافت و یا بعد از بافت ، اتفاق بیفتد. از آنجا که این عیوب کیفیت فرش را شدیدا کاهش می‌دهند. لذا باعث می‌شوند که اعتماد خریداران نسبت به اعتبار و کیفیت فرش دستباف ایران سلب گردد. به همین دلیل پژوهش حاضر تلاش خواهد نمود تا عیوب بافت را که شامل ناهماهنگی در بافت ، غلط بافی، سفیدک زدن پشت فرش ، رگه‌دار شدن، سره‌دار شدن و کیس خوردگی و... می باشد و کورد شناسایی ق ...

بمنظور شناسایی، جمع آوری و ارزیابی مرفولوژیکی، سیتولوژیکی و حفاظت دائمی ذخایر توارثی سیب استان خراسان این تحقیق در دو فاز به مدت 11 سال انجام می گیرد، در فاز اول شناسایی، جمع آوری و احداث باغ کلکسیون منظور گردیده است. جهت جمع آوری ژرم پلاسم سیب با استفاده از منابع موجود مطالعاتی در مورد تنوع ژنتیکی گیاهان استان و پراکنش جغرافیائی و تراکم رویشی درختان میوه انجام گردید. سپس درختان علامتگذاری شده و در فصل مناسب از آنها پیوندک تهیه گردید و باغ کلکسیون ایستگاه گلمکان انتقال داده ش ...

تغییراتی که درسالهای اخیر درتقسیمات کشوری ایجادشده است استفاده ازنتایج سرشماریها وآمارگیریهای گذشته راناممکن کرده است هدف ازاجرای این طرح بهنگام سازی اطلاعات مربوط به آبادیهاونقاط روستائی استان وتدوین سیستمهای کامپیوتری برای تبدیل چارچوب نتایج استخراج شده ازسرشماریهاوآمارگیریهای گذشته به نظام تقسیمات کشوری جدیداست درنهایت اطلاعات مربوط به آبادیها ونقاط روستائی خراسان براساس مختصات جغرافیائی نقاط (طول و عرض جغرافیائی ) طبقه بندی شده واین امکان ایجادخواهدشدکه درآینده نتایج آمار ...

در این طرح شبکه شهری استان خراسان از نظر سلسه مراتب شهری از طریق قاعد Rank.size مورد مطالعه قرار می‌گیرد تا ضمن تبیین ساختار شبکه شهری، معضلات و مشکلات آن شناسایی و راه‌حل مناسب و منطقی ارائه گردد. ...