عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 399

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی تفاوت فرهنگ سازمانی دو اداره کل بازرسی و نظارت و بازرگانی استان تهران می باشد که در این مطالعه کوشش می شود تا تفاوتها در هر یک از مولفه های فرهنگ سازمانی شناسایی و راهکارهای لازم ارائه گردد.برای انجام این مهم، آشنایی با فرهنگ سازمانی ، ادغام سازمانی و سابقه این ادارات کل ضرورت دارد. ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

مطالعه خاکشناسی اجمالی یکصدهزار هکتار ازاراضی اصفهان ،مطالعه خاکشناسی نیمه تفضیلی 6500 هکتار ازاراضی چهارمحال بختیاری هماهنگ کردن آنها با خاکهای مناطق خاکشناسی شده قبلی بمنظوربررسی خصوصیات ظاهری (مورفولوژیکی )ژنتیکی فیزیکی ،شیمیائی خاکها جهت مشخص نمودن انواع خاکها و پراکنش آنها وقراردادن خاکهای مشابه تحت یک نام (درمطالعات قبلی توسط موسسه مهندسین مشاور بنامهای مختلف نامگذاری شده است ) و تهیه گزارش جامع وکامل انجام می گیرد. این امر با مطالعه نقشه ها و گزارشات انجام شده و حفر وم ...

کبالت یکی از عناصر اصلی مورد نیاز دامهای نشخوارکننده می‌باشد و کمبود آن باعث کاهش رشد، کم‌اشتهائی، کم‌خونی و کاهش قدرت تولید مثل در دامها می‌گردد و به طور کلی در اینگونه دامها ضریب تبدیل علوفه به گوشت کاهش می‌یابد. در دامهای وابسته به مرتع، کبالت مورد نیاز دام از طریق علوفه مرتعی تامین می‌گردد از آنجائی که کبالت از عناصر اصلی غذایی گیاهان نیست ، کمبود آن در گیاه یا علوفهء مرتعی اختلالی در رشد گیاه ایجاد نمی‌نماید و لذا از روی ظاهر مرتع، کمبود کبالت قابل تشخیص نیست ولی دامهای ...
نمایه ها:
مرتع | 
کبالت | 

هدف از این پژوهش بررسی پانزده بدنی قد، سن، وزن، طول جفت بازوها، طول اندام فوقانی طول بازو، طول ساعد،طول دست، دور سر، دور بازو، دور قفسه سینه، قطر بازو، قطر مچ دست، فاصله عرضی دو زائده آخرمی و پهنای دست با سرعت و نیروی شناگران نخبه نوجوان استان تهران در شنای کرال پشت می باشد. بدین منظور از 10 نفر از شناگران نخبه کرال پشت تست به عمل آمد که دامنه سنی آنها 13-10 سال می باشد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها حاکی از آن است که از 15 متغیر بدنی اندازه گیری شده فقط قطر بازو با سرعت در سطح ...

مطالعه حاضر به منظور بررسی اپیدمیولوژی حوادث رانندگی منجر به مرگ استان تهران در سال 1378 صورت گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که بیشتر قربانیان در رده سنی 21 تا 30 سال قرار دارند. همچنین اکثر قربانیان حوادث جاده ای استان را عابرین پیاده تشکیل می دهند. در کلیه حوادث محل اصلی وارد شدن ضربه و علت نهایی مرگ ضربه به ناحیه سر بوده است. آموزش ایمنی ترافیک در مدارس کشور، نظارت دقیق بر اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی همراه با ارائه آموزشهای مناسب به رانندگان متخلف و توسعه کمی و کیفی سیست ...

در این پژوهش علاوه بر شرح مختصری از منطقه و جایگاه معماری سنتی به جمع‌آوری کلیدواژه‌های معماری سنتی رایج در تهران (از زبان اساتید) پرداخته است . همچنین طبقه‌بندی واژه‌ها از لحاظ سبک ، مواد اولیه، تکنیکهای ساخت و نوع کاربرد و ریشه‌یابی واژه‌ها (با استفاده از متون و اساتید فن) انجام شده است . ...

اهداف این رساله به شرح زیر است : 1 - تعیین فراوانی شش جهش عمده عامل فنیل کتونوری ‏‎(R408W, R408Q, R261X, IVS11ntlg->C, R261Q, IVS10nt546) در نمونه ای از جمعیت ‏‎ ‏‎PKU‎‏ ساکن استان تهران. 2 - تعیین فراوانی آللهای دو پلی مورفیسم مهم واقع بر ژن فنیل آلانین هیدروکسیلاز ‏‎(XmnI RFLP , Q232Q)‎‏ در نمونه ای از جمعیت ‏‎PKU‎‏ ساکن استان تهران. 3 - راه اندازی تست استاندارد غربالگری همگانی نوزادان (تست گاتری) و غربالگری افراد دچار عقب ماندگی ذهنی ساکن مراکز بهزیستی استان تهران با استفا ...

در برنامه ریزی توسعه منطقه ای، شناسایى عدم قطعیت هاى آینده و فروض بنیادینى که برنامه هاى بلندمدت بر پایه آن ها شکل گرفته است یکى از مهم ترین زمینه هاى اصلى در شناسایى مشکلات و چالش هاى پیشِ روىِ سندهاى توسعه اى است. پسابرنامه ریزی نیز به ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت سیاست و برنامه ریزی تدوین شده در افق زمانی آینده می پردازد. برنامه ریزی فرض بنیاد (ABP) یکی از روش های پسابرنامه ریزی است که می‌توان به کمک آن برنامه‌های پابرجا‏ و انطباق‌پذیر‏ تهیه کرد. هدف از کاربرد برنامه‌ریزی ...