عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی ازگونه های متعدد ادبیات، ادبیات کودک ونوجوان است که درقالب های گوناگون منظوم ومنثور شکل می گیرد. ادبیات وفرهنگ عامه (فولکلور) بخش عمده ای از فرهنگ و ادبیات را تشکیل می دهد ونمایانگرفرهنگ، زبان، آداب، رسوم وباورهای مردم یک منطقه است. این پایان نامه در5 فصل تدوین گردیده است که فصل اول :کلیاتی در مورد پژوهش، فصل دوم: معرفی اجمالی استان ایلام، فصل سوم : توضیحاتی درباب فرهنگ، ادبیات، ادبیات کودک وتقسیم بندی ادبیات کودک در دو حوزه نظم ونثر، فصل چهارم : بیان مطالب شاخه ی منظوم ...

کشاورزی ارگانیک باتوجه به استفاده در حد ضرورت وبهینه از آنتی بیوتیک ها، هورمون ها، و ....نگرش توسعه پایدار امروزه بازارهای مصرف مورد نظر و اقبال خریداران و مصرف کنندگان میباشد. این امر در کشورهای توسعه یافته تحقق یافت و این گمان نیز می رود که در چند سال آینده به صورت دغدغه و چالشی بزرگ برای مصرف کنند و تولید کننده حتی در کشورهای نظیر ایران تبدیل شود. هدف این مطالعه بررسی نگرش مدیران واحدهای تولید کشاورزی اتسان ایلام در خصوص پذیرش مستقیم کشاورزی ارگانیک بود. جامعه آماری مطالعه ...

اوقات فراغت، فعالیتی است که اعضای جامعه فارغ از اجبارات محیط کار یا الزامات زندگی، از طریق آن استعدادهای خودرا توسعه بخشیده، شخصیت خود را گسترش میدهند. نحوه گذران اوقات فراغت نوجوان و جوانان گاه به معضلی جدی14- برای والدین و برنامهریزان جامعه تبدیل می شود. در این پژوهش چگونگی گذران اوقات فراغت در بین جوانان 29ساله استان ایلام و میزان علاقه آنها به انجام فعالیتهای مختلف در اوقات فراغت مورد بررسی قرار گرفت. برای انجاماین تحقیق، پرسشنامهای طراحی و بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران ...
نمایه ها:

پراکندگي اراضي عامل محدود‌کننده‌اي براي بهره‌وري و کارايي مزرعه و نيز مانع توسعه پايدار روستايي محسوب مي‌شود. پراکندگي اراضي ناشي از علل مختلفي است. عموماً اين پديده حاصل اجراي اصلاحات و تقسيم اراضي مي‌باشد، اما پديده-هاي ديگري نيز همچون فرايندهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و فيزيکي آن را تحت تأثير قرار مي‌دهند. پراکندگي اراضي مسائل و مشکلات زيادي را به همراه دارد. به‌طوري که استفاده بهينه از آب و خاک را با مشکل روبرو مي‌سازد، به ويژه در مناطقي که به لحاظ شرايط اقليمي، آب از م ...

نظام شهری استان ایلام به گونه ای نامتعادل شکل گرفته است به گونه‌ای که در این نظام شهری، شهر ایلام به تنهایی 45 درصد از جمعیت شهری استان ایلام را در خود جای داده است. در طول شش دوره سرشماری (1335-1390) این شهر تنها نقطه شهری و شهر اول در نظام شهری استان ایلام بوده است. وجود چنین مشخصه ای از شهر و شهرنشینی در استان ایلام مبین جایگا پایین جمعیتی_ اقتصادی شهرهای کوچک و حاکمیت الگوی نخست شهری در نظام شهری استان می‌باشد و عدم تعادل منطقه‌ای به ضرر شهرهای کوچک و سکونتگاههای روستایی ...

در این پژوهش، وضعیت آسایش و تطابق معماری قدیم و جدید با عناصر اقلیمی در استان ایلام، با روش کارل ماهونی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، دو ایستگاه در استان ایلام، شامل ایستگاه ایلام به عنوان نماینده‌ی اقلیم سردسیری و ایستگاه دهلران به عنوان نماینده‌ی اقلیم گرمسیری انتخاب و آمار و اطلاعات اقلیمی ایستگاه ایلام طی یک دوره‌ی 24 ساله (1388-1365) و ایستگاه دهلران طی یک دوره‌ی 17ساله (1388-1372) جمع آوری گردید. سپس با استفاده از روش کارل ماهونی، او? وضعیت آسایش در ایستگاه‌ه ...

استان ایلام از یک سو از جمله استان هایی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم آن شیعه ی اثنی عشری اند. و التزام به شعائر دینی و مذهبی با کنش های آنان ممزوج است و از سویی دیگر، با توجه به توجه به فرایند تغییرات اجتماعی، دوران گذار را تجربه می کند. یعنی از جامعه ای سنتی و ساده به سمت جامعه ای مدرن و پیچیده در حال حرکت است. بی شک در گستره ی چنین حرکتی، بسیاری از ایستارها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. دگرگونی نظام ارزش ها می تواند به عنوان یکی از پیامدهای این انتقال به حساب آید ...

امروزه بنگاههای کوچک و متوسط به منبع بزرگ اشتغال تبدیل شده، به علاوه در نوآوری و ایجاد رقابت در بازار سهیم هستند، با این وجود برآورد شده است که این بنگاهها با انتشار آلودگی به آب و هوا و تولید ضایعات در آلوده نمودن محیط زیست سهیم بوده و مسبب تولید 60 درصد از دی اکسید کربن و 70 درصد از همه انواع آلودگی های زیست محیطی هستند، لذا هدف این مطالعه ارزیابی عوامل موثر بر رعایت اصول زیست محیطی در بنگاههای کشاورزی استان ایلام بود. پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای روش توصیفی – ...

شناخت ارزش های نهفته در منابع جنگلی از جمله عواملی است که با انگیزه حفاظت و احیای منابع طبیعی تجدید شونده را قوت خواهد بخشید. وجود گونه های متنوع گیاهی با ارزش های صنعتی، دارویی و خوراکی که بعضی از آنها نقش پراهمیتی در صادرات غیرنفتی کشور دارندف جاذبه های فراوانی را در گستره جنگل ها و مراتع کشور پدید می آورد. بهره برداری و استحصال از محصولات غیرفرعی جنگل ها و مراتع از دیرباز مورد توجه انسان ها بوده است در بین رویشگاه های چندگانه ایران، رویشگاه زاگرس با مشتمل بودن بر بیش از 11 ...