عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 971

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

"بررسی تطبیقی توزیع درآمد در ایران و استان اصفهان در سالهای 56 و 70-72" در این مطالعه شاخصهای نابرابری توزیع درآمد در ایران و استان اصفهان با استفاده از اطلاعات بودجه خانوار سالهای (56 و 1370-1372) محاسبه شده است . پس از محاسبه شاخصهای نابرابری مربوط به استان اصفهان با شاخصهای نابرابری توزیع درآمد در کل کشور مقایسه گردیده است . بعلاوه روند زمانی نابرابری توزیع درآمد در استان مزبور نیز در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است . شاخصهای اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد، ضریب جین ...

آموزش و پرورش عامل اساسی پیشرفت و توسعه جوامع است و آموزش ابتدائی پایه و اساس تمام آموزشها می‌باشد. عنصر مهم و قابل توجه در نظام آموزشی و در فرآیند آموزش -یادگیری، نیروی انسانی آموزشی می‌باشد. در این تحقیق هدف ما بررسی نیروی انسانی آموزشی در مقطع ابتدائی استان اصفهان از جنبه کمی و برآورد ده سال آینده این نیروها در رابطه با جمعیت لازم‌التعلیم و جمعیت دانش‌آموزی مقطع ابتدائی می‌باشد تا بتوانیم شرایط ممکن و لازم برای تحت پوشش قرارددان کلیه لازم‌التعلیمان مقطع ابتدائی فراهم سازیم ...

این گزارش با مقدمه‌ای در زمینهء گیاه پنبه آغاز شده و سپس به هزینه‌های مربوط به پنبه‌کاری ، نحوهء توزیع کود و سموم شیمیایی و بذر ، وضعیت کشاورزان پنبه‌کار استان اصفهان و کشتهای رقیب ، تصفیه پنبه ، واحدهای پنبه‌پاک‌کنی در استان اصفهان مسائل و مشکلات مربوط به واحدهای پنبه‌پاک‌کنی ، چگونگی توزیع پنبه و کارخانجات ریسندگی پرداخته است . ...
نمایه ها:
1375 | 
بذر | 
پنبه | 

از شهرکهای صنعتی استان اصفهان شهرستانهای گلپایگان، خوانسار، دهن، طویجه، مورچه خورت ، اشترجان، پایگاه هشتم شکاری، نجف‌آباد و بازدید و پرسشنامه تهیه و تکمیل گردید. پیگیری لیست صنایع در دست احداث و یا مطالعه از طریق اداره کل صنایع استان اصفهان - پیگیری و تکمیل پرسشنامه از طریق اداره کل راه و ترابری استان پیرامون جاده‌های در دست احداث و یا بهره‌برداری شده - پیگیری میزان مصرف سوختهای فسیلی - پیگیری آماری مسکن تا سال 1375 از طریق برنامه و بودجه - از طریق سازمان آب منطقه‌ای پیگیری ...

هدف از اجرای این طرح بررسی و ارزیابی هر ماده درسی در سال تحصیلی 1367-1368 و ارزشیابی از نتایج عملکرد مناطق در استان اصفهان و مقایسه وضعیت هر ماده درسی از طریق نتایج امتحانات خرداد و شهریور ماه 1368 دوره راهنمایی استان اصفهان بوده است . روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات از سه فرم اطلاعاتی استفاده شده است . جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان راهنمایی استان اصفهان در سال تحصیلی 1367-1368 است که حدود 10 درصد آنها جهت بررسی برگزیده شده است . بر اساس یافته‌های پژوهش 1) میانگی ...

در این مطالعات اثرات متقابل توسعه یافتگی و متغیرهای جمعیتی مانند حجم و نرخ رشد جمعیت ، میزان باروی و مرگ و میر نرخ شهرنشینی ، مهاجرت و نرخ فعالیت زنان ، در استان اصفهان و کل کشور مورد بررسی قرار گرفته است . یک جلد از نتایج این طرح منتشر شده و جلد دوم در دست انتشار است . علاوه بر این ، مجموعه مقالات ارائه شده در سمینار جمعیت و توسعه که در رابطه با این پروژه برگزار شده در یک جلد جداگانه گردآوری شده است ...

این پژوهش ابعاد مختلف خدمات تامین اجتماعی و میزان رضایت بیمه‌شدگان را در سه شهرستان اصفهان، فلاورجان و نائین از استان اصفهان مورد بررسی قرار می‌دهد. هدف تحقیق بررسی کمی و کیفی سازمان تامین اجتماعی در ابعاد مختلف و در ارتباط با افراد تحت پوشش آن سازمان است . این پژوهش نوعی مطالعهء مقایسه‌ای حول دو محور مکان و جامعه می‌باشد، نمونه‌های مکانی سه شهرستان اصفهان، فلاورجان و نائین هستند و گروه‌های اجتماعی را بیمه شدگان شاغل سه شهرستان، بیمه‌شدگان ذوب‌آهن، شرکت نفت ، جهادسازندگی و با ...

نگاهی به شاخصهای اجتماعی - اقتصادی شهرستانهای استان اصفهان حاوی خلاصه‌ای از وضع موجود شهرستانها در بخشهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌باشد که براساس آمار و اطلاعات قابل دسترسی(عمدتا اطلاعات سال 1374) تهیه شده است . جداول اولیه مشتمل بر اطلاعات کلیه شهرستانها بوده و امکان مقایسه را برای خواسته فراهم می‌آورد. ...

جمع‌آوری آمار و اطلاعات در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از جمله آمارهای جمعیتی، صنایع چهارگانه، تعداد محصلین و مدارس بر حسب مقاطع مختلف تحصیلی و جنسیت دانشجویان و رشته‌های تحصیلی، امکانات بهداشتی و درمانی استان، فعالیتهای بهزیستی، تعداد شرکتهای تعاونی، اعضا و سرمایه آنها، تعداد کتاب و کتابخانه، اراضی و تولیدات کشاورزی قند و شکر و تولیدی، مصرفی استان. صنایع و معادن فعال استان، تولید و مصرف برق، نفت ، گاز و آب ، انشعابات تلفن و فعالیتهای پست ، صدا و سیما و برنامه‌های آن. ...
نمایه ها:
1373 |