عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 596

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مخاطرات محیطی یکی از انواع مخاطراتی است که برای جوامع انسانی خطراتی به بار می آورد. از جمله این مخاطرات پدیده کولاک برف است. این پدیده از جمله مخاطرات اقلیمی است که در نتیجه ریزش برف توام با باد(15 متر بر ثانیه) و درجه حرارت های پایین(زیر صفر درجه سانتی‌گراد) رخ داده و باعث زیان‌های شدید می گردد. زیان های این پدیده در برنامه ریزی های عمرانی، خدمات شهری، محدودیت های حمل ونقل و تعطیلی ادارات بررسی شده است. از آنجائیکه استان آذربایجان غربی جزو مناطق کوهستانی و واقع در عرض های با ...

از انواع گونه‌های جنس بید در ایران، تعداد از استان آذربایجان غربی وجود دارند از آن جمله می‌توان به Salix.alba S.fragilis-S.aegyptica و بعضی از گونه‌های بید مجنون و بید طلائی اشاره نمود. که در نقاط مختلف استان پراکنش دارند، با توجه به شرایط مناسب آب وهوائی برای رشد درختان بید در استان و علاقه مردم به پرورش آن و نیاز رزوافزون کارگاههای تولید جعبه به چوب و کارخانه‌های فیبرونئوپان به خرده چوب ضرورت تحقیق در زمینه کشت و انتخاب پایه‌های مناسب در جهت بالا بردن میزان تولید چوب د رهکت ...

با توجه به وجود پادتن اختصاصی ویروسی بلوتانگ در گوسفندان ایران بخصوص استان آذربایجان‌غربی که از سال 1351 تا به حال به وسیله مجری طرح بررسی و کرارا" مشخص شده است و گزارش موارد مشکوک بیماری در گوسفندان نقاط مرزی ایران و ترکیه و همچنین به علت وجود این بیماری در کشور ترکیه و تهیه واکسن ضد آن که بطور مرتب استفاده می‌گردد این خطر همیشه برای منطقه وجود داشته که از طریق دامهای مبتلا شده بیماری کشور ما انتقال یابد بدین منظور ضرورت دارد که عامل بیماری از موارد احتمالی درمانگاهی جدا و ب ...

با توجه به وجود پادتن اختصاصی ویروس بلوتانگ در گوسفندان ایران بخصوص استان آذربایجان غربی که از سال 1351 تا بحال بوسیله مجری طرح بررسی و کرارا مشخص شده است و گزارش موارد مشکوک بیماری در گوسفندان نقاط مرزی ایران و ترکیه و همچنین به علت وجود این بیماری در کشور ترکیه و تهیه واکسن ضدآن که بطور مرتب استفاده می‌گردد این خطر همیشه برای منطقه وجود داشته که از طریق پشه و یا دامهای آلوده بیماری از موارد احتمالی درمانگاهی جدا و بطور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد. ...

یکی از مشکلاتی که کشاورزی در دنیا بویژه در مناطق خشک با آن روبرو هستند، نوسان میزان بازده محصولات دیم در طی سالهای مختلف میباشد.از نظر کشاورزی دو دسته عوامل در توسعه کشت مطرح میباشند.دسته اول عواملی هستند که یا در طول زمان ثابت هستند و یا میتوان با بکارگیری تکنولوژی و روشهای اصلاحی آنها را اصلاح نمود.دسته دوم عوامل ناپایداری هستند که در ارتباط با آب و هوای هر منطقه میباشند.همچون میزان بارش ، درجه حرارت ، رطوبت نسبی و ... که کنترل آنها تقریبا از دست انسان خارج است .زیر ...

آموزش کوشش است برای حمایت یا شکل دادن به جریان رشد، بعبارت دیگر آموزش شکل دادن انسان بوسیله انسانهاست و آموزش ضمن خدمت بعنوان زنجیره انتقال آگاهیها، بینشها و مهارتها، موجب افزایش توانایی یادگیرنده می‌شود. در این راستا تربیت نیروی انسانی مورد نیاز وزارت کشاورزی یکی از ضروریات تشکیل و راه‌اندازی آموزشهای ضمن خدمت است ، که هم‌اکنون در سطح وسیعی این مهم در دست انجام می‌باشد. بررسی اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان در سازمان کشاورزی استان آذربایجان‌غربی هدفی است که این تحقیق به دن ...

یکی از خصوصیات مناطق خشک و نیمه خشک، تغییر پذیری زیاد مقدار بارش در مقیاس زمان و مکان می-باشد که منجر به وقوع سیلاب‌های مخرب می‌گردد. از مناسب‌ترین روش‌ها جهت مهار این سیلاب‌ها اجرای صحیح سامانه‌های پخش سیلاب می‌باشد. اجرای عملیات پخش سیلاب می‌تواند بر اجزای مختلف اکوسیستم اثرات مثبت و یا منفی داشته باشد. پایش این اثرات یا تغییرات در مدیریت بهتر عرصه‌های پخش سیلاب و همچنین انجام بهتر این عملیات برای سایر مناطق کاربرد دارد. در این تحقیق اثر پخش سیلاب بر مولفه‌های پوشش گیاهی و ...

مطالعات نسبتا وسیعی به منظور شناخت گونه‌های کنه‌های ایران انجام گرفته ولیکن در بسیاری از موارد انتشار فصلی و جغرافیایی گونه‌های غالب هر میزبان و پراکندگی کنه بر روی میزبان نامشخص بوده و دراین طرح و بررسی سعی گردیده که اطلاعات جامع از زندگی کنه‌های دامی استان آذربایجانغربی، اهمیت بیماریزایی آنها، کنه‌های غالب منطقه، درصد آلودگی، تراکم جمعیت فعال کنه و سرانجام انتشار فصلی و جغرافیایی آنان ارائه گردد، تا بلکه با آشنایی بیشتر از زندگی کنه‌های منطقه بتوان چگونگی مبارزه اصولی با ای ...

نظر باینکه آکارینها یکی از آفات زنبوران عسل در سراسر جهان مطرح می‌باشند ، لذا مطالعه پراکنش و شدت آلودگی و حصول اطلاعات در این زمینه در هر منطقه‌ای ضروری است . طرح حاضر به بررسی آکارینهای موجود در زنبورستانهای استان آذربایجانغربی و ارتباط آنها با عوامل محیطی می‌پردازد. در این طرح از 385 کندو و نمونه زنبور عسل اخذ شده و میزان آلودگی زنبورداران بالغ و نوزاد و نیز زنبوران کارگر نر با روشهای تحقیقی بند 23 ارزیابی می‌گردد. روش نمونه‌گیری در این طرح بصورت انتخاب خوشه‌ای و با خطای 5 ...