عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 661

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فاز اول : تحت عنوان گزارش میانکار شامل دو بخش می باشد . بخش اول شامل کلیاتی در مورد استان آذربایجان شرقی مانند ویژگیهای طبیعی ، اقلیمی ، ویژگیهای اقتصادی، پوشش گیاهی و جانوری، کوهها ، آب و هوا می باشد بخش دوم حاوی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی است که در این بخش کلیه آثار شاخص موجود در شهرستانهای استان طبق شرح خدمات طرح به غیر از بند تهیه و ارایه عکس و نقشه ارایه شده است . فاز دوم : که به صورت گزارش پایان کار می باشد ، شامل مرحله جمع بندی کلیه اطلاعات بدست آمده و تجزیه و تح ...

به طور کلی از بخشهای (Section) صنوبر موجود در ایران مخصوصا در منطقه آذربایجان شرقی گونه‌هائی از قبیل P.alba(سفیدار) P.caspica (سفید پلت ) P.nigra(تبریزی)P.euphratca از بخشهای TURANGA, ALGELROS, EUCE نقاط مختلف استان پراکنش دارند. با توجه به شرایط اکولوژیکی مناسب و موقعیت خاص استان در تولیدات جوی صنوبر و نیاز روزافزون کارخانجات چوب و کبریت سازی و .. ضرورت تحقیق در زمینه کشت و انتخاب پایه‌های مناس به منظور بالا بردن میزان محصول چوب در هکتار و انتخاب مناسب‌ترین کلنها برای مناطق ...

گردشگری ابزار مناسبی برای ایجاد تفاهم فرهنگی است. هر فرهنگی در برخورد با فرهنگها، تواناییهای خود را می سنجد و از راه آشنا شدن با مرزهای مشترک فرهنگ ها با یکدیگر است که دشمنی ها به تفاهم تبدیل می شوند. در این میان آب و هوا تاثیر زیادی بر توریسم دارد. بیشتر توریست ها با توجه به وضعیت اقلیمی مقاصد توریستی، مقصد یا زمان سفر خود را مشخص می نمایند. مهمترین هدف این پژوهش، مطالعه و پهنه بندی اقلیم توریسم استان آذربایجان شرقی جهت جذب گردشگر می باشد که با شناخت این توانمندیها، برنامه ر ...

در جهان پر شتاب امروزی یادگیری الکترونیکی به عنوان شیوه نوین کسب دانش و آموزش تلقی می گردد که به سرعت در حال رشد، توسعه و تحول بوده و در همه عرصه های یادگیری خصوصا در زمینه آموزش عالی رو به افزایش و گسترش است. اما گسترش بدون برنامه ریزی و در کنار آن نبود آمادگی های لازم جهت نهادینه ساختن این شیوه جدید آموزشی می تواند اثرات و خسارات جبران ناپذیری بر پیکره آموزش ،یادگیری و انتقال دانش داشته باشد. از این رو جهت بستر سازی و توسعه یادگیری الکترونیکی لازم است تا به بررسی میزان آماد ...

در گردآوری قصه‌های محلی استان آذربایجان شرقی چهل و پنج قصه جمع‌آوری و ثبت گردیده است . قصه‌های جمع‌آوری شده حاوی مطالب سرگذشت پادشاهان ، دیوان ، حیوانات است .قصه‌ها از نقاط مختلف شهری و روستایی جمعا" 21 منطقه جمع‌آوری و تدوین گردیده است . ...

استان آذربایجان شرقی به دلیل آب و هوای ویژه خود، دارای منابع گسترده و متنوع و همچنین استعدادهای مناسبی جهت فعالیتهای شیلاتی است . از آنجا که بهره‌برداری صحیح از هر امکاناتی مستلزم شناخت کافی در مورد آن است . لذا از نظر علمی و فنی اجرای این طرح برای شناخت گونه‌های ماهیان موجود و نیز شرایط اکولوژیک مناطقی که به طور طبیعی استعداد پرورش ماهی در آنها وجود دارد، لازم به نظر می‌رسد. شناسائی گونه‌های دارای ارزش اقتصادی که می‌تواند در واحدهای تکثیر و پرورش مورد استفاده قرار گیرد و معر ...

هدف پژوهش پاسخگویی به این سئوال است که آیا توزیع امکانات آموزشی در میان مناطق و شهرستانهای تابعه استان متعادل انجام گرفته است ؟ روش تحقیق توصیفی است و منابع دریافت اطلاعات را کتابهای نتایج تفصیلی سرشماری عمومی و مسکن استان تشکیل می‌دهد. جامعه نمونه آماری عبارتست از آمار کلیه دانش‌آموزان دوره تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه که در سال تحصیلی 1371-1372 در مدارس استان به تحصیل اشتغال داشته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که 1) پوشش تحصیلی ظاهری دوره ابتدایی پسران در منطقه هریس ...

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ارکان و اعضای شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی استان آذربایجان شرقی است . نتایج این بررسی نشان می دهد که:رابطه های تایید شده ، شغل اصلی اعضا، تعداد سرکشی استادکاران تعاونی (بر روند تولید اعضا، با اثربخشی شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی استان، رابطه معناداری داشته است. سن ارکان ، با کارایی شرکتهای تعاونی فرش رابطه معناداری داشته است. بین تعداد دار قالی و رج فرشهای تولیدی پاسخگویان در قبل و بعد از عضویت در شرکتهای تعاونی ، تفاوت معنای داری وجو ...