عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 793

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حوزه مورد مطالعه در استان ایلام در حد فاصل مختصات جغرافیایی 25 ◦ 33 تا 10 ˚ 34 عرض شمالی و طول جغرافیایی 46 تا 47 شرقی قرار دارد و مساحت منطقه مورد مطالعه 153975 هکتار می باشد. هدف از اجرای این طرح به دست آوردن اطلاعاتی راجع به «فیزیولوژی، هوا واقلیم، ژئومورفولوژی، سنگ شناسی، پوشش گیاهی، خاک شناسی، هیدرولوژی و فرسایش منطقه» و در نهایت تلفیق نتایج به دست آمده وارائه نقشه های لازم برای بهینه سازی و بهره برداری از اراضی و حفاظت منابع طبیعی تجدید شونده موجود در منطقه ا ...

این مطالعه به صورت مقطعی در استان آذر بایجان غربی در سال 1379 انجام شد. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی مقایسه ای وضعیت شبکه های بهداشت و درمان از لحاظ شاخص های بهداشتی و شاخص های درمانی با استانداردهای کشوری است. جامعه مورد پژوهش شامل واحداهای بهداشتی ئدرمانی وابسته به 14 شبکه بهداشت و درمان شهرستانهای ارومیه اشنویه،بوکان،پیرانشهر،تکاب،چالدران،خوی،سردشت،سلماس،شاهین دژ،ماکو ،مهاباد،میاندوآبو نقده بوده است. اطلاعات جمع آوری شده در نهایت پس از تجزیه وتحلیل توسط جداول ونمودا ...

جهت بررسی کیفیت علوفه گونه های مرتعی استان چهارمحال و بختیاری از22 گونه در مرحله گل دهی نمونه برداری شد . فاکتورهایی که برای تعیین کیفیت علوفه مورد ارزیابی قرار گرفت عبارت از پروتئین خام ، قابلیت هضم ماده خشک و انرژی متابولیسمی گونه ها بود . برای تعیین پروتئین خام از روش کلدال استفاده شد .قابلیت هضم ماده خشک از روش تجزیه تقریبی با اندازه گیری ‏‎ADF‎‏ و ‏‎NDF‎‏ و ازت گونه ها برآورد شد. نتایج این تحقیق نشان داد که گونه های مختلف علوفه ای متفاوتی هستند . برای همه گونه ها پروتئین ...

توسعه صنعتی به منظور افزایش توان اقتصادی کشور در عرصه های جهانی و رشد رفاه و کامیابی مردم ، یکی از دغدغه های مهم نظام جمهوری اسلامی ایران به مشار می آید . دراین راستا اعتقاد بر این است که بدون توسعه صنعتی مناطق مختلف ، امکان توسعه صنعتی در کل کشور وجود ندارد و در صورت توسعه برخی مناطق ، نابرابری های منطقه ای بیشتر خواهد شد . لذا دراین تحقیق دلایل عقب ماندگی صنعتی استان آذربایجان غربی به عنوان یکی از استان هایی که ازنظر شاخص های رشد صنعتی بسیار عقب مانده به حساب می آید ، مورد ...

بمنظور جمع آوری و ارزیابی ژنوتیپهای انگور استان قزوین از جنبه های مختلف مانند مقاومت به سرما، کیفیت میوه، بازار پسندی خوشه ها، تراکم خوشه ها، درشتی و کیفیت حبه ها جهت دستیابی به مناسبترین ارقام در استان از اواخر تابستان 1379 با مراجعه باغات مختلف و برتر استان نسبت به شناسائی، انتخاب و پلاک کوبی حداقل پنج بوته برتر و سالم از هر رقم یا ژنوتیپ اقدام گردید که تاکنون 17 ژنوتیپ شناسایی و پلاک کوبی شده اند و پیش بینی میشود این تعداد به 25 ژنوتیپ افزایش یابد. ...

در مورد واحدهای مرغداری صنعتی در استان یزد و بطور کلی در کشور، واقعیاتی همچون موارد زیر قابل تامل است. 1-پایین بودن راندمان تولید مرغ گوشتی در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی 2-قرار داشتن حدود 50 درصد از واحدهای مرغداری کوچک و متوسط در محدوده روستاهای استان و امکان تعطیلی و مهاجرت روستائیان در صورت عدم امکان رقابت با واحدهای بزرگ در آینده 3-درصد تلفات بالای واحدهای مرغداری موجود در کشور در مقایسه با استانداردهای جهانی 4-در صورت تعطیل واحدهای کوچک و متوسط بخش عظیمی از سر ...

ین طرح در قالب طرح ملی به مدت 5 سال در استان همدان به اجرا درآمد که با استفاده ده از ماموریت های میدانی و سود جستن از تجربه افراد آگاه و مطلع در زمینه طب سنتی و گیاه درمانی، گیاهان دارویی مناطق مختلف استان جمع آوری و شناسایی گردید و اطلاعاتی از قبیل نام علمی، نام خانواده، نام فارسی، نام های محلی، مشخصات گیاه شناسی، محلهای پراکنش در استان، زیستگاه، ارتفاع از سطح دریا، اندام مورد استفاده، نحوه مصرف، موارد مصرف و ... برای هر یک یادداشت شد. در پایان طرح در مجموع از میان 5200 نمون ...

عنوان پژوهش: بررسی هزینه‏های دندانپزشکی بیمه‏شدگان اداره کل بیمه خدمات درمانی استان ایلام در شش ماهه دوم سال 1383 کلیات پژوهش:از مشکلات جامعه کنونی استان بیماریهای دندانپزشکی (پوسیدگی دندان) است عدم تعهد سازمانهای بیمه‏گر در زمینه‏های درمان ترمیمی و عصب‏کشی و پیشگیری و بالا بودن تعرفه این خدمات و اقتصاد ضعیف خانواده و مسائل فرهنگی و اجتماعی باعث شدکه میانگین هزینه نسخ دندانپزشکی بیمه‏شدگان اداره کل بیمه خدمات درمانی استان ایلام بر اساس آمارهای ارائه شده از طرف سازمان بالا بر ...

1 - تولید کلنی های زنبورعسل فعال در روزهای غیر آفتابی در استان گلستان . 2 – استفاده بهینه از شهد و گرده گل تولیدی باغات و مزارع کلزا در اواخره فصل زمستان و اوایل فصل بهار در استان گلستان می باشد . جهت اجرای این طرح ابتدا لیست زنبورداری ها را از طریق معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهیه نموده و سپس با توجه به جمعیت زنبوردارها ،5 در صد از از زنبوردارهای فعال که بیش از 100کلنی زنبورعسل دارند با تهیه فرمهای از پیش آماده شده که دارای اطلاعاتی حاوی آد ...