عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دهه هاي اخير تغييرات فراوان و مهمي در نظام اجرایی پروژه های شهرداریها به تناسب وسعت یافتن شهرها،افزایش انتظارات شهروندان از متولیان اداره شهرها،تغییرات سریع در دانش وتکنولوژیهای ساخت و ساز رخ داده است. اين تغييرات به حدي زياد بوده اند كه در اغلب شهرهای بزرگ، ارکان اجرایی شهرداریها از مواجهه با آن ناتوان بوده و یا بعضا پرداختن به صورت مستقیم در تصدی پروژه ها را از لحاظ صرفه اقتصادی و بازگشت سرمایه قابل توجیه ندانسته و راهکار اجرای تعهدات شهرداری را برونسپاری فعالیتها دانسته ...

بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد یک برنامه تلفیق عملکرد و بودجه سالانه می‌باشد که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان می‌دهد. در سال‌های اخیر تمایل بسیاری برای استفاده سازمانی از بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد به‌وجود آمده است که باعث شده محققان به جزئیات دقیق‌تر این روش بودجه‌ریزی توجه نمایند. همانطور که پروژه‌های کلان و ملی جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های توسعه ملی دارند، سازمان‌های پروژه‌محور بعنوان متولی این پروژه‌ها، نقش بسزایی در تبیین و کنترل بودجه پرو‍ژه‌ دارند ...