عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 113

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی استانداردهای آموزش الکترونیکی از دیدگاه فراگیران مجازی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز بر اساس استاندارد 10000 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نمونه ای شامل 166 نفر از دانشجویان دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز بصورت تصادفی انتخاب گردیدند وپرسشنامه ای شامل چهار محور یادگیرنده ،استاد ، محتوا ی الکترونیکی و ارزیابی در دانشکده را تکمیل کردند . یافته های پژوهش نشان می دهد بیش از 66 درصد از دانشجویان با مفهوم استاندارد های آموزش الکترونیک ...

یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها شروط ضمن عقد می باشد. شروط را به انواع مختلفی دسته بندی نموده اند مانند شرط صفت، نتیجه و شرط فعل یا شرط صریح، ضمنی و بنایی، یکی از انواع شرط که به لحاظ نحوه گنجاندن و درج در قرارداد دسته بندی می شود، شرط استاندارد می باشد، که در حقوق ایران با وجود اهمیت این نوع شرط چندان که باید به آن پرداخته نشده است. شروط استاندارد شروطی هستند که پیش از انعقاد قرارداد به صورت چاپ شده و نمونه تهیه و تنظیم می شوند و در هنگام انعقاد قرارداد بدون مذاکره از آن ها ...

در این پروژه به منظور درک بهتر استاندارد IEC 61850 و پیاده‌سازی آن، همچنین به منظور ایجاد یک بستر تحقیقاتی به منظور ارزیابی استاندارد IEC 61850 و ...، ساخت یک سیمولاتور بلادرنگ DCS پست‌های فشار قوی مد نظر قرار گرفته است. بدین منظور پست شیخ بهایی تهران به عنوان نمونه موردی مدنظر قرار گرفته است. طراحی صفحات HMI و مدل‌سازی تجهیزات اولیه و ثانویه پست کاملا منطبق با این نمونه واقعی انجام شده است. طراحی صفحات HMI با استفاده از زبان برنامه‌نویسی C# و شبیه‌سازی تجهیزات اولیه و ثانویه ...

استاندارد یاد آورد نظم و تنظیم و به معنای بهبود کیفیت است. وقتی سخن از استاندارد به میان می‌آید در واقع از بهبود کیفیت سخن می‌گوییم. استانداردها سلامت ایمنی و بهداشت محصولات و خدمات را تضمین می‌کنند. عدم رعایت استاندارد خسارت‌‌‌‌های جبران ناپذیری را به فرد و اجتماع وارد می‌کند. یکی از حقوق افراد جامعه استفاده از کالاهای بی‌ضرر و با کیفیت است. بنابراین استاندارد جزء حقوق شهروندی محسوب می‌شود. مسئله بروز خسارت و جبران آن هم در فقه و هم در قانون ایران مورد بررسی قرار گرفته است. ...
نمایه ها:
خسارت | 

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان یکی از مهمترین موسسات دولتی که نقش مهمی در سلامت و ارتقای کیفی کالاها و خدمات مصرفی در جامعه بر عهده دارد لذا افراد جامعه نیز با اعتقاد نماینده بودن این سازمان، در بررسی دقیق استانداردها و کیفیت کالاها و خدمات مورد نظر به مصرف آن می پردازد، قانونگذار اختیارات وسیعی به سازمان مذکور داده است تا به وسیله آن اهدافی که برای آن تعیین شده و مورد انتظار و تقاضای عموم مصرف کنندگان نیز هست را درست انجام دهد. قطعاً اختیارات بدون مسئولیت(هم ...

هدف از این تحقیق بررسی میزان انطباق فضاهای آموزشی و پرورشی مدارس ابتدایی شهر خوی با استانداردهای سازمان نوسازی مدارس و سازمان بین المللی یونسکو بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی و جامعه مورد مطالعه را کلیه مدارس ابتدایی دولتی شهری شهر خوی به تعداد 60 باب مدرسه تشکیل داده است.نمونه ای به حجم35 مدرسه با روش تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. جهت جمع آوری داده ها از چک لیستی در دو بخش استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای آمار توصیفی(درصد، میانگین، انحر ...

با از بین رفتن بدبینی هایی که در دهه های پیشین نسبت به انجام سرمایه گذاری های خارجی وجود داشت، امروزه دولتهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه عموماً سرمایه گذاری خارجی را به عنوان راهکاری برای رفع مشکلات بنیادین اقتصادی خود تلقی کرده و در راستای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی نهایت تلاش خود را به کار می بندند. اما با دقت در روابط طرفین سرمایه گذاری متوجه می شویم که هم سرمایه گذار خارجی و دولت متبوع او و هم دولت میزبان سرمایه در این رابطه بسیار پیچیده و طولانی مدت، با دغ ...

با گسترش نیاز شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در تهیه اطلاعات حسابداری مربوط، قابل اتکا، قابل مقایسه و مفید استفاده از استانداردهای حسابداری کاربردی و عملی‌تر روز به روز بیشتر و تلاش برای تدوین آنها هدفمندتر شده است. هدف از تحقیق حاضر این است که با بررسی سطح رعایت و بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 29 ایران (فعالیت‌های ساخت املاک) در واحدهای اقتصادی، حتی‌الامکان مشکلات اجرایی و ایرادهای وارد بر این استاندارد شناسایی شود. در این تحقیق با طرح شش فرضیه و استفاده از پرسشن ...

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی چکیده مقاله‌های علمی و پژوهشی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی از نظر میزان همخوانی با استاندارد 39.14Z بود. روش پژوهش ارزیابانه و از نوع کاربردی بود. جامعه پژوهش را 9 مجله علمی و پژوهشی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی از زمان کسب رتبه علمی و پژوهشی تا پایان سال 1390 تشکیل می‌دادند. جامعه پژوهش شامل 1052 چکیده مقاله بود که حجم نمونه بر پایه جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 250 چکیده مقاله تعیین شد. از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی استفاده شد. به این دل ...