عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2835

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نياز به استاندارد و اطمينان از کيفيت با هدف استاندارد آموزش و آموزش استاندارد. اعتقاد به کيفيت در کليه سطوح و فرهنگ غني درسطح عموم مردم و داشتن استانداردهاي ملي بويژه در آموزش و اجراء موثر آن در سطح کشور امري حياتي است. همچنين لازم است نظام آموزشي کشور و دانش آموختگان کشور در مقاطع پيش دبستاني، دبستاني، دبيرستان و دانشگاه (كارداني، كارشناسي، ارشد، دكتري و پسا دكتري) از يک طرف و آموزش هاي حرفه اي (مديران، متخصصين، کارکنان، کارگران و غيره) از طرف ديگر از داشتن استاندارد و اطم ...

عبارتست از نظرخواهی و بازنگری کارشناسان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای استاندارد تدوین شده و تصویب در کمیته نهائی. ...

- تدوین استاندارد ملی 22 عنوان مندرج در قرارداد در سیستمهای ترمز پنوماتیک و هیدرولیک حداکثر تا 360 صفحه A4، - تهیه منابع تدوین استانداردهای خارجی، - تهیه لیست کارخانجات سازنده محصول در کشور، - جمع‌آوری استاندارد کارخانه‌ای در صورت موجود بودن. ...

ایزو 14000 استانداردهای مدیریت زیست محیطی هستند که نشات گرفته از ایزو 9000 یعنی استانداردهای مدیریت تضمین کیفیت‌اند. ایزو 14000 مجموعه‌ای است از استانداردهای اختیاری بین‌المللی که دربرگیرنده روشها و ابزارهای مدیریت زیست محیطی است که توسط ایزو یعنی سازمان جهانی استاندارد به وجود آمده است . مجموعه‌های ایزو 14000 شامل 20 استاندارد جداگانه است که جهت ارزیابی چرخه زندگی محصولات ، کلیه مراحل لازم از بازرسیهای زیست محیطی گرفته تا طبقه‌بندی نمودن محصولات از نقطه نظر زیست محیطی را درب ...