عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 67

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف تعیین آسیب‌های تعاملی روابط والد- نوجوان، تدوین و استاندارد‌سازی بسته‌ی آموزشی بومی، در خصوص مهارت‌های ارتباطی والد- نوجوان بود. جامعه آماری این پژوهش نوجوانان پسر دبیرستان‌های شهر اصفهان، والدین و متخصصین مشاوره خانواده و نیز منابع نوشتاری و پژوهشی منتشر شده از سال 85 به بعد بود. داده‌ها در دو بخش کیفی و کمی گرد‌آوری شد. داده‌های بخش کیفی به روش مصاحبه نیمه‌ساختاری و تحلیل محتوایی متون و در بخش کمی از طریق تحلیل پرسشنامه تعارضات تحلیل شد و بسته آموزش بر اسا ...

هدف اين پژوهش تدوين و استانداردسازی بسته بومی آموزش مهارت‌های تعاملی زوجين بر اساس آسيب‌شناسی تعاملی زوجين بود. روش پژوهش کمی و کيفی بود، در بخش کيفی از روش بررسی متون نظری و پژوهشی (کتب، مجلات، پايان‌نامه‌ها و ...) و مصاحبه نيمه ساختاريافته (با زوجين) استفاده شد و در بخش کمی از روش توصيفی- پيمايشی. برمبنای بررسی منابع و مصاحبه انجام شده، پرسشنامه آسيب‌شناسی تهيه و اجرا گرديد. نمونه تحقيق، 235 نفر (96 مرد و 139 زن) از افراد متاهل بودند که به شيوه نمونه‌گيری خوشه‌ای چند مرحله ...

در دهه اخیر ساخت تونل‌های راه در ایران رشد چشم‌گیری داشته، بطوریکه از پایان سال 1383 تا پایان 1390 طول تونل‌های مورد بهره‌برداری 176 درصد افزایش یافته است. در حالی‌که طی همین دوره طول شبکه راه‌های غیر روستایی کشور تنها 16 درصد افزایش یافته است. در حوادث تونل بدلیل محدود بودن فضای داخل و احتمال وقوع آتش سوزی، انفجار و آزاد شدن گازهای سمی یا مایعات فرّار، تلفات انسانی و خسارات وارده به سازه‌ی تونل، خودروها و محیط زیست تشدید می‌گردد، لذا مسئله استانداردسازی ایمنی در تونل ضرورت و ...

دردهه های اخیر کیفیت کیفیت زندگی کاری در سازمان های بهداشتی- درمانی مورد توجه فزاینده قرار گرفته است. تحقیقات نشان داده اند اقدامات این سازمان ها در خصوص ارتقاء کیفیت زندگی کاری می تواند به نتایج مثبتی برای پرستاران، بیماران و سازمان ها منجر گردد. لیکن کیفیت زندگی کاری دارای شاخص های تجربی یکسانی در سراسر جهان نمی باشد و تعریف عموماً پذیرفته شده ای برای آن وجود ندارد. لذا با توجه به اهمیت موضوع کیفیت زندگی کاری در میان پرستاران، خلاء ناشی از فقدان صراحت در مفهوم کیفیت زندگی ک ...

این پایان نامه به آزمون و آزمون سازی میپردازد که از مقوله های مهم سنجش آموزش زبان و ارزیابی کلیه عناصر زبانی است.با طرح آزمون مطابق با استاندادها و استناد به نتایج آنالیز شده آن میتوان به نقاط قوت و ضعف استاد و دانشجو و همچنین عوامل داخلی و خارجی آموزشی و کاربردی بودن روش تدریس، هدف و منابع آموزشی و ... پی برد.هدف این کار بررسی تاثیر استانداردسازی آزمون به صورت عملی و تئوری در درس واژگان است، چرا که واژگان یکی از زیرساخت های بنیادی آموزش زبان می باشد.در این راستا بخش هایی تح ...

مخلوط گیاهی چهارتخمه را از ایام قدیم به عنوان ترکیبی موثر جهت برطرف نمودن سرفه، التیام بخش سینه و خلط آور استفاده نموده اند. این ترکیب در عطاری‌ها و کتاب‌های سنتی ثابت نبوده و شامل گیاهان مختلفی می‌باشد. از این رو در این تحقیق به منظور استانداردسازی آن اقدام به انتخاب چهار جزء کاربردی تر گردید. در ابتدای کار کتاب‌های سنتی و عطاری‌های شهر تهران به صورت رندوم در شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز مورد بررسی قرار گرفت. سپس تعداد 10 گیاه که در عطاری‌ها، از مخلوط آنها به عنوان چهارتخمه ا ...

امروزه توسعه‌ فيزيكي بي‌رويه و ناموزون شهري، آثار و پيامدهاي متعددي را برجاي گذاشته و شهرها را با مسايل و معضلات خاصي روبرو نموده است. ساخت و سازهاي غيرمجاز، همجواري‌هاي نامناسب در كاربري‌ها، آلودگي‌هاي زيست محيطي و به هدر رفتن زمين‌هاي كشاورزي، تخريب اكوسيستم‌هاي طبيعي و گسترش به سمت پهنه‌هاي آسيب‌پذير شهري از نظر مخاطرات محيطي از قبيل دره‌هاي سيلابي، دامنه‌هاي ناپايدار، حريم رودخانه‌ها و... نمونه‌اي از اين مشكلات مي‌باشد كه امروزه شاهد آنيم. شهرستان گرمي نيز به دليل موقعيت ...

در سال های اخیر رضایت شغلی به عنوان یک مفهوم کلیدی در تحقیقات پرستاری مورد توجه زیادی قرار گرفته است. با وجود تلاش محققان جهت شناسایی و اندازه گیری مولفه های مختلف رضایت شغلی، تعداد بیشمار شکایات و تذکرات موید این موضوع می باشد که این اندازه گیری ها دقیق نبوده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و استاندارد سازی مقیاس سنجش رضایت شغلی پرستاران بالینی متناسب با شرایط کاری موجود پرستاری و بافت فرهنگی جامعه ایرانی انجام شد. این مطالعه در دو مرحله انجام گرفت. در مرحله اول با استفاده از ر ...

به‌دلیل محدودیت‌ها و مشکلات زیست محیطی، استفاده از منابع جدید انرژی به جای منابع فسیلی امری الزامی است. بيوديزل حاصل از ریزجلبک‌ها، يکی از اين نوع انرژی‌ها است که در سال‌های اخير مورد توجه قرار گرفته است. در اين مطالعه، شرایط کشت گونه ريزجلبک Chlorella vulgaris بطور عملی مورد بررسی قرار گرفت و ميزان تولید زيست توده و ليپيد سنتز شده آن اندازه گیری و آنالیز گردید. روش‌های موجود برای تعیین زيست توده و میزان لیپید در شرایط آزمایشگاهی استاندارد شد و پروتکل‌های لازم برای استخراج لی ...