عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کنترل کیفیت محصول همواره یکی از ارکان مهم و اساس تولید آن محصول بوده است ، هدف از این طرح معرفی روشهایی برای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تولید یک موتور DC خاص (استارتر خودرو) می‌باشد. در مورد استارتر با توجه به تاثیر متقابل خواص الکتریکی، مکانیکی و متالورژیکی قطعات و مجموعه‌های مونتاژ شده بر یکدیگر، روشهای مورد نیاز برای کنترل کیفیت از پیچیدگی خاص برخوردار است . این روشها بطور خلاصه شامل بررسی جنس مواد اولیه هر یک از قطعات ، انجام آزمایشات مختلف و بررسی عملکرد هر یک از قطعات و ...
نمایه ها:
ساخت | 
تولید | 

به منظور اثرات مصرف کود فسفر به صورت استارتر (2، 5، 10 درصد) و مقایسه آن با روش مصرف کود در زمین اصلی (50، 100، 200 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار) طرحی به صورت بلوکهای کامل تصادفی در 7 تیمار برای دو رقم طارم و آمل 3 به صورت کرتی و گلدانی اجراشده است . نمونه‌برداری خاک در دو مرحله انجام شده که در دست تجزیه می‌باشد، اندازه‌گیری ارتفاع بوته و شمارش پنجه در دو مرحله صورت گرفت ، عملکرد محصول در رطوبت 14 درصد محاسبه شده است بر اساس نتایج محاسبات آماری در سال سوم آزمایش در رقم طا ...

هدف از این تحقیق، شناسایی برخی باکتریهای اسیدلاکتیک طبیعی (لاکتوکوکسیها) جداسازی شده از چند نمونه پنیر سنتی ایرانی و تولید استارتر از آنها و مقایسه استارتر تولیدی با استارتر تجاری متداول برای تولید پنیر ایرانی بود. برای این منظور تعداد شش نمونه پنیر خوب سنتی در مراحل مختلف رسیدگی از نواحی شمال خراسان (پنج نمونه) و آذربایجان غربی (یک نمونه پنیر نوع لیقوان) نمونه گیری و تحت شرایط استریل، به آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی بخش علوم و صنایع غذایی دانشگاه شیراز منتقل شد. باکتریه ...
نمایه ها:
پنیر | 

طرح فوق به منظور کسب دانش فنی و مبانی علمی و همچنین دستیابی به تکنولوژی ساخت و تولید استارتر اتومبیل سواری اجرا می‌شود، پس از مطالعه و شناخت کامل محصول و تعیین مشخصه‌ها و پارامترها و آنالیز متریال مورد استفاده، ساخت نمونه محصول به شیوه مهندسی معکوس دنبال شد و نمونه‌سازی و تولید کلیه قطعات انجام گردید. علاوه بر آن طراحی و ساخت و یا نظارت بر ساخت دستگاهها، ماشین‌آلات ، قالبها، ابزارهای مخصوص تولید و تست محصول نیز انجام و یا در حال انجام است . استارتر اتومبیل تاکنون بصورت کامل د ...
نمایه ها:

پساب کره شیرین محصول جانبی فرآیند کره‌زنی می‌باشد که باستثنای چربی واجد کلیه مواد جامد شیر است . در این تحقیق به منظور تولید یک نوشیدنی تخمیری از پساب کره، 7 نوع استارتر مختلف (استارتر1: استرپتوکوکوس ترموفیلوس + لاکتوکوکوس دی استی لاکتیس ، استارتر 2: لاکتوباسیوس بولگاریکوس + لاکتوکوس دی استی لاکتیس ، استارتر3: استرپتوکوکوس ترموفیلوس + لویکونوستوک کرموریس ، استارتر 4: لاکتوباسیلوس بولگاریکوس + لویکونوستوک کرموریس ، استارتر 5: استرپتوکوکوس ترموفیلوس + لاکتوباسیلوس بولگاریکوس + ...
نمایه ها:
کره | 
تخمیر | 
تولید | 
 
چکیده ندارد.

معمولا طراحی سیستم ها برای عبور از شرایط اولیه کار دشواری است دراین مرحله بعضا سیستم رفتار خشنی از خود نشان میدهد این رفتار معمولا گذراست. اما گاهی سیستم را از ادامه ی کار باز می دارد لذا بررسی دقیق حالت گذرای اولیه و اطمینان از قابلیت سیستم در عبور از آن اهمیت بسیاری دارد. ...

امروزه برخی از تکنولوژی‌ها و فرمولاسیون‌های مواد غذایی سنتی در حال جایگزینی با انواع جدید می‌باشند. راهکا‌ر‌های نوین علاوه بر ارائه مواد غذایی سالم و مغذی، قابلیت کاهش هزینه‌های تولید را نیز در پی دارند. استفاده از حرارت تابش مادون قرمز برای پاستوریزاسیون شیر به ‌عنوان تکنولوژی با راندمان حرارتی بالا، می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش‌های سنتی پاستوریزاسیون شیر باشد. در این مطالعه تاثیر استفاده از حرارت تابش مادون قرمز در پاستوریزاسیون شیر پنیر سازی و همچنین تاثیر نوع فرمول آب ...
نمایه ها:
تشعشع | 
پنیر | 
نمک |