عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 66

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

دانشگاه ها مسئولیت خطیری در تربیت، آموزش و پرورش دانشجویان دارند و برای رسیدن به این هدف ارائه مشاوره و راهنمایی تحصیلی از طریق اساتید به دانشجویان یک ضرورت می باشد. در این مطالعه توصیفی تعداد 155 عضو هیات علمی (105 مرد، 50 زن) که از این تعداد 72 نفر استاد راهنما و 83 نفر غیراستاد راهنما بودند بصورت داوطلبانه شرکت نمودند و از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان می دهد گرچه میزان آگاهی اساتید راهنما ‏‎(M=14/25, SD=3/0)‎‏ و غیر راهنما ‏‎(M=12/20, SD=4/4) دانش ...

آموزش یک روند پویا است . به نظر می رسد تعادل یا تاثیر مدرس و دانشجو به روند یاددهی- یادگیری کمک بسیار می کند . اگر مدرسین بدانند چه ویژگیهایی در آنان از دیدگاه همکاران و دانشجویان حائز اهمیت بیشتری است ؛ این امر می توند کمک موثری در روند یاددهی – یادگیری آنان نموده و می توانند با ارزشیابی و داوری در مورد ویژگیهای خود ایجاد ارتباط استاد و دانشجو را آسانتر نموده و از یان طریق به توسعه روند آموشی کمک نمایند . ...

تعلیم و تربیت همواره به عنوان ابزار اصلی و مهم پیشرفت‌های سیاسی - اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی مورد توجه بوده است . سیستم اصولی دانشگاه قادر است آگاهی‌های اجتماعی مردم را افزایش دهد و در ساخت‌های اجتماعی و جریان‌های فرهنگی تاثیر زیاید داشته باشد. بنابراین از تعلیم و تربیت به عنوان تولیدکننده اصلی مهارت‌ها ی اقتصادی هر کشور نام برد. در این راستا باید توجه داشته باشیم که تعلیم و تربیت کاری پراهمیت ، پرثمر و در عین حال دشوار است و استادان نقطه آغاز هر تحول آموزشی و تربیتی هس ...

این تحقیق به منظور فراهم آوردن اطلاعات ضروری جهت مدیریت دانشگاه در مورد مراحل مختلف نظام ارزشیابی دانشگاه علم پزشکی اهواز یعنی فرآیند ارزشیابی، نتایج ارزشیابی و چگونگی بهبود نظام ارزشیابی از طریق سنجش نظرات اساتید علوم پایه دانشگاه طراحی و انجام گردید. در این تحقیق پرسشنامه‌ای شامل 32 سوال تهیه و تنظیم و در اختیار اعضاء هیئت علمی قرار گرفت . تعداد پرسشنامهء عودت یافته عودت یافته 76 عدد و با توجه به تعداد 159 نفر جامعهء مورد بررسی، میزان بازگشت پرسشنامه 48 درصد بوده است . ...

طراحی و تهیه لباس فارغ التحصیلان و اساتید دانشگاه شهید بهشتی جهت استفاده در مراسم جشن فارغ التحصیلان دانشگاه شامل: -طراحی لباس دانشجویان (در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) -طراحی لباس اساتید (در 4 مقطع مربی، استادیار، دانشیار، استاد) -الگوسازی 3 دست لباس -پاترون دوزی 3 دست لباس -رفع اشکال -دوخت 3 دست لباس -دوخت تزئینات ...

بررسی عوامل روانی در کلاس در شامل : ارتباط، بحث و گفتگو ، فعالیتهای گروهی ، تعامل بین دانشجویان، تعامل بین استاد و دانشجو، روشهای تدریس، یادگیری ، یادگیری اثر بخش ، تجهیزات آموزشی و فضاهای مطلوب آموزشی ، ایجاد محیط مناسب آموزشی و نیازمندی و انگیزش ها خواهد بود . ...

در این پژوهش ویژگیهای خودشکوفایی 30 تن از استادادن دانشگاه تربیت معلم با در نظر گرفتن مولفه‌هایی که مزلو برای افراد خودشکوفا برشمرده است بررسی شد. پرسشنامه‌ای حاوی 80 سئوال براساس نظریه مزلو در مورد خودشکوفایی و براساس 8 مولفه تدوین شد. مولفه‌های مورد بررسی عبارتند از: آگاهی از واقعیت ، پذیرش خود، دیگران، طبیعت ، سادگی و خوانگیختگی، مقاومت در برابر فرهنگ مسلط، تجربهء ارج، روابط متقابل با دیگران، تمیز بین خیر و شر، ... رواسازی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر داوران و در دو ...

در این طرح از طریق تنظیم پرسشنامه و ارسال آن برای استادان دانشگاه آزاد اسلامی به عوامل متعدد موثر و نیز میزان تاثیر این عوامل بر فعالیت‌های پژوهشی آنان پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش ، استادان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان بودند که از طریق نمونه‌گیری انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق با استفاده از جدول‌ها و نمودارها ارائه شدند که در برنامه‌ریزیهای آینده دانشگاه در این زمینه می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند و موجب بهینه‌سازی و رشد چشمگیر فعالیت‌های پژوهشی استادان د ...