عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 48

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی این پژوهش کمک به ارتقای کیفیت آموزش عالی از طریق معرفی الگویی از استاد شایسته در آموزش عالی ایران بود. به این منظور یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا انجام شد. 14 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور که از دیدگاه دانشجویان، فارغ التحصیلان، مدیران گروه‌ها و استادان همکار شایسته ترین افراد گروه آموزشی خود بودند، با نمونه‌گیری هدفمند و از نوع گلوله برفی در نمونه پژوهش قرار گرفتند. برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختار یافته و مشاهده مشارکتی بهره گ ...

چکیده در میان عوامل مختلف موثر بر پیشرفت تحصیلی، جایگاه و نقش ارتباط استاد و شاگرد، در ابعاد مختلف شناختی، عاطفی و رفتاری قابل توجه و بررسی است. از این رو به سوال اصلی این پژوهش تبدیل گشته است و عمده بحث و پرسش در اینجا مطرح می گردد که چه رابطه ای میان ارتباط موثر استاد و طلاب جامعه المصطفی العالمیه و پیشرفت تحصیلی آنان وجود دارد؟ همچنین این سوالات فرعی نیز مطرح است که چه رابطه ای میان ابعاد ارتباط موثر استاد و شاگرد (مانند بعد شناختی، عاطفی و رفتاری) و پیشرفت تحصیلی وجود دار ...
نمایه ها:
استاد | 
شاگرد | 

مسئله ی تولید علم یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در حال حاضر در کشورهای درحال توسعه به طور جدی مطرح می باشد.این مسئله ی مهم در جامعه ی ما نیز جای خود را پیدا کرده و مد نظر مسئولان و دانشمندان کشور قرار دارد.حال در میان سازمانها و مراکز مختلفی که در مسیر تولید علم سهم بسزایی دارند،نهاد آموزش عالی نقش برجسته تری را ایفا می کند.در حقیقت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کشور، باید با کمک نیروی انسانی خود که اساتید و دانشجویان هستند،چرخه ی علمی کشور را به سمت تولید بیشتر هدایت ک ...

استاد یکی از اساسی‌ترین عامل برای ایجاد موفقیت در تحقق اهداف آموزشی است و خصوصیات یک استاد می‌تواند موجب تسهیل فرایند آموزش شده و حتی نقص کتاب‌های درسی را جبران کند. با عنایت به اهمیت موضوع، هدف کلی این پژوهش تعیین ویژگی‌های استاد موفق از دید دانشجویان دانشگاه‌های مجازی شیراز بوده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. به منظور گردآوری داده‏ها از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شده که روایی و پایایی آن مورد تأیید بوده است. جامعه آما ...

آموزش عالی به عنوان بخشی از نظام آموزشی که هدف مهم ایجاد نوآوری و پرورش نیروی انسانی متعهد و متخصص در زمینه‌های گوناگون مورد نیاز جامعه را دنبال می‌کنند، نقش حیاتی و کلیدی در توسعه ملی هر کشوری دارد. مسلماً در هر سیستمی شاخص‌هایی جهت ارزیابی کیفیت در نظر گرفته شده است. ارزشیابی اعضای هیئت علمی به عنوان یک استراتژی مهم برای ارتقای کیفیت آموزشی، مورد توجه دانشگاه‌ها است. این تحقیق در پی رده‌بندی اساتید بر اساس داده‌های موجود در پایگاه داده مربوط به حوزه آموزشی دانشگاه و ارزشیاب ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش استاد در برنامه‌درسی و ارتباط آن با توسعه حرفه ای وی و رضایت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان می‌باشد.روش تحقیق ترکیبی(کیفی و کمی) است.جامعه‌ی آماری این پژوهش را اساتید دانشگاه بوعلی سینا و دانشجویان همان استادان در دوره های تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم سال 92 تشکیل می دهد. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند یازده عضو هیأت علمی دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی و اقتصاد و علوم اجتماعی و 140 دانشجوی همان اساتید انتخ ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه همخوانی/ ناهمخوانی سبک‌های تفکر دانشجویان و استادان با پیشرفت تحصیلی بود. به همین منظور 150 نفر از دانشجویان (93 دختر و 57 پسر) و 30 نفر از استادان (27 مرد و 3 زن) دانشگاه سمنان که در سال تحصیلی 89-88 مشغول به تحصیل یا تدریس بودند به روش طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. به منظور گرد‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه‌ی سبک‌های تفکر استرنبرگ و واگنر (1992) و پرسشنامه‌ی سبک‌های تفکر در تدریس گریگورنکو و استرنبرگ (1993) استفاده شد. تحلیل داده‌ها به روش همبستگی پیر ...

در جوامع امروزي، نظام آموزش عالي ارزشمندترين عاملي است كه هر جامعه‌اي براي رسيدن به‌‌توسعه در اختيار دارد. تدريس، تخصّصي‌ترين و اساسي‌ترين كاركرد آموزش عالي است و در سازمان‌هاي آموزشي اگر فرآيند تدريس به‌صورت اثربخش انجام نگيرد، اين سازمان‌ها به‌اصلي‌ترين هدف خود نخواهند رسيد. در ميان همۀ عوامل مؤثر بر يادگيري در آموزش عالی، استاد مهم‌ترین نقش را دارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی اسنادهای اساتید موفق در تدریس اثربخش بر مبنای روش بنیادبخشی نظریه است. بدين منظور 15 نفر از اساتيد برج ...

هدف اصلی از این پژوهش، شناسایی و اعتبارسنجی نشانگان و مولفه‌های رفتاری موثر اساتید دانشگاه در شکل‌گیری تفکر انتقادی دانشجویان می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش آمیخته (ابتدا کیفی بعد کمی) است و از لحاظ هدف نیز در حیطه پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود. روش‌های آماری مورد استفاده با توجه به ماهیت مطالعه، آزمون خی‌دو و تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی بودند. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه خوارزمی که در نیمسال اول 92-93 مشغول به تحصیل بودند و تعداد آنها 4826 نفر (3 ...