عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به توصیف الگوی ارگتیو در گویش لارستانی از شاخه زبان های ایرانی می پردازد. ارگتیو یک الگوی دستوری است که در آن فاعل فعل لازم(S) و مفعول فعل متعدی (O)رفتار یکسانی را در تقابل با فاعل فعل متعدی (A)دارند.(دیکسون1994) دراین پژوهش بعد از توصیف کامل شناسه های فعلی و جایگاه آن ها در ساخت های فعلی، نشان داده می شود که الگوی ارگتیو در این گویش همانند سایر زبان های هند و ایرانی از نوع ساختواژی دو جزئی است و فقط در ساخت های گذشته افعال متعدی نمایان می شود. ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی در ایران یکی از رویکردهای اصلی در امر آموزش است زیرا در ایران گویشوران غیرفارسی زبان وجود دارند که ناگریز به یادگیری زبان فارسی هستند و باید تمامی فرزندان ایران آموزش های لازم را ببینند و با توجه به این که در ایران زبان فارسی، زبان علمی و آموزشی است فراگیری زبان فارسی برای همه امری ضروری و لازم است. با تجزیه و تحلیل خطاها، راه‌های مشکل آفرین و مسیرهای دشوار یادگیری زبان آموزان برای آموزشیاران، آموزگاران، مسوولان و نویسندگان کتابهای درسی آشکار می ...

پژوهش حاضر در حوزۀ گویش‌شناسي به نگارش درآمده است و به مقايسۀ دو گويش قهرودي و گزي که از گويش‌هاي فلات مرکزي ايران در استان اصفهان مي‌باشند، پرداخته است. در اين پژوهش سعي شده است شباهت‌ها و تفاوت‌هاي اين دو گويش در حوزه‌هاي آوايي، صرفي و نحوي مورد بررسي و مقايسه قرار گيرد. پژوهش حاضر داراي پنج فصل و بخش پيوست‌ها مي‌باشد. فصل اول به کليات پژوهش مي‌پردازد که شامل مقدمه، بيان مسأله، کاربرد و اهميت موضوع، پرسش‌ها و فرضيه‌ها، روش‌ها، محدوديت‌ها و کليدواژه‌هاي پژوهش مي‌باشد. فص ...