عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کتاب‌های درسی نقش بسیار حیاتی در فرایند یاددهی- یادگیری دارند، به‌ویژه در جوامعی که زبان انگلیسی، زبان خارجی محسوب می‌شود، بنابراین لازم است، کتاب‌های درسی مورد ارزیابی قرارگیرند تا محتوای کتاب‌های درسی، متناسب با نیاز تدریس و یادگیری، در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی به‌عنوان زبان بیگانه باشد. با توجه به این مهم، پژوهش حاضر بر آن است تا کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم را بر مبنای الگوی تاملینسون(2003)مورد ارزیابی قراردهد. روش مورداستفاده دراین پژوهش توصیفی و از نوع میدانی می ...

متون درک مطلب و تمرین های مربوط به دستور را بررسی کند.شاخص های استفاده شده لیست 3000 واژگان آکسفورد و دو کتاب درسی محبوب انگلیسی برای زبان آموزان خارجی است. تعدادی از معلمان نیز به منظور نظرسنجی مصاحبه شدند و برداشتِ دانش آموزان راجع به کتاب های درسی از طریق پرسشنامه پرسیده شد.نمونه ی مورد مطالعه در این تحقیق چهار گروه دانش آموز از مقاطعِ متفاوت اول،دوم،سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی بودند.جهت اطمینان، محقق از فرمول خوانش (readability ) و نظرات کارشناسان استفاده برد تا مطمئن شو ...

انگلیسی با اهداف ویژه شاخه ای از تدریس زبان انگلیسی به سخنگویان سایر زبان ها است، که هدف آن شناسایی نیازهای خاص زبان آموزان در فراگیری زبان و پاسخ به آنها در اصول آموزش زبان است. نیازسنجی، به عنوان یکی از اصول انگلیسی با اهداف ویژه، فرایندی است که به منظور تعیین پیش نیازهای توسعه درس صورت می گیرد. اهمیت نیازسنجی بیشتر بر نقش آن به عنوان نقطه آغاز یا یک راهنما برای طرح درس، طرح برنامه درسی، انتخاب متون درسی، ارزیابی و حتی فعالیت کلاسی تأکید دارد. هدف این تحقیق بررسی اعمال اصول ...